Analys av RCI Hospitality Holdings Inc (RICK)

Så här presenterar bolaget sin affärsidé på hemsidan.

“Founded in 1983, we pioneered elegant gentlemen’s clubs based on powerful brands, quality environments, beautiful entertainers, and excellent restaurants”.

RICK är alltså det enda noterade bolaget i USA som äger och driver strippklubbar. Om någon läsare tycker att verksamheten är förkastlig så kan Ni sluta läsa här. För Er som vill läsa vidare så kommer Ni bjudas på ett mycket spännande case. Inte bara för att bolaget driver strippklubbar utan för att bolaget har goda möjligheter att fortsätta sin mycket fina resa kommande år.

RCI Hospitality Holdings Inc (RICK) verksamhet består inte bara av nattklubbar utan verksamheten är uppdelad i två affärsområden. Nattklubbar och Bombshells. Nattklubbarna benämns på hemsidan som ”eleganta gentlemannaklubbar och i rapporterna för ”nattklubbar” vilket på svenska innebär att de driver klubbar där striptease är en del av verksamheten. Bombshells är ett restaurangkoncept, med lättklädda damer, som bolaget har startat den senaste tiden och det ser inte så pjåkigt ut det heller.

Så här säger bolagets CEO Eric Langan om bolaget och det sammanfattar bolagets koncept med nattklubbar och restauranger rätt bra.

“Without the girls, we’re just selling overpriced beer,”

Genom trevliga miljöer, bra mat och underhållning (i många olika former, inte bara striptease) så lyckas RICK både växa och samtidigt skapa en mycket god lönsamhet. RICK driver några av de mest erkända klubbarna i flera större städer i USA. Det är långt ifrån snuskiga småhak utan det är gigantiska klubbar med elegant inredning och hippa gäster med en varierande underhållning.

Historik

Bolaget, som då hette Rick’s Cabaret International, grundades 1983 av Robert Watters och sattes 1995 på börsen. 1998 gick bolaget samman med XTC Cabaret som var ett liknande bolag som ägdes och drevs av Eric Langan. 2014 bytte man namn till RCI Hospitality Holdings för att inte förknippas enbart med ”strippklubbar” utan för ett bredare erbjudande i underhållningsbranschen. Eric Langan är idag CEO, och en av de största aktieägarna i bolaget. Bolaget har haft en fantastisk tillväxt under lång tid och driver idag över 40 klubbar, restauranger och barer i USA.

Aktien

Marknad: Nasdaq

Ticker: RICK

Börskurs: 24 USD

Börsvärde: 230 MUSD

P/FCF: 12

Affärsområden

Bolagets verksamhet är uppdelad i två affärsområden. Nattklubbar och Bombshells där nattklubbar står för 85 % av intäkterna och Bombshells för ca 15 %.

Nattklubbar

Bolaget driver knappt 40 nattklubbar i USA under olika varumärken. Nedan återfinns de olika klubbarna och varumärkena.

 • “Rick’s Cabaret” – Elegant clubs with restaurants
 • “Vivid Cabaret” – High-end high-energy club for young professionals;
 • “Tootsie’s Cabaret” – Nation’s largest mega club with 74,000 square feet;
 • “Club Onyx” – High-end clubs for African-American professionals;
 • “Jaguars Club” and “XTC Cabaret” – Lively BYOB clubs for blue collar patrons and the college crowd;
 • Other nightclub brands include “Hoops Cabaret,” “Downtown Cabaret,” “Temptations,” “Silver City Cabaret,” “Foxy’s Cabaret,” “Cabaret East,” and “The Seville.”
 • Under 2017 förvärvades också Scarlett’s Cabaret Miami för 26 MUSD

Bolaget försöker konsolidera branschen som är fragmenterad. Oftast drivs denna typ av klubbar av enskilda näringsindkare, med lokal förankring, som driver en eller ett fåtal klubbar.

