Analys av ScS Group

ScS (Sofa Carpet Specialist) är en engelsk återförsäljare av möbler, en av Englands största med ett fokus på prissegmentet mellan budget och premium. Inte särskilt sexigt. Bolaget blev uppköpt och effektiviserat av ett riskkapitalbolag år 2008, och sattes sedan på börsen igen 2015. Riskkapitalbolaget skar ned fasta kostnader, reducerade kapitalbehovet och satsade på tillväxt vilket har lett till ett mycket välskött och, överraskande nog, skuldfritt företag med fin marknadsposition. Till ett P/E-tal på under 8 för ett bolag som vid en första blick verkade ha nettokassa! Värdepappret fick kika närmare.

Ett tack utfärdas till bloggosfärens Gustav, Sofokles och Framtidsinvesteringen som uppmärksammade mig på bolaget först.

Introduktion

Med rötter från 1800-talet hade familjeföretaget ScS på 80-talet 8 stycken butiker i nordöstra England. Större, modernare butiker och en expansionsstrategi förde bolaget till större marknadsandelar och år 2007 hade man 95 butiker över hela landet. Under finanskrisen drogs konsumtionen av möbler in kraftigt i England, i takt med uppsägningar och ekonomisk osäkerhet. Bolagets leverantörer hade försäkrat dess leverantörsskulder hos ett försäkringsbolag för att skydda sig mot eventuell konkurs, och när försäkringsbolaget under kreditkrisen inte längre ville försäkra bolagets betalningsförmåga försattes bolaget mer eller mindre i konkurs.

Lösningen blev riskkapitalbolaget Sun Capital Partners, som köpte ut bolaget från börsen för en struntsumma och pumpade in en väsentlig mängd arbetskapital i bolaget för att hålla det levande.

Sun Capital Partners verkar ha gjort ett mycket bra arbete med företaget. De har byggt upp samt förändrat produktportföljen genom att lägga till en rad varumärken, ökat omsättningen, reducerat fasta kostnader, skapat en kapitalsnål verksamhet och förbättrat varumärket, marknadsandelarna och kundnöjdheten. Sedan 2009 har marknadsandelen ökat från ungefär 5 % till över 9 %.

Nyckeltal

 • Ticker: SCS (på London Stock Exhange, så SCS:LN)
  Aktiekurs: 162 pence (1,62 pund)
 • P/E (utspätt, R12): 7,1
 • EV/E: 5
 • P/B: 2,2
 • Marknadsvärde: ca 66,4 mGBP (utspätt)
 • Kassa: 36,8 mGBP
 • EV (Obs! Exklusive leasing, se nedan):  29,6 mGBP
 • EBIT (senaste 12 månader): 11,8
 • EV/EBIT exkl. leasing: 2,5

Bolaget redovisar tyvärr inte leasingkostnaderna separat, och vi har inte tillräckligt med information för att beräkna nuvärdet av leasingåtagandena. Detta gör att vi inte kan beräkna EV/EBIT justerat för leasing, men förmodligen skulle det bli mellan 6-8.  Betydligt mindre attraktivt, alltså.

Det ska noteras att leasingkostnaderna såklart är fråndragna i EBIT, det är bara det att vi inte har lagt till skuldposten som kommer att uppstå från leasingåtagandena i framtiden i EV.

Brasklapp! Leasing.

Ansvarig skribent har inte kikat på retailbolag innan, eftersom han undviker branschen. En av orsakerna till att jag gör det även i fortsättningen, trots ett mindre innehav i ScS, upptäcktes i dagarna innan publicering: ScS har betydliga leasingåtaganden. Dessa finner man i not 23 och är ej upptagna på balansräkningen, eftersom det är operationell leasing. Vidare diskuteras bolagets fina, skuldfria balansräkning i årsredovisningen. Detta är i den mörka änden av den moraliska gråzonen, kan tyckas, men enligt lagar & regler (IFRS) så är det okej – och de flesta retailbolagen gör så, internationellt sett.

Dessa åtaganden uppgår till totalt 181 mGBP vilket är en enorm summa, men diskonterad till nuvärde (vilket är metoden som hade använts om skulden hade funnits på balansräkningen) hade summan blivit betydligt lägre. Vi har tyvärr inte tillräckligt med info för att räkna ut hur mycket lägre, men 163 miljoner av de totala 181 miljonerna gäller mer än 5 år fram i tid. Så en diskontering hade reducerat värdet betydligt, kanske ner mot 100 mGBP.

Som om inte detta var illa nog, måste bolaget med start 1 januari 2019 ta upp denna skuld på balansräkningen i och med att IFRS 16 då ska appliceras. Detta kommer att innebära en skuld på uppskattningsvis 100-120 mGBP (om inget ändras tills dess) och en motsvarande tillgång som tas upp på balansräkningen.

Detta förändrar caset något; vad som tidigare var ett tydligt undervärderat bolag är nu ett billigt bolag med betydlig förbättringspotential. Säkerhetsmarginalen är inte lika stor på balansräkningen, även om den fortfarande är stabil. Man kan förstås argumentera för att leasingkostnaderna är hyreskostnader och inte bör kapitaliseras. Men eftersom bolaget kallar dem ”non-cancellable”, bör en konservativ investerare antagligen justera EV etc. för dem.

Läs gärna förklaringen om leasing i Värdebyråns utmärka inlägg om GAAP vs. IFRS.

Marknadserbjudande, position och butiker

ScS driver idag 100 butiker över hela England, fyra av dessa startades det senaste halvåret och väntas bidraga positivt till EBITDA år 2017. Räkenskapsåret är brutet och löper från 1/8 till 31/7 varje år. Vidare är verksamheten något säsongsbetonad, av någon anledning köper kunderna fler möbler under årets första halva (eller räkenskapsårets H2, andra halva – februari till juli).

Golvsegmentet

Sedan 2012 säljer bolaget även mattor och golvbeläggning. Detta segment har på 4 år vuxit till 12 % av omsättningen vilket är en stark utveckling. Den underliggande ekonomin i ”golvsegmentet” är väldigt fin eftersom bolaget inte har några lagerkostnader: i butikerna har man enbart varuprov. Sedan levererar leverantörerna mer eller mindre direkt till kunden, så verksamheten binder väldigt lite kapital och är kostnadseffektiv. Ett mycket smart tillskott till en möbelkedja.

Möbelbutikerna

Men bolagets huvuderbjudande är möbler. Man säljer både egna och tredjeparts varumärken, som tillhandahålls av en mindre grupp inhemska leverantörer som man har långsiktiga samarbeten med. De är normalt leverantörernas största kund och gör alla inköp i pund, vilket minskar risken avsevärt. Vidare har de kort beställningsväg, inga garanterade minimiköp och de har produktexklusivitet – inga andra möbelbutiker säljer deras varumärken.

House of Fraser

Vidare opererar bolaget en ny möbelkedja i samarbete med House of Fraser, vilket kan liknas vid NK eller möjligtvis Åhléns i Sverige. Möbelbutiken är en del av övriga varuhuset (”shop-in-shop” ungefär). Det är alltså ett samarbete där ScS säljer möbler under House of Frasers butiksvarumärke, märkesmöbler, möbler gjorda på beställning samt golvprodukter (mattor etc.) – ungefär samma utbud som resten av koncernen erbjuder. Man säljer sina egna varumärken och har lanserat ett lyxvarumärke, men inte under eget namn. Man säljer även, i vissa butiker, House of Frasers egna möbelvarumärken. Försäljningen ökade med 19,7 % under 2016, till ungefär 7-8 % av koncernens totala försäljning, och man utvärderar att utöka samarbetet. Halvåret fram tills januari i år visade på en ytterligare tillväxt i segmentets omsättning på över 20 %.

Samarbetet är attraktivt:

 • Man når attraktiva premiumkunder närmare stadskärnorna, kundgrupper som man inte alltid når annars med högre betalningsvilja
 • Kapitalsnål modell
 • Överenskommelsen har en tvåårig uppsägningstid, fast individuella butiker kan sägas upp på 6 månader
 • Förlust under 2015, positiv EBITDA under 2016 – lönsamheten syns ännu inte helt i resultaten men bör kunna bli mycket bra
Kundsegmentering i bolagets två butiksformer. För en utförlig förklaring av kundgrupperna/profilerna, se de sista sidorna i den här presentationen.

