Analys av Awardit

Awardit tillhandahåller en plattform för att bedriva lojalitetsprogram. De flesta av oss är säkerligen SAS- eller SJ-medlemmar och samlar poäng på jobbresorna för att kunna åka på en weekend med frugan då och då … Awardit tillhandahåller plattformen för att kunna driva ett lojalitetsprogram och fokuserar främst på företagsmarknaden (business to business).

Bolaget övertecknades med 1100 % inför börsdebuten på First North den 5 december. Med ett erbjudande om endast 665 000 aktier och en attraktiv värdering så är det inte förvånande att bolaget övertecknades kraftigt. Det är rimligt att räkna med att aktien kommer att stiga en bit över de 28 kr som teckningskursen låg på. Vi tar en titt på Awardit. Är det ett bolag man ska teckna och sälja eller finns det mer värde att hitta? Värt att notera är att bolaget inte tar in några nya pengar utan det är befintliga aktieägare som säljer aktier (endast en aktieägarspridning). Den största delen säljs av Niklas Lundqvist, 602 000 aktier, som är grundare och näst största ägare både före och efter försäljningen.

Aktien

Marknad: First North

Ticker: AWRD

Börskurs: 28 kr

Börsvärde: 140 miljoner kronor

P/E 12

EV/EBIT 10

Inledning

Awardits resa startade 1998 av grundaren och den nästa största aktieägaren Niklas Lundqvist som vann en affärsidétävling vilket senare ledde till kapitalanskaffning och utveckling av den plattform som idag är ryggraden i verksamheten. Bolaget nådde positivt kassflöde 2004 och vinst 2005 och sedan dess är det stadigt uppåt med stigande, endast organisk, försäljning och resultat. Awardit har fyra gånger utsetts till superföretag av Veckans Affärer vilket innebär att man är ett av de bäst presterande aktiebolagen i Sverige. Bolaget har betalat utdelning sedan 2009 och den har mestadels varit stigande sedan dess. Med tanke på det starka kassaflödet, och små investeringar, så kan bolaget upprätthålla en mycket hög utdelningsandel.

Varför noteras bolaget?

Frågan man kan ställa sig är varför ens notera ett bolag som Awardit som inte är i behov av någon finansiering utan växer på fint med egna pengar. De tar ju dessutom inte in mer pengar utan det är en ren spridningsemission för att öka antalet aktieägare.

Den enda rimliga förklaringen är att bolaget ska börja förvärva (vilket de börjat med göra) andra företag och har för avsikt att betala med aktier, vilket är enklare om bolaget är börsnoterat. Bolaget skulle antagligen med lätthet kunna ta in delägare och nya pengar även om inte bolaget var noterat, och de skulle även kunna betala med aktier, men processen får ändå sägas är något enklare som noterat bolag.

Bolaget är obelånat så man skulle även kunna finansiera fortsatt tillväxt med lån och genom att innehålla utdelningen, då större delen av det fria kassaflödet delas ut till ägarna i dagsläget.

Det är något av en gåta att bolaget går till börsen, den saken är helt klar. Det är svårt att finna något rationellt argument för det. Ska det vara ett orosmoment i sig? Det är långt ifrån säkert. Grundaren Niklas kanske går igång på att börsnotera bolaget? Det kanske har varit en dröm sedan starten 1998? Vem vet. Hur som helst så ser bolaget mycket attraktivt ut och kassaflödet och den starka balansräkningen gör att bolaget har stora möjligheter att inta både nya geografiska marknader, dela ut pengar och förvärva tillväxt.

Varför ska man investera i Awardit?

Bolaget har gjort det enkelt för oss då de radat upp ett antal punkter för varför man ska investera i bolaget.

  • Bolaget har en bevisat framgångsrik affärsmodell med hög skalbarhet, höga marginaler och starkt kassaflöde.
  • Bolaget har en hög direktavkastning
  • Branschen är spännande med en blandning av CRM, Fintech och marknadsföring
  • En börsnotering underlättar förvärv då man kan betala med likvida aktier. Det finns en poäng med detta då säljare antagligen är mer intresserade av en likvid aktie än en onoterad sådan, även om denna aktie lär bli ganska illikvid.
  • Bolaget ska in på nya geografiska marknader och man har nu anslutit en första kund i Norge. Spännande helt klart med expansion utanför Sveriges gränser.

Hur man än vrider och vänder så är det svårt att hitta något argument för en börsnotering. Möjligen är huvudägaren filantrop och vill dela med sig av lyckan? Det finns dock få mörka moln på himlen så det känns absolut inte som att det finns dolda risker eller onda avsikter som döljer sig i noteringen.

Verksamhet

Awardit implementerar och driver lojalitetsprogram åt främst företagskunder. Bolaget erbjuder en teknisk plattform som kunderna använder för att skapa egna lojalitetsprogram som de sedan ”brandar” på valfritt sätt. Awardit tillhandahåller alltså bara plattformen och kunden står själv som ägare till loljaitetsprogrammet. För kunden är det ofta det mest kostnadseffektiva sättet att skapa ett lojalitetsprogram. Kunden vinner på upplägget genom att minimera administration, skapa trogna och nöjda kunder, som belönas för sina inköp, och Awardit tjänar på det genom att ta betalt för plattformen samt för de transaktioner som kunderna gör hos företagen. Utöver att ta betalt från kunderna när poäng inlöses mot varor eller tjänster så bistår bolaget även kunderna med information kring köpbeteenden som kan användas för att optimera marknadsföringen.

Som kuriosa kan nämnas att vi (jag) tidigare har skrivit en analys av det betydligt större loljalitetsföretaget Aimia noterat i Kananda. Awardit (men kanske främst Rewardit som kommer beskrivas mer senare i analysen) liknar till viss del Aimia (trodde inte jag skulle sitta och analysera lojalitetsbolag när tidningen startades för tre år sedan….).

Skalbar affärsmodell

Awardits affärsmodell är intressant då den är mycket skalbar. Så här fungerar det.

Företaget sätter upp ett lojalitetsprogram via Awardits tekniska plattform och genererar kunder som går med i programmet. När kunderna handlar hos företaget så får de poäng som kan lösas in mot produkter eller tjänster. När de löser in dessa poäng så köper Awardit en tjänst eller produkt och fakturerar sedan företaget för detta och Awardit skickar sedan produkten till slutkuden. Awardit har historiskt sett haft bruttomarginaler på knappt 50 % på försäljningen.

Affärsmodellen är mycket skalbar då drift och support är ganska oberoende av antal kunder och hanteringen av inlösen av poäng till stor del sköts automatiskt. Awardit har därför kunnat skala upp verksamheten med endast ett fåtal personer anställda och mycket låga omkostnader. Värdet för företaget ligger i att kunna ha ett loljalitetsprogram som fyller sitt syfte (skapa lojala och nöjda kunder) och skapar så lite administration som möjligt.

87 % av Awardits intäkter genereras när kunderna löser in poäng. Det är först då som Awardit får betalt från företaget som driver loljalitetsprogrammet. Det finns alltså ett ömsesidigt intresse mellan Awardit och företaget att skapa ett attraktivt lojalitetsprogram med många medlemmar och attraktiva erbjudanden så att poängen löses in. Övriga intäkter består av månadsavgifter, transaktionsavgifter och konsultarvoden men dessa tillsammans står alltså endast för 13 % av de totala intäkterna.

Bolaget riktar in sig mot stora och medelstora företag och har relativt få kunder. Det framgår inte hur många men några av dom är Ahlsell, Fredells, Granit, Kakelspecialisten, Fazer, Norfloor, Circle K, Shell/ST1 och Forbo Flooring. Det handlar alltså om ganska stora företag och få kunder vilket gör kundberoendet ganska stort. En skalbar affärsmodell slår även åt andra hållet. Lägre intäkter slår igenom rejält på sista raden. Då lojalitetsprogram är strategiska för många företag så är införsäljningsprocessen ofta lång och i regel tas beslut av företagsledning eller styrelse. Samtidigt är det ingen fluga att införa ett program utan ett långsiktigt val som kunderna gör vilket gör att Awardit ofta får vara med under en lång tid.  Införsäljning av plattformen sker genom ett fåtal återförsäljare, främst IT-företaget EVRY.

Vallgrav

Awardit har växt med god lönsamhet under många år nu. Med tanke på kostnadsmassan, som är mycket låg, så finns det enormt fin skalbarhet i affärsmodellen. Dessutom är intäkterna återkommande då kunderna stannar kvar hos Awardit under en lång period. Ett lojalitetsprogam är som tidigare beskrivits strategiskt och inget man förändrar allt för ofta.

Det lär finnas en inlåsningseffekt för Awardits kunder ju större lojalitetsprogrammen blir och ju längre de bedrivs. Det ligger i sakens natur att ju fler kunder som blir medlemmar desto svårare att ta beslut om en förändring eller nedläggning av lojalitetsprogrammet. Om kunderna dessutom samlat på sig en massa ”poäng” att lösa in mot produkter eller tjänster så blir valet än svårare. Risken för företagen är relationerna med kunderna kan skadas.

