Småbolagens börssommar belyst

Det är lätt att tänka på sommarens börs som lika trist som vädret varit. I själva verket är det en aktiemarknad med både vinnare och förlorare. Framför allt börjar de mindre bolagens aktier frigöra sig från att bara styras av vad som händer på börsen som helhet. Fundamental analys är på modet igen!

En ny börs presenterar sig

Det har varit en spännande börssommar. Det där med risk för kärnvapenkrig var jag rätt skeptisk till när det blåstes upp på nyheterna. Om det ens hade funnits på kartan, så hade inte börsen inte varit såpass stabil som den ändå trots allt varit.

Visst det är lite minus här och där men inte mer än att en amerikan i sin egen valuta med hjälp av en dollar som de senaste 3 månaderna backat nästan 7,5 procent faktiskt hade sett sin svenska indexinvestering stiga i värde.

Det här är alltså så långt en rotation inte en korrektion och ännu mindre en krasch på börsen. Några inslag av tillnyktring har vi ändå sett den gångna rapportsäsongen. För första gången på länge har det sunda inträffat att det gått bättre för bolagen vars framtidsutsikter stärkts och sämre för dem där det också ser sämre ut framåt.

Det sambandet låter ju inte som hjärnkirurgi men det har som bekant under många år funnits helt andra aspekter att ta ställning till. Ni vet det där med att dåliga nyheter inte alltid är dåliga och att bra inte alltid är bra, eftersom de kan leda till förändringar i centralbankernas stimulanser. Fast ibland har dåliga nyheter varit dåliga och bra har varit bra, när marknaden istället sett dem som tecken på att fly från eller att öka risken. Lägg till det åratal av fallande räntor och till slut till och med minusräntor.

Källa: Sector SPDR

Det  har inte precis varit ett börsklimat för den som är intresserad av bolagsanalys. Hela spelet har bara handlat om att äga något, nästan vad som helst utom olja och energi, samt möjligen passa på att köpa mer när oron dragit med börsen på en oftast kortare tur nedåt.

Källa: Börsdata

Många har sett slutet på den här snart ett decennium långa eran som en självklar krasch. För hur skulle annars ett avancerat experiment där artificiellt stimulerade tillgångspriser ingår kunna sluta? I allt från aktier till svenska bostadsrätter enligt de experterna.

Har det blivit så? Den träliga sommarbörsen har, om än bara mätt i kronor, påmint om uppspelet inför kraschen för tio år sedan. Ett malande nedåt som inte vill släppa taget trots enstaka ljusglimtar. Lite som en svensk sommar i sina sämre stunder. Då förebådade det den dramatiska nedgången – idag verkar det mer vara en effekt av en rotation styrd av dollarn.

Det har som framgår i tabellen ovan varit stora skillnader mellan branscher den här sommaren.

Källa: TradingEconomics

Främst är den heta råvarusektorn. Den har letts av industrimetallerna – där särskilt koppar varit glödhett. Så även om guld återhämtat sig, är det ändå ur ett globalt perspektiv en positiv världsekonomi som sätter sin prägel på börserna för närvarande.

Det är mycket olikt situationen 2007-2008, den gången kom det signaler från alla håll och kanter om en inbromsning men efter den starka uppgången var det bara några få på börsen som förmådde se det annat än som brus.

Här hemma visar en titt på branscher att denna gång går börsen inte i takt. Det skiljer nästa 13 procentenheter mellan bästa och sämsta bransch. Där botten, långt efter råvarorna, intas av räntekänsliga konsumentbolag, som även kan ha pressats av Amazonifieringen av ekonomin samt av de tilllväxtorienterade aktierna inom tech och hälsovård.

Småbolagsskugga

Det finns ett genuint problem med den översikt jag gav ovan. Inte minst i en tidskrift som denna. Bra värdeinvesteringar är inte i vilka bolag som helst. Ofta är de i verksamheter som går bra men i andra fall handlar de om bolag där det finns andra väsentliga värden marknaden inte sett.

Det här innebär att många analyser i den här tidningen handlar om små eller medelstora bolag. De har ofta helt utan sin egen förskyllan dragits med i nedgångar de senaste åren men också fått stor utväxling i uppgångar. Den som ägt ett småbolag som visar vinst har med stor säkerhet haft en härlig tid på börsen.

Avkastningen på small cap har överträffat large cap under många år. De senaste fem åren har index för de stora bolagen stigit 61 procent mot 184 för midcap och 196 för small cap.