Övrigt

Sist men inte minst ska online nämnas. Möbler är en produkt som inte lämpar sig väldigt väl för ”ren” onlinehandel, även om sådan existerar, men internet är ändå en viktig försäljnings- och marknadsföringskanal i kombination med fysiska butiker. ScS satsar på online som en viktig del av strategin, även om kunderna främst gör efterforskningar där innan de besöker butikerna. Den rena onlineförsäljningen ökade dock med cirka 20 % till 10 miljoner pund eller ungefär 3 % av den totala försäljningen under 2016. Halvåret som tog slut i januari i år innebar ytterligare en ökning av onlineintäkterna med 25 %. En ny hemsida lanserades 2014 och man dubblerade investeringarna i onlineverksamheten under 2016 till 1,4 miljoner pund.

Kundrelationer – är kunderna nöjda?

ScS har mycket goda kundrelationer. Detta mäts genom Trustpilot, som under 2016 har gett bolaget högsta möjliga ranking; fem av fem stjärnor. De har snittbetyget Excellent i alla kategorier, med över 51 000 recensioner:

Det viktigaste nyckeltalet (?)

Vidare har bolaget haft en stark utveckling i försäljning per kvadratfot, vilket är ett mycket viktigt nyckeltal i detaljhandeln eftersom högre försäljning per butiksyta ger högre lönsamhet (kostnaderna per kvadratmeter är fasta i högre grad). 2016 sålde man varor för 219 pund per kvadratfot, vilket är 12,9 % respektive 19 % högre än 2015 och 2014 – en mycket tydlig signal på att butikskoncepten ökar sin konkurrenskraft. De sex månaderna som tog slut i januari 2017 såg en ökning på 15,4 % i försäljningen per kvadratmeter, så trenden fortsätter – detta är ett väldigt stort styrketecken.

Sådana ökningar är såklart inte hållbara på lång sikt, men så länge Sun Capital fortsätter att driva igenom värdeökande insatser så håller nog momentum i sig ett tag till. På lång sikt ska man inte förvänta sig mer än ökningar i takt med inflationen, när man har nått någon slags normalnivå för bolagets nya strategi.

Man erbjuder även räntefri finansiering av kundernas köp genom en extern partner (vilket delvis finansieras av ScS), och man säljer produktförsäkringar (”förlängd garanti”) genom en annan partner.

Bolagets prisnivå kan illustreras av nedan bild från 2015, där några av de viktigare varumärkena är med:

Källa: bolagets prospekt från 2015.

Affärsmodell och konkurrensfördelar

Börsens värdering av ScS tyder på att bolaget har få konkurrensfördelar. Bolaget är välskött, men sannolikt har de ingen vallgrav – de har bara väldigt nöjda kunder och en kostnadseffektiv och slimmad organisation som för tillfället har hittat en rad smarta tilltag för att öka lönsamheten.

Inom detaljhandeln är den största konkurrensfördelen normalt starka varumärken, men det är oklart huruvida ScS besitter sådana – mig veterligen är de sällsynta i möbelbranschen och klokt är att anta att bolaget helt enkelt måste förbli mycket välskött för att fortsätta prestera. Om något liknar en konkurrensfördel i bolaget så är det relationen till leverantörerna samt varumärkena som de alltid har exklusiv rättighet till (även om de inte äger alla själva).

Trots det, finns det vissa fina saker med bolagets affärsmodell som är värda att nämna. Bolaget har nämligen en kapitalsnål affärsmodell. Man har förhandlat fram mycket gunstiga kreditvillkor hos underleverantörerna, vilket gör att dessa erbjuder ”float” eller gratis finansiering till ScS eftersom ScS får betalt av sina kunder långt innan de behöver betala sina underleverantörer. 2016 var leverantörsskulderna ungefär 48 miljoner pund, samtidigt som varulager och kundfordringar uppgick till cirka 32 miljoner pund. Om det är hållbart betyder det alltså att aktieägarna får 16 miljoner pund i gratis långsiktigt kapital som finansierar verksamheten – en mycket trevlig och relativt ovanlig egenskap som tyder på en stark förhandlingsposition gentemot underleverantörerna. Det beror även på att man är effektiv – bolaget säljer produkterna snabbt efter att de har nått dess distributionscenter. Kunderna betalar vid leverans, och betalar de på kredit får bolagets pengarna av finanspartnern inom 7 dagar, medan leverantörerna inte får betalt förrän en månad efter leverans till distributionscentret.

Isolerat sett, det vill säga bortsett från investeringar i anläggningstillgångar, så betyder detta att bolagets tillväxtinvesteringar blir negativa. Ändringen i arbetskapital när bolaget växer är negativ, och tillväxten i arbetskapital tillför gratis kapital.