Lojalitetsprogrammet är viktigt för kunderna, inte bara för att skapa lojala och nöjda kunder utan även för att det är ett sätt för att ta reda på köpbeteenden. Genom lojalitetsprogrammet kan kunderna få viktig information för marknadskampanjer och riktade säljinstatser. Detta tillhandahålls via Awardits databas. Kunderna kan satsa på kärnverksamheten och inte lägga för mycket tid och pengar på lojalitetsprogrammet.

Kunderna drar stor nytta av Awardits plattform och Awardit tjänar goda pengar på den. Just nyttan för kunden är av stor vikt om man ska vara framgångsrik på lång sikt och det verkar som att Awardit har lyckats här.

Awardit drivs med mycket låga kostnader både absolut och relativt konkurrenter. Även om inte verksamheterna är fullt jämförbara så finns det sannolikt även en vallgrav i att man har mycket låga kostnader för att driva verksamheten. Hur lönsamt skulle det vara för kunden att byta leverantör av plattform, eller att skapa sin egna? Risken finns att det skulle bli både dyrare, innebära sämre kvalité och att det skulle uppstå en massa kostnader i samband med byte och en uppenbar risk för att kunder irriteras.

Sammanfattningsvis så påvisar Awardit en imponerande historik av tillväxt och lönsamhet och det finns indikationer på att bolaget har inlåsningseffekter som gör att kunderna stannar kvar under långa perioder. Att man dessutom kan driva verksamheten till låga kostnader gör att det antagligen är svårt för andra leverantörer kan erbjuda ett bättre och mer kostnadseffektivt alternativ.

Marknad och konkurrenter

Awardit tillhör CRM och reklammarknaden. Det är svårt att definiera riktigt vart man ska placera dom. Helt klart är att bolaget levererar en viktig tjänst i kundernas marknadsföring mot slutkunden. Ett väl fungerande lojalitetsprogram stärker relationen med kunden, ökar lojaliteten och minskar troligen kostnaderna för övrig marknadsföring. Marknaden för reklam är naturligtvis gigantisk i Sverige men det finns inga uppgifter på hur stor del av marknaden som lojalitetsprogram står för. Enligt prospektet finns det 3,3 miljarder medlemmar i olika lojalitetsprogram i USA vilket blir mer runt 10 program per invånare. Det lär inte vara samma intresse i Sverige men nog har vi några olika klubbar som vi är medlemmar i. Marknaden är stor, helt klart och det finns utrymme att ta en del av reklamkakan även för en nischspelare som Awardit. Idag är verksamheten baserad i Sverige och till viss del i Norge men planer finns på att expandera till ytterligare länder vilket givetvis är intressant.

Marknaden i Sverige är fragmenterad inom nischen. En titt på två av konkurrenterna The Inspiration Company AB och Motivation Service Landgren AB ger än inte precis kalla kårar. Awardit är betydligt mer lönsamma och verkar ha en större skalbarhet. Noterbart är dock att båda konkurrenterna har god tillväxt.

Rewardit

Rewardit ägs till 66% av Awardit och använder Awardits plattform som de betalar en mindre kostnad för.

Rewardit har ett annat upplägg än Awardit. De driver lojalitetsprogrammet Rewardit, framtaget för företag, under eget namn (Rewardit). Medlemmarna samlar Rewarditpoäng när de handlar hos de 60 partnerföretag som ingår i programmet. Programmet syftar till att partnerföretagen vill sälja varor och tjänster och är därför med i programmet och medlemmar vill samla bonus och för att sedan lösa in hos partnerföretagen.

När en medlem handlar hos ett partnerföretag erhåller Rewardit en provision som kan bestå av en fast summa per köp eller en %-sats av köpeskillingen. Rewardit får då en intäkt och samtidigt reserveras en kostnad för de poäng som medlemmen får då de senare kan lösas in mot en produkt eller tjänst som Rewardit betalar. Bruttomarginalen är alltså beräknad att vara runt 50 % för Rewardit.

Utöver den bruttomarginalen om 50 % så finns också uppsidan att medlemmar inte löser in poängen och Rewardit behöver därmed inte betala ut några pengar. Dessutom ger affärsmodellen ett mycket bra kassaflöde då inbetalningarna från partnerföretagen kommer före utbetalningarna för inköpen till medlemmarna, när de använder poängen. Affärsmodellen är identisk med Aimias som vi tidigare skrivit om i tidningen.