De senaste tre månaderna är skillnaderna inte lika tydliga. Särskilt de medelstora och de stora bolagen påminner om varandra. Har något hänt?

Kanske, jag skulle dock vilja lägga till en faktor innan vi går vidare. På de mindre listorna samsas stabila vinstgivande bolag med mer offensiva förhoppningsbolag. De kan vara spännande om än svåra att investera i. Däremot säger de oftast rätt lite om börsklimatet mer än om vilka nya tankar som får finansiering.

För att tydligare få fram vad det är börsen visar för närvarande har jag istället tittat på de vinstgivande bolagen både i dag och de fem senaste åren inom fyra olika branscher. Det är dessutom ofta i den här myllan värdeinvesteraren letar efter de billiga pärlorna.

Hälsan tiger till det gör ont

Källa: Börsdata

En sektor som i högsta grad är berörd av både nedgången i dollarn och av att leverera mot höga förväntningar i kvartalen, är hälsosektorn. Många av värderingarna är höga, ibland riktigt höga. Det begränsar utrymmet för misstag och motvind.

Av bilden ovan, hämtad från Börsdata, framgår att i gruppen hälsorelaterade bolag som gått med vinst de senaste fem åren, så var rapporterna överlag bra. Trots det är det bara tre bolag som utvecklats bättre än OMXS30 med till synes evigt stigande Vitrolife i toppen. Nu med ett p/e-tal på 65.

Övriga bolag har i många fall, med Cellavision som ett bra exempel, haft goda resultat men ändå inte kunnat försvara sin aktiekurs.

Det som sticker är att en del bolag i den här gruppen, som Raysearch, nu får se sina värderingar pressas. En påbörjad men inte särskilt bred tillnyktring kanske.

Visa leveranserna kravet i industrin

Källa: Börsdata

Industrin är ofta lika dollarstyrd som hälsobolagen. Den faktorn, dollarn, är också mycket viktigare för de små och medelstora bolagen som har färre möjligheter att via produktion i olika länder jämna ut valutarisker.

Så här långt har det gått rätt bra för de mindre industribolagen. Värderingarna är höga och marginalerna stiger. Intressant i den här jämförelsen är att försäljningsutvecklingen verkar ha spelat så stor roll den här sommaren. Bolaget som växer snabbare än sitt långsiktiga snitt har klarat sig bättre. I den här gruppen verkar dollarpressen alltså främst slagit igenom i form av att kraven på bolagen att leverera ökat. Ett sundhetstecken.

Svenska kronan går bra

Källa: Börsdata

Vänd på varuflödet och det ser förstås bättre ut över nästan hela linjen. För de importerande bolagen har det varit en bra börssommar. Nästan alla återförsäljare med försäljning till konsumenter har slagit OMXS30. Det dessutom inte från värderingar som sticker ut jämfört med tidigare år.

Det kan nog bero på att många av de här bolagen länge fått se sina marginaler pressas av dollarstyrkan. Mitt i den bredare börsnedgången går det därför att ana ett visst lättnadsrally för den här gruppen.

Källa: Börsdata

Slutligen tänkte jag titta till de små och medelstora fastighetsbolagen. Det är onekligen långt borta från dollarkurser och liknande.

Resultatet? De har haft solig börssommar. Räntorna har inte det trycket uppåt som tidigare tyngt medan konjunkturen stöttar en bra uyhyrning.

En reflektion

Det som blir väldigt tydligt i det här exemplen är att den här gången är det en rotation, inte en krasch, vi talar om. Det finns vinnare men också förlorare. Det är en på många sätt betydligt mer normal omvärld än den vi levt i länge.

En positiv effekt av det är att den långsiktiga investeraren får bättre möjligheter att bortse från svängningar på börsen igen. Är det bara rotationer baserade på rörelser i konjunktur, valutor, räntor med mera som vi talar om, då blir det enklare att sikta lite längre fram i sina investeringar än om det är krasch eller lyft som är agendan. Det här i sin tur kan nog på sikt öka viljan att ta risk även i de mindre bolagen. Det brukar ju vara effekten långt in i en börsuppgång. Dessutom blir det för den i bolaget påläste tryggare att investera i aktier som dippar, när framtiden inte längre dikteras av centralbankschefer.

Det våras för värdeinvesteraren!

/Jacob Henriksson

 

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *