Värdepappret som pdf

Det nya formatet på Värdepappret har sina fördelar, men vi har fått önskemål från ett antal prenumeranter om att även fortsättningsvis kunna läsa tidningen som pdf....

Värdepappret nr 20

Välkommen till det första numret av nya Värdepappret! Tidningen är inne på sin tjugonde månad nu och har som ni kan se genomgått stora förändringar....

Analys av BTS Group

BTS är ett litet kvalitativt bolag med historiskt mycket god tillväxt och vinststabilitet. En stark marknadsposition bland storföretagen och en delvis skalbar affärsmodell gör bolaget...

Analys av eWork Group

eWork Group är en välskött svensk koncern med en solid lönsamhet och snabb tillväxt. Bolaget expanderar till övriga Norden och Polen, och växer fortfarande i...