Vidare har bolaget identifierat över 20 nya platser för butiker, och man har planer om 3 nya butiker under 2017 (en tillväxt i antalet butiker på drygt 3 %). Flera butiker har öppnats under 2016, och man kommer därmed att ha en viss tillväxt under den kommande tiden – det tar ett tag innan en butik når sin fulla försäljningspotential.

Marknaden

 

Som vi ser av bilden ovan, är ScS den näst största aktören inom sin bransch. Lägg märke till att grafen ovan är från 2013 och att bolaget nu har 9,1 % marknadsandel. Överraskande nog är Ikea en ganska liten stjärna på den engelska möbelhimlen. Som vi ser är branschen fragmenterad vilket tyder på hård konkurrens – det finns som sagt få konkurrensfördelar inom möbler, tyvärr. ScS har sina relationer med leverantörerna och sina varumärken, men det vore nog vågat att kalla det för en vallgrav. Bolaget är dock ytterst välskött vilket även kan ses i hur de har tagit marknadsandelar i en sedan finanskrisen krävande marknad.

Möbelmarknaden, förväntad utveckling.
Golvmarknaden, förväntad utveckling.

Ovan ses marknadens förväntade tillväxt, vilken är på nivå med en stark BNP-tillväxt ungefär (2-3 % om året). Bolaget kommer att behöva ta marknadsandelar för att växa kraftigare än så, vilket inte är omöjligt med hjälp av House of Fraser-samarbetet samt nya butiker. Förhoppningsvis prioriteras lönsamhet framför tillväxt, dock. Inom golvbeläggning har bolaget ungefär 2,3 % marknadsandel, vilket inte är illa med tanke på att segmentet lanserades 2014. 2015 sattes målet att dubbla denna marknadsandelen inom fem år. Där är dock marknaden något mer koncentrerad med en tydlig marknadsledare i Carpetright som har 1/4 av marknaden.

Nyckelpersoner

David Knight är en mycket viktig person för ScS. Han är vd och har arbetat i bolaget sedan 1987, vilket säger en hel del – han kan bolaget utan och innan och kulturen bör vara stark eftersom han har stannat kvar trots den turbulenta historiken. Han började som butikschef och har nu varit vd sedan 2002. Tyvärr fyller Knight 70 i år vilket innebär att det finns risk för att han vill gå i pension så småningom. Knight äger 3,7 % av bolaget vilket betyder att hans innehav är betydligt viktigare än hans lön – utdelningen överstiger tyvärr inte lönen, men den utgör en betydlig andel av Knights totala inkomst (åtminstone 20-30 %).

Sun Capital Partners är riskkapitalbolaget som har gjort ett mycket fint arbete med bolaget. Bolaget äger fortfarande över 40 % av ScS och har en styrelseplats, vilket är lovande. Sun Capital kommer antagligen att sälja ur sig så småningom, antingen gradvis via marknaden eller till en ny större aktör. Detta är tråkigt, men det är så riskkapitalbolag fungerar och säljandet kan skapa köplägen för oss andra. Utan en trygg huvudägare kan bolaget dock bli en sämre långsiktig investering, och ScS kanske inte är ett bolag att hålla för alltid om P/E kryper över 12 (särskilt om man tar på sig skulder) samtidigt som en tydlig och driven huvudägare försvinner – men i ett sånt läge har man antagligen redan fått en god avkastning. Sedan IPOn 2015 har bolaget dock inte sålt några aktier.

Bolagets strategi kan sammanfattas så här:

 • Tråkiga industrier som anses ”dåliga” för tillfället, och/eller som håller på att förändras strukturellt
 • Tar ledarskapspositioner för att växa och förbättra företagen
 • Få affärer sällan, håller sig till ett fåtal sektorer

Sun Capital har gjort en väldigt bra affär i ScS. De investerade enligt prospektet enbart totalt 20 miljoner pund (i princip allt i arbetskapital, de förra aktieägarna fick ingenting mer eller mindre). De har alltså mer än tredubblat sin investering, plus utdelningar. Vidare användes en hel del skulder, så deras IRR är antagligen väldigt hög.

Negativa faktorer

Ledningen skriver att balansräkningen är skuldfri, vilket är korrekt i sak – skulderna ligger utanför balansräkningen i form av leasing, som man inte hittar förrän not 23 i årsredovisningen. Detta är vanligt bland retailbolag men ändå fult beteende. Frun till en i ledningsgruppen sålde 350 000 aktier i december 2016, vilket var lejonparten av parets innehav i bolaget.