RICKs klubbar finns belägna i olika städer runt om I USA och riktar sig till olika målgrupper. Bolagets strategi handlar om att skapa ett helhetskoncept med mat, dryck och underhållning som attraherar alla åldrar och både män och kvinnor.

Framgångsreceptet är att det ska vara tillräckligt elegant och hippt för att det ska vara rumsrent. Besökarna ska känna sig bekväma och de som arbetar ska känna trygghet och så vidare. Det ska vara bra mat, bra underhållning och trevliga miljöer.

För att driva verksamheten krävs licenser som varje delstat utfärdar. Dessa är ofta kopplade till den fysiska lokalen varför man oftast äger fastigheten som verksamheten bedrivs i. En ytterligare anledning att äga fastigheten är att vara säker på att få driva verksamheten vidare då det finns en risk att fastighetsbolagen vill ha en annan typ av verksamhet i fastigheten.

Lönsamheten i affärsområdet nattklubbbar är mycket god. Rörelsemarginalen för nattklubbarna ligger runt 30 % så det är en guldgruva för bolaget på många sätt. Även i jämförelse med restauranger eller barer så är denna typ av rörelsemarginaler mycket imponerande vilket tyder på att bolaget har ”pricing-power”. De kan ta ut höga inträden och ta bra betalt för mat och dryck vilket driver marginalerna om de har en hög beläggning.

Det är inträden och försäljning av alkohol som driver resultatet. En hög beläggning och goda ekonomiska tider gör att bolaget kan öka resultatet då varje person spenderar mer pengar på klubben. Genom höga priser på mat och dryck har RICK uppnått en bruttomarginal runt 85 % de senaste åren. I siffran ska givetvis beaktas att inträden räknas in så marginalen på mat och dryck är lägre än 85 %.

Eftersom många delstater inte utfärdar fler licenser att driva den här typen av verksamhet så finns det en inbyggd vallgrav i verksamheten. Det är mycket svårt för konkurrenter att angripa bolaget. Det är svårt att få licens och risken för att en större konkurrent ska öppna en liknande klubb i närheten är liten. Detta innebär att man kan ta ut bra priser för inträde, man kan ta bra betalt för mat och dryck utan att kunderna går till en konkurrent.

Till RICKs fördel talar också att många av de fristående klubbarna drivs och ägs av mindre bolag och det finns gott om objekt till salu, då många ägare har drivit verksamheten länge.

Det är ingen enkel verksamhet att finansiera för mindre bolag eller enskilda mindre klubbägare varför RICK har en klar fördel som en större spelare i branschen med möjlighet till finansiering. RICK har möjlighet att finansiera köpen och ses som en seriös köpare vilket gör att de har goda möjligheter att ta hem affärer till rimliga priser.

Normalt sätt köper RICK klubbarna för 3-4 gånger EBITDA vilket ger bra lönsamhet för bolaget och en hög avkastning på investeringen. Genom att driva en mängd klubbar och restauranger så kan RICK optimera inköp och marknadsföring på ett bättre sätt och hålla ner kostnaderna per klubb.

Branschen i sig gör också att antalet köpare av en verksamhet är begränsad varför RICK kan betala rimliga priser för klubbarna för att sedan direkt öka värdet genom att konsolidera och förbättra dessa och erhålla betydligt högre multiplar. Verksamheten i sig är inte immun mot konjunkturen men deras diversifiering är en fördel då de attraherar olika typer av personer i olika områden av USA och med olika prisklasser.

Bombshells

Bolagets andra affärsområde är Bombshells. Bombshells är en sportbar med militärtema med lättklädda damer som serverar. Vilket koncept!? RICK har slagit upp fyra restauranger och öppnar snart några till. Hittills i år uppnådde affärsområdet en rörelsemarginal om 16 %. Så visst ser det bra ut även för denna satsning.

Det som är spännande avseende satsningen på Bombshells är att de ska sälja konceptet till franchisetagare och har fått tillstånd i samtliga delstater i USA. De bedömer potentialen vara 80-100 restauranger med ett tilltalande koncept för en stor målgrupp. Det fina med franchiseverksamhet är att man kan nå rejält bra marginaler med ett litet risktagande. Om de lyckas så kommer segmentet att bli mycket lönsamt, men det är en lång bit kvar än innan det går att bedöma vart det här tar vägen. Än så länge drivs det i egen regi med god lönsamhet. Men en klar fördel inför införsäljningen till franchisetagare är att de kan visa denna typ av marginaler då det är riktigt höga marginaler för branschen.

Som kuriosa kan nämnas att Darden Restaurants som driver en mängd restauranger, och omsätter 7 miljarder USD, har en bruttomarginal om 71 % och en rörelsemarginal om knappt 10 %. Det ska sättas i relation till RICK som omsätter 140 MUSD med en bruttomarginal om 85 % och en rörelsemarginal om 23 %. Bombshells, RICKs restaurangverksamhet, har en rörelsemarginal om 16 %. Det lär finnas många franchisetagare som tycker detta verkar spännande.

En ytterligare fördel med Bombshells är att man inte måste äga fastigheten vilket gör att det blir enklare att expandera snabbare jämfört med nattklubbsverksamheten där det oftas krävs en större kapitalbindning då man köper fastigheten.

Strategi och marknad

Bolagets strategi är att skapa aktieavkastning till aktieägarna inom underhållningsindustrin. Detta sker genom bolagets två segment nattklubbar och Bombshells. Historiskt har man förvärvat en mängd nattklubbar vilket gör att man växer både organiskt och med förvärv. Organiskt via investeringar i befintliga klubbar och öka beläggningen i klubbarna.

Bolaget har en mycket intressant kapitalallkoeringsstrategi som är en vital del i den övergripande strategin då den sätter spelreglerna för hur bolaget ska hantera det rika kassaflöde som verksamheten genererar. Kort sagt kan man säga att bolaget vill växa och förvärva men bara när priset är det rätta. Det finns inget självändamål att bli större utan avkastning går alltid först.

Bolaget har tydliga riktlinjer för hur de ska använda det fria kassaflödet (kassaflödet efter förändring av rörelsekapital minus underhållsinvesteringar). När man investerar så jämför man den förväntade avkastningen med vad man skulle få om man återköpte den egna aktien. Detta blir måttstocken för om man ska göra ett förvärv eller annan investering eller inte.

Allokeringsstrategin stipulerar följande: De ska köpa eller investera i en klubb eller restaurang när den ger en avkastning som är dubbelt så hög som att återköpa den egna aktien (de ser för övrigt den egna aktien som en riskfri investering då de sitter med full insyn i verksamheten vilket gör att ett köp givetvis måste ske till ett mycket högre avkastningskrav).

De ska amortera ner skulderna när bolaget får en högre avkastning på detta än att återköpa egna aktier.

Personligen tycker jag deras modell är alldeles utmärkt då det blir tydligt för ledningen hur de ska agera och att de sätter pengarna i arbete där de gör mest nytta. De kommer, om de följer reglerna, nå en mycket hög avkastning på sina investeringar. Nackdelen med modellen är ju att om värderingen av bolaget är hög så blir kraven på nya investeringar lägre.

Under 2017 förvärvade bolaget Scarlett’s Cabaret i Miami för 26 MUSD. Förvärvet förväntas bidra med ett EBITDA om 6 MUSD vilket innebär att man betalar strax över 4 gånger kassaflödet för klubben. Vid en första anblick så ser det riktigt bra ut, inte minst med tanke på att RICK handlas till drygt 10 gånger kassaflödet. Förvärvet kommer att öka resultatet för RICK med ca 20 % på 12 månaders basis vilket innebär att det är ett väsentligt förvärv. RICK uppskattar att det finns 3500 klubbar som kan vara av intresse och 500 utav dessa är tillräckligt bra för att vara aktuella för ett förvärv. Således finns det gott om utrymme för att växa under många år framöver.

Utöver Scarlett’s Cabaret i Miami har inga större förvärv genomförts under året. Affärsmodellen liknar de svenska industribolagen lite som köper lågt värderade onoterade bolag till låga multiplar för att sedan skapa synergier och finslipa bolagen och på så sätt öka marginalerna och värderingen. Ett beprövat koncept och ett koncept som även är applicerbart i nöjesbranschen i USA uppenbarligen.

Marknaden som bolaget operarar på är hårt konkurrensutsatt, främst inom mat och dryck, men fragmenterad. Konkurrenterna är främst lokala klubbar och barer med eller utan starka varumärken. Många av klubbarna har drivits under många av en lokal entreprenör. Ofta har klubbarna ett starkt varumärke i staden eller delstaten där de är belägna och intäkterna är relativt stabila (även om de varierar med konjunkturen). Det ska nämnas att RICK gick igenom finanskrisen 2008-2009 med rörelsemarginaler mellan 15-20 %. Det visar på styrkan i varumärkena och stabiliteten i verksamheten.

Ägare och ledning

Bolaget har ingen dominerande aktieägare utan det är en mängd institutionella ägare som sitter på aktierna. Dimensional Fund Advisors LP är största ägare med knappt 9 % av aktierna. Det som sticker ut bland aktieägarna är att bolagets CEO Eric Langan innehar 7 % av aktierna. Dessa har han ägt i många år och har inte sålt någon aktie på många många år. Eric Langan har varit med länge i branschen och var med i sammanslagningen av de två bolagen 1998. Det är positivt att CEO är storägare i bolaget och är beroende av dess utveckling. Eric uppbär en lön om 900 KUSD årligen vilket är en bra lön men inte uppseendeväckande. Hans aktieinnehav är värt runt 16 MUSD vilket gör att det väger bra mycket tyngre än den lön som han uppbär. Ägarbasen ser bra ut och man kan troligen räkna med att ingen av de större ägarna vill se Eric försvinna från rodret med tanke på hans erfarenhet och den framgång som bolaget har haft de senaste åren. Eric är 50 år så det finns många år kvar för honom att driva vidare bolaget. Risken är trots allt att bolaget lär vara beroende av Eric och skulle inte må bra av om han skulle försvinna från bolaget.

Risker

Stämningar/negativ publicitet

Bolaget blir till och från stämda av advokater med målet att dra in tillstånden eller på annat sätt få ut pengar från RICK. Detta är en naturlig del av verksamheten och det pågår allt som oftast någon form av stämning. Detta kan givetvis, vid negativt utfall, kosta bolaget stora pengar och leda till negativ publicitet och i värsta fall även leda till att ett tillstånd dras in. Advokaterna arbetar även mot banker och finansföretag för att försvåra finansieringen för bolag som RICK.

Tillstånd

Vissa av klubbarna har särskilda tillstånd för att få bedriva ”sexually oriented businesses”. Om det av någon anledning visar sig att man bryter mot någonting i dessa tillstånd så kan tillståndet dras in. Detta har ännu inte hänt men det skulle skada bolaget väsentligt om så skulle ske.

Ytterligare tillstånd finns avseende försäljning av alkoholhaltiga drycker och där ett indragande av dessa skulle få en väsentlig negativ påverkan på bolaget.

Anställningsformer

Det är standard i branschen att ”underhållarna” inte är anställda vilket innebär att man slipper betala skatter och pensioner etc. I praktiken innebär det att dansarna betalar en avgift för att arbeta på klubben och lever sedan av dricks från kunderna. Om underhållarna av någon anledning skulle bli klassificerade som anställda så skulle det kunna leda till RICK måste betala dessa kostnader retroaktivt. Det finns grupper i USA som arbetar för detta och det innebär att det finns en risk för RICK här även om de är mycket noga med att följa nuvarande regelverk.

Konjunktur

De flesta bolag är beroende av konjunkturläget. RICK är inget undantag utan är beroende av den privata konsumtionen i USA. Glada och välmående konsumenter är viktigt för RICK. Detsamma gäller företag då man även är beroende av att företag spenderar pengar på deras nattklubbar och restauranger. Nattklubbsbranschen är inte immun mot konjunkturläget.

Sammanfattningsvis är riskerna inga överraskningar. Riskerna liknar till stor del de risker som alla ”syndiga” bolag har. Stämningar, negativ publicitet, regleringar och indragna tillstånd med mera tillhör vardagen för denna typ av bolag. Som aktieägare eller potentiell aktieägare kan det vara klokt att slänga ett extra öga på just riskerna och om något förändras här mellan kvartalen. Fördelen med ett ganska geografiskt diversifierat bolag som RICK är att olika delstater har olika regler och tillstånd vilket gör att det troligen inte kommer att drabba alla enheter samtidigt om de råkar i trubbel.

Finanserna

Finansiell översikt

Resultaträkning

Bolaget har haft en stabil utveckling de senaste åren med en rörelsemarginal som har legat mellan 16-20 %. I år ligger den på hela 23 % under årets första 9 månader (bokslut september 2017). Av intäkterna så står segmentet nattklubbar för ca 85 % och Bombshells för runt 15 %. Det har skett en viss förskjutning mot Bombshells de senaste åren i takt med att bolaget har ökat antal restauranger. Tittar vi på fördelningen av intäkterna så kommer 40 % från försäljning av alkohol, 40 % från inträden och 10-15 % av försäljning av mat och övrigt. Fördelningen har sett ut på samma sätt under de senaste fem åren.

Bruttomarginalen ligger på höga 85 % vilket beror på att en stor del av försäljningen är inträden som inte har någon materialkostnad kopplad till sig (alkohol och mat har en kostnad som matchas mot intäkten). Även bruttomarginalen har legat stabilt under de senaste åren och det är en direkt effekt av att mixen av intäkter har sett ut på ett liknande sätt. Man skulle kunna tänka sig att ytterligare tillväxt i Bombshells skulle kunna pressa bruttomarginalen något men det är svårt att sia om än då deras del av verksamheten är liten och det inte går att utläsa vilka marginaler segmentet kommer att ha när man uppnått en större skala. Samtidigt har man planer på att sälja konceptet i en franchiselösning vilket kommer att vara mycket lönsamt om man hittar operatörer som nappar på konceptet. Den bästa gissningen är att bruttomarginalen kommer att ligga kvar kring nuvarande nivåer även kommande år.

Kostnadsmassan är också stabil där löner ligger på ca 27-28 % av omsättningen och administrativa kostnader ligger på 30-35 %.

Just stabiliteten i verksamheten har gjort att rörelsemarginalen har varit stabil och man har kunnat växa med bibehållen eller ökad lönsamhet de senaste åren. Finanskrisen 2008-2009 var inget undantag. Även då lyckades bolaget nå en rörelsemarginal mellan 15-20%. Nackdelen med affärsmodellen är att det inte finns någon enorm skalbarhet även om man lyckats sänka andelen adminsitrativa kostnader i förhållande till omsättningen under 2017.

Det viktigaste parametern om bolaget ska öka marginalerna är att ha en hög beläggning på sina klubbar och restauranger. En joker är också om man lyckas med franchisekonceptet med Bombshells vilket kan skapa en rejäl skalbarhet i affärsmodellen. Resultaträkningen är enkel att förstå och den är ren och fin. Baserat på bolagets egna estimat för 2017 så handlas RICK till runt 13 gånger det förväntade resultatet efter skatt, alltså PE 13.

Balansräkning

Bolagets största poster i balansräkningen är materiella och immateriella anläggningstillgångar med ett belopp om 146 MUSD respektive 122 MUSD. De materiella anläggningstillgångarna består främst av fastigheter och mark som är bokfört till anskaffningsvärde (det finns övervärden här men tillgångarna kan vara svåra att sälja). Fastigheter skrivs av linjärt mellan 29-40 år. Ackumulerade avskrivningar uppgår till drygt 40 MUSD vilket gör att anskaffningsvärdet på de materiella anläggningstillgångarna uppgår till ca 230 MUSD. Anledningen att bolaget har så stora materiella anläggningstillgångar beror på att man äger många av de fastigheter som man är verksamma i, då licenserna för att driva verksamheten är kopplade till en specifik fastighet i många fall.

De Immateriella tillgångarna består av goodwill och licensrättigheter och skrivs inte av, såvida de inte har en beräknad livslängd, utan värderingen prövas årligen. Håll i Er nu. Licensrättigheterna avser ”sexually oriented business licenses” som man har fått med sig i samband med olika förvärv av nattklubbar. Goodwillen har också erhållits i samband med förvärv. Vid förvärv så finns det inte särskilt stora materiella tillgångar utan det man köper är rättigheterna att bedriva verksamheten, varumärket och en del annat. Därav får man poster på tillgångssidan i balansräkningen när man ska boka in köpeskillingen i koncernredovisningen. I övrigt finns det inga tillgångar av väsentligt betydelse utan den består av en mindre kassa och lite övriga fordringar.

Som exempel på hur de immateriella tillgångarna uppstår så kan nämnas att bolaget klassificerade 23 MUSD av de 26 MUSD som de köpte klubben för i Miami som en licens, alltså en immateriell tillgång, i koncernredovisningen. Licensen avsåg rättigheten att driva ”sexually oriented businesses”. När man köper en verksamhet så finns det inga materiella anläggningstillgångar, förutom eventuell fastighet, utan man köper varumärket som oftast är väl inarbetat i staden eller deltstaten.

På skuldsidan finns eget kapital om 139 MUSD samt räntebärande kortfristiga och långfristiga skulder om 126 MUSD. Sedan finns en mindre andel kortfristiga skulder. De räntebärande skulderna är uppdelade på en mängd olika lån med löptider och räntor mellan 5-10 %. Finansnettot har de senaste åren legat på minus 6-8 MUSD vilket ger en snittränta på 7-8 %.

Bolagets balansräkning får anses vara acceptabel. Skuldsättningen om drygt 5-6 gånger det fria kassaflödet kan synas hög. De täcker dock räntekostnaderna gånger 5 med nuvarande resultat. Viktigt att beakta är också att bolaget delvis är ett fastighetsbolag med ett anskaffningsvärde på fastigheter och mark som motsvarar hela den räntebärande skulden. Om man ponerar att de skulle sälja samtliga fastigheter till anskaffningsvärde och sedan hyra dessa så skulle bolaget vara skuldfritt. Sammanfattningsvis är skuldsättningen under kontroll och det starka kassaflödet gör att de relativt snabbt, om de vill, kan amortera ner den rejält. Detta finns också med i bolaget kapitalallokeringsstrategi om de inte hittar några lämpliga investeringsobjekt.

Kassaflöde

Bolaget har ett mycket starkt kassaflöde, som är högre än vinsten. Detta beror på att man har, som tidigare beskrivits, avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar (som inte belastar kassaflödet). Bolaget har avskrivningar på 6-7 MUSD årligen medan underhållsinvesteringarna endast uppgår till 2 MUSD årligen. I verksamhetens natur ligger också ett starkt kassaflöde då restauranger får in pengar kontant och via kort först och betalar sedan leverantörer i efterhand. Detta gör att bolaget kan växa mycket snabbt, vilket man har gjort de senaste åren, utan att binda något rörelsekapital. Det finns dessutom inget behov av lager eller liknande i verksamheten vilket gör den mycket kapitallätt. Detta är just vad bolaget utnyttjar och har utnyttjat de senaste åren. Man använder i stort sett hela kassaflödet till att köpa nya verksamheter och investera i befintliga verksamheter.

För 2018 prognostiserar bolaget ett fritt kassaflöde om 21 MUSD vilket är något högre än 2017.

Kapitalallokering

Kapitalallokeringen har beskrivts ovan och deras strategi för detta. De senaste åren har bolaget använt sig av den och både återköpt aktier, amorterat skulder och förvärvat klubbar. Från 2014 fram till idag har bolaget minskat antalet aktier från 11 miljoner till 9,7 miljoner i linje med sin strategi. Det ska nämnas att man även betalat med aktier när det är attraktivt att göra så. Bolaget har en modest utdelning om 3 cent per kvartal vilket ger en direktavkastning på 0,5 % årligen. Det mesta av kassaflödet har liksom tidigare år använts till att köpa nya klubbar. För tillfället, när värderingen av aktien har stigit väsentligt, så ligger det nära till hands att det blir mer av förvärv och mindre eller inga återköp av aktier. Det är mer förmånligt att använda kassaflödet och förvärva bolag till 3-4 gånger EBITDA än att återköpa aktien till P/FCF på 10-12. Utdelning är modest och förhoppningsvis kommer den förbli det då det bör finnas bättre sätt att använda överskottslikviditeten på.

Sammanfattningsvis så följer bolaget sin strategi avseende kapitalallokering och så länge de gör det så kommer bolaget att bli framgångsrikt.

Värdering och avslutande kommentarer

RICK är ett mycket välskött företag och värderingen är inte utmanande trots att aktien har gått riktigt bra det senaste året. Värderingen ligger på runt 11 gånger fritt kassaflöde enligt bolagets egna prognos för 2018. Med tanke på stabiliteten i verksamheten så lär bolaget komma ganska nära denna prognos eller till och med överträffa den med något ytterligare förvärv.

Bolagets kassaflöde skapar utrymme att fortsätta att förvärva och investera för framtiden och med förvärv kring 3-4 gånger EBITDA så skapar bolaget stora värden för aktieägarna. Det finns dessutom gott om objekt att förvärva. Enligt bolaget finns ett hundratal intressanta förvärvsobjekt så det saknas inte möjligheter att växa.

 • RICK har en djup vallgrav i nattklubbsverksamheten som antagligen blir större ju mer bolaget konsoliderar branschen.
 • De har en fantastisk stabilitet i intjäning, vilket de även påvisade under finanskrisen.
 • Bombshells kan bli riktigt bra om de lyckas med franchisekonceptet men även utan det så genererar affärsområdet bra lönsamhet.
 • De har mycket goda möjligheter att fortsätta att växa då marknaden är stor och förvärvsobjekten finns där.
 • Det har en affärsmodell som genererar mycket stora kassaflöden för att förvärva onoterade bolag till vrakpriser.
 • De har en CEO som är erfaren och stor aktieägare som har bevisat att han kan driva företaget framgångsrik.
 • Bolaget är inte bara bra på att driva den operativa verksamheten, man är även duktiga på att allokera kassaflödet.

Risker finns naturligtvis och några av dom har diskuterats tidigare i analysen. Värderingen beaktar dessa risker men tar inte höjd för de goda kvalitéer som bolaget besitter. Kanske beror det på inriktningen på verksamheten, kanske beror det på att bolaget trots allt är ganska litet. Oavsett, så ser det riktigt spännande ut. Till 10-12 gånger fritt kassaflöde får man ett riktigt sexigt bolag.

Värdepappret köper RICK upp till 26 USD vilket motsvarar 12 gånger fritt kassaflöde baserat på bolagets prognos för 2018.

 

Share:

1 reaktion till “Analys av RCI Hospitality Holdings Inc (RICK)”

 1. Det har funnits en del kritik mot VD tidigare bland annat för att bolaget ägt flera corporate jets vilket stuckit i ögonen på aktieägare eftersom det är ett så litet bolag. Jag vet inte om de har kvar planen fortfarande men det kan vara något att fundera på och gräva ned sig i när man funderar på ledningen. Några år sedan köpte man också ett energidrycksföretag, vilket förvisso såldes nyligen till reaförlust, tror det hette Robust Energy, men det är bra att nya kap.allok-strategin verkar vara mer aktieägarvänlig än att spenderna pengarna på energidryck.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *