Aktieportfölj

Värdepappret har en riktig aktieportfölj, där vi har satsat våra egna pengar. I portföljen ingår endast aktier som vi har skrivit om i tidningen och samtliga aktier köps in först efter vi har skrivit om dem i tidningen, för största möjliga transparens mot våra läsare. Vi behåller normalt innehav i minst ett år.

Vid avstämningsdatumet 2017-02-23 är portföljens avkastning bättre än index (SIXPRX) sedan starten 2015-03-31.

Vi redovisar inköp och försäljningar en gång i månaden. För att se vilka bolag som finns i aktieportföljen just nu är du välkommen att teckna en prenumeration.

Vi tillämpar några portföljregler:

  • Ett bolag får som högst uppta 10 % av portföljen vid köptillfället
  • Vi får köpa och sälja vilka bolag vi vill och behålla dem precis hur länge vi vill
  • Vi blankar inte aktier och vi handlar inte andra finansiella instrument än aktier
  • Den genomsnittliga tiden vi äger en aktie följs upp. Vi äger typiskt en aktie i flera år.
  • Vår aktieportfölj består av riktiga pengar, finns i en kapitalförsäkring och beskattas därefter.