Kultur och ledarskap kan skadas av en prestationskultur som baseras på optioner och att nå EPS-mål. I värsta fall kan stagnering leda till att man börjar skruva på bokföringssiffror istället för att försöka optimera verksamheten, för att få sin bonus eller sina optioner.

På kort sikt är EPS dock mycket bättre än mål som omsättning eller total vinst (ej per aktie). För aktieägare med en investeringshorisont på ett par år, är detta förmodligen det bästa incitamentssystemet. Om incitamentsprogrammet utbetalas till 100 % behöver ledningen leverera rejäla förbättringar vilket kommer att öka aktiens värde ordentligt om de realiseras.

Förvärvsmöjligheter och utspädningsrisk

Styrelsen har auktoritet att utöka aktiekapitalet (om det godkänns på årsmötet) med 2/3 i två kohorter, utan att nödvändigtvis erbjuda existerande aktieägare företrädesrätt i en emission. Detta kan rimligen bara innebära att styrelsen vill kunna göra förvärv med egna aktier, eller liknande, ifall en möjlighet skulle erbjuda sig:

The directors have no current intention to exercise either of the authorities sought under resolution 12. However, the directors consider that it is in the best interests of the Company to have the authorities available so that they have the maximum flexibility permitted by institutional shareholder guidelines to allot shares or grant rights without the need for a general meeting should they determine that it is appropriate to do so to respond to market developments or to take advantage of business opportunities as they arise.

Bolaget har därmed möjlighet att göra förvärv för ~83 mGBP (kalkyl: = 44 mGBP (2/3 av dagens marknadsvärde i ”maxad” emission) + 22 mGBP (dagens kassa) + 12 mGBP (kreditfacilitet) + 5 mGBP (ett års kassaflöde som rimligen skulle kunna användas till förvärv)). Det är såklart ett högst hypotetiskt scenario som skulle innebära att ScS mer än dubblerades i storlek och potentiellt blev marknadsledare i Storbritannien. Antagligen kommer inga förvärv att genomföras, och att betala med egna aktier vore dessutom negativt om inte förvärvsobjektet har liknande/lägre värdering jämfört med ScS. Vidare skulle balansräkningen försvagas, och inklusive leasingen skulle bolaget få en ganska svajig balansräkning.

Men skulle det hända så skulle det kunna innebära en signifikant ”katalysator” för aktiekursen – i det tillfälle som förvärvet vore väl genomtänkt. Även utan emission skulle de kunna förvärva för minst 39 mGBP (och betydligt högre vid en belåning utöver kreditfaciliteten), och därmed växa bolagets storlek med över 50 %. Detta skulle dock innebära en koncern med betydliga skulder, om man tar leasingen i beaktning – inte önskvärt ur en risksynpunkt.

Risker

 • Konjunkturen – särskilt i samband med Brexit & valutarisk
 • Att de operationella förhållandena försämras
 • Sun Capital säljer ut utan att driva igenom fler värdeökande åtgärder (låg sannolikhet)
 • Att bolaget gör dåligt förvärv – borde inte vara stor sannolikhet så länge man har riskkapitalist som ägare
 • Valutarisk (både SEK/GBP för oss aktieägare men även GBP mot importvalutor för bolagets varukostnader)
 • Leasingen ökar skulderna och enterprise value under 2019 (detta verkar dock marknaden ha synat; EV/EBIT på 2,5 är inte en värdering för ett välskött bolag i dagens marknadsklimat)

Finansiell analys och värdering

Det finns tyvärr inte rapporter att tillgå från innan 2015, perioden 2008-2015 vill bolaget ej ge ut några siffror för med untantag för prospektet, och bolaget har ej skickat Värdepappret några äldre rapporter trots förfrågan.

ScS har, trots leasingen, en relativt stark balansräkning med negativt rörelsekapital. Kassan motsvarar 36,8 mGBP och bolagets räntebärande skulder består enbart av leasing vilket är en trygg finansieringskälla. Den höga avkastningen på eget kapital på runt 30 % är delvis uppblåst av leasingskulderna. Avkastningen på totala tillgångar är dock inte fy skam, cirka 7 % (leasingjusterat! Exkl. leasing blir ROA cirka 17 %) år 2016, vilket är ganska bra för ett retailbolag.

2015 uppstod vissa engångskostnader relaterade till börsnoteringen samt ett återköp av en skuld till Sun Capitals dotterbolag (vilket även gav en valutaeffekt). Dessa är bortrensade i nettovinsten och VPA ovan.

Aggressivt scenario

Alla siffror i mGBP eller procent. CAGR 3/5 år illustrerar hur den årliga avkastningen kan bli om scenariot realiseras efter 3 eller 5 år. Drygt 10 miljoner pund har lämnats i kassa, vilket är mer än tillräckligt för att driva operationerna. Särskilt kombinerat med att bolaget har en kreditfacilitet om 12 mGBP. Utdelningen kommer antagligen inte att bli så hög. Men kursen kan ändå stiga motsvarande. Förvärv, återköp, utdelning eller butiksöppningar kan även driva kursen via balansräkningen.

Notera att uträkningen ovan är ett aggressivt ”best case” – men samtidigt verkar det inte helt orimligt, men de tilltag som nu genomförs i bolaget. Marginaländringen på 0,7 %-enheter är inte orimlig att anta eftersom rörelsemarginalen redan har förbättrats med 0,8 %-enheter under halvåret som tog slut i januari. En kort period, men försäljningen växer fortfarande ganska kraftigt. Kostnaderna bör växa långsammare eftersom man även växer försäljningen per kvadratmeter genom t.ex. golvprodukterna och ökade investeringar i marknadsföring – de ökade med 29 % det senaste halvåret och särskilt investerar man i marknadsföring online. Notera även att aktien har gått ned ett par procent sedan kalkylen räknades ut, så siffrorna bör justeras upp någon procent.

Kassan & kassaflödet finns där, och en ökning till P/E 10 för ett så här välskött bolag är inte orimligt trots leasingåtagandena – särskilt inte i dagens marknadsklimat. Det finns alltså en viss potential i aktien!

Konklusion

Värdepappret köper aktien upp till 165 pence.

Det är en låg värdering för ett välskött bolag, trots den stora plumpen i protokollet från finanskrisen. Knight & Sun Capital har återbyggt en lönsam koncern med mycket fin utveckling och momentum i verksamheten just nu.

De riskkapitalledda åtgärderna ger fortfarande en fin tillväxt i omsättning men framförallt vinst. Man investerar i marknadsföring, har nya lönsammare produkter som rullas ut, ett lönsamt samarbete och nya butiksöppningar. Inalles ökar det viktiga måttet försäljning per kvadratmeter med runt 15 % i årstakt för tillfället, vilket gör att vinsten ökar snabbare eftersom kostnaderna per kvadratmeter i stor grad är fasta. Vidare öppnas nya butiker som kommer att fortsätta driva försäljningen per kvadratmeter och lönsamheten i takt med att de blir lönsamma under 2017.

Bolaget ser ut som en bra investering på medellång sikt medans riskkapitalägaren realiserar värden. Man vill antingen sälja innan Sun Capital säljer sin ägarandel, eller efter – ska man sälja samtidigt riskerar kursen att pressas när 40 % av aktierna ska säljas (även om de antagligen kommer att säljas till institutioner). Detta vet marknaden, och det är en del av anledningen till att bolaget är billigt.

ScS är inget bolag som förtjänar en stor portföljandel, men det finns mycket potential i bolaget på medellång sikt – trots den relativt stora mängden skulder i form av leasingåtaganden.

Notera att aktien har gått svagt den senaste tiden, vilket kan bero på att marknaden underskattar bolagets säsongsvariationer – första halvåret av räkenskaps året (perioden fram till januari) bjuder normalt på förluster, men i år minskade de jämfört med året innan vilket innebär att vinsten växer.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Share:

2 reaktioner till “Analys av ScS Group”

 1. Tak för en välskriven analys och ett starkt grävjobb i att hitta caset.

  Angående den frekvent omnämnda leasingen. Även om det i framtiden måste anges som en skuld på balansräkningen bör det väl egentligen betraktas som en hybrid mellan skuld och hur det redovisas i dagsläget? Även om företaget har en skyldighet att betala hyran i framtiden så får de faktiskt något för det i form av butiksyta. Det vill säga; en skuld bör rimligen uppstå då företaget får något idag som de betalar senare och därmed bör leasingen endast gå på resultaträkningen