Rewardit är ännu en liten del av Awardit och inte konsoliderad i koncernen men kommer att börja konsolideras per sista december 2017. Försäljningen 2016 landade på 2 MSEK med ett svagt plusresultat. Dock är affärsmodellen intressant och kan de attrahera bra medlems- och partnerföretag så kan det bli en bra utveckling för Awardit på sikt. Det kan ticka in mycket provisioner om användarbasen blir större. Potentialen att nå god lönsamhet med affärsmodellen torde vara mycket stor.

Förvärv av Sponsorhuset

I augusti i år förvärvade Awardit Sponsorhuset AB för totalt 11 MSEK plus eventuella tilläggsköpeskillingar. 2 MSEK sker kontant och 9 MSEK betalas med aktier utifrån en aktiekurs som bestäms under hösten. Om vi ponerar att aktiekursen står i 35 kr efter notering så kommer det att behövas 250 k aktier för att betala för förvärvet, en utspädning med 5 % med andra ord.

Sponsorhuset AB omsatte 8 MSEK inklusive dotterbolag under 2016, med en mindre förlust, och har en aggressiv expansionsplan kommande år. Bolagets verksamhet inriktar sig mot idrottföreningar som vill tjäna extra pengar. Enkelt beskrivet kan man säga att Sponsorhuset skriver avtal med butiker och föreningar och när någon betalar via föreningens hemsida som Sponsorhuset sätter upp så tillfaller en peng till föreningen och Sponsorhuset får en peng för att man administrerar upplägget.

Bolaget har avtal med över 500 butiker att handla ifrån. Förvärvet ser i dagsläget dyrt ut. Samtidigt torde det finnas en god potential om man kan nå ut till många föreningar och kan få medlemmarna i dessa att gå via föreningarnas hemsida vid inköp av tex sportkläder, böcker och elektronik. Sponsorhuset AB kommer inte ha någon väsentlig påverkan på resultatet för Awardit kommande år men det ska bli spännande att se hur man kan utveckla konceptet.

Ägare och ledning

Största ägare före och efter ägarspridningen är Visionalis AB med 40,6 % av rösterna. Bolaget har varit med länge som ägare och säljer alltså inga aktier i ägarspridningen utan har ett fortsatt långsiktigt intresse i bolaget. Näst största ägare efter ägarspridningen är grundaren Niklas Lundqvist med 22 % av rösterna. Sedan följer att antal övriga ägare och de nya aktierna som kommer ut på marknaden. Det är alltså 665 000 aktier som främst säljs av grundaren Lundqvist som kommer ut på marknaden. Således har Visionalis AB och grundaren fortsatt full kontroll över bolaget.

VD är grundaren Niklas Lundqvist. Lundqvist lyfter en lön om 49 000 kr i månaden vilket får anses vara marknadsmässigt om än inte i överkant. Samtidigt finns ju den största uppsidan för honom i ägarskapet så lönen ska nog ses som mer symbolisk. Som kuriosa kan nämnas att bolaget inte har någon egen ekonomifunktion utan denna ligger på en extern konsult. VD sköter dessutom delar av fakturering och löneadministration själv. Ett upplägg som är trevligt. Att huvudägare och VD själv hanterar fakturering och löner är tryggt. Återstår att se hur länge detta fungerar då bolaget växer och kommer att ha mycket att göra med förvärvet av Sponsorhuset och expansion av dotterbolaget Rewardit kommande år.

Finansiell översikt

Resultaträkning

Bolaget har en av de enklare resultaträkningarna som har skådats på ett börsnoterat bolag. Rent och snyggt. Mest intäkter och så lite kostnader och höga marginaler. Ovan syns utfallet de senaste fyra åren och grova estimat för kommande tre år. Det är vanskligt att spå framtiden men Awardit är ett ganska förutsägbart företag så det är något mindre svårt än vanligt. Man kan se att bolaget har haft en stabil tillväxt de senaste åren och förväntas fortsätta att växa även kommande år. Från och med 2018 så kommer dotterbolaget Rewardit att konsolideras och troligen Sponsorhuset AB att ingå i koncernen vilket gör att tillväxten tar fart ytterligare. Idag konsolideras inte dotterbolaget Rewardit då det är litet och har ringa betydelse för helheten.

Den viktiga bruttomarginalen har legat stabilt mellan 46-48 % de senaste åren och det är rimligt att tro att den kommer att ligga där även kommande år. Skalbarheten är hög vilket syns på kostnadssidan då kostnaderna ökar i en långsammare takt än intäkterna. Även rörelsemarginalen är stabil och har legat norr om 30 % de senaste åren. En försvagning kommer att ske under 2018 beroende på konsolideringen av Rewardit och Sponsorhuset vilket är helt naturligt då dessa befinner sig ett tidigt skede i utvecklingen med svag lönsamhet eller till och med förlust. Kärnverksamheten i Awardit förvänts fortsätta leverera i god takt.

Det finns mycket lite att orda om resultaträkningen. En stabil historik och en stabil framtid kan förväntas.

Balansräkning

Balansräkningen är urstark. Finns inte så mycket mer att tillägga. Se tabell ovan.

Kassaflöde

Kassaflödet är starkt och är i nivå med nettoresultatet. Investeringsbehovet är litet. De senaste åren har 0,5 MSEK årligen lagts på utveckling av plattformen. Det är alltså en verksamhet som kräver väldigt lite investeringar vilket skapar utrymme för stora utdelningar och/eller offensiva förvärv.

Kapitalallokering

I stort sett hela det fria kassaflödet har delats ut de senaste åren. Inga förvärv har genomförts. Hur detta kommer se ut framöver är oklart då bolaget nu har för avsikt att köpa Sponsorhuset och även kommer att satsa på dotterbolaget Rewardit. Vi kan dock, med största sannolikhet, förvänta oss att bolaget kommer att dela ut den största delen av kassaflödet även framöver. Det finns kassaflöde så att det räcker till både utdelning, utveckling och förvärv.

Värdering

Bolagets produkt skapar värde både för Awardits kunder och för kundernas kunder. Tummen upp för det. Det finns också inbyggt i affärsmodellen att ju mer lyckosamma Awardits kunder är ju mer pengar kommer Awardit tjäna. Det är mycket viktigt då det finns ett gemensamt intresse från både kund och leverantör att lyckas.

Det finns mycket lite att klaga på när man tittar på helheten, även om man beaktar att det givetvis finns risker (se nedan). Bolaget har en stabil historik avseende tillväxt och marginaler och en mycket fin affärsmodell. Det finns en stark ägarbas med långsiktig agenda. Troligen finns en vallgrav i form av stora inlåsningseffekter för befintliga kunder och låga driftskostnader. På det hela taget ser Awardit ut att vara ett riktigt välskött och trevligt företag.

När man kommit så här långt i analysen så brukar prisättningen vara 30 gånger årsvinsten. Men inte i det här fallet. Awardit värderas till 12 gånger det förväntade nettoresultatet och EV/EBIT på 10 för 2017. En värdering som är mycket attraktiv baserat på de kvalitéer som bolaget besitter.

Awardit är värd en högre värdering än 140 MSEK och kommer med största sannolikhet att värderas upp rejält när bolaget börjar att handlas. Värdepappret är beredda att betala 36 kr vilket motsvarar 15 gånger det förväntade nettoresultatet för 2017. Vår bedömning är att Awardit har goda möjligheter att fortsätta att växa organiskt med 10 % årligen och med ett resultat som växer med minst 15 % årligen.

Risker

Kundberoende

Här är kanske den största risken. Det finns ingen information om hur många kunder bolaget har eller hur fördelningen av intäkterna ser ut mellan olika kunder. Men helt klart är bolaget sårbart om man förlorar en kund. Skalbarheten slår både uppåt och nedåt och ett tapp av säg 5-10 % av försäljningen eller 2-5 MSEK skulle troligen slå igenom ner på sista raden med nästan lika mycket.

Förvärv

Bolaget tänker nu förvärva Sponsorhuset AB för 11 MSEK. Det ser spontant ganska dyrt ut. Bolaget har ingen historik avseende förvärv och det finns risker med att bolaget nu påbörjar en förvärvsresa finansierad med egna aktier.

Låg inlösen av poäng

Om intresset för ett loljalitetsprogram minskar så kommer kunderna att lösa in mindre poäng vilket leder till mindre intäkter för bolaget. Det vore intressant att få mer information om hur inlösen av poängen idag sker men det finns tyvärr ingen information om detta.

Nyckelpersoner

Med endast ett fåtal personer anställda så är bolaget givetvis sårbara på personalsidan och tillika beroende av grundaren som är näst största aktieägare. Förhoppningsvis kan personberoendet minska något i takt med att bolaget blir större och blir fler anställda.

Upplysning

Skribenten fick 250 aktier i ägarspridningen och tänker köpa en pizza för eventuell vinst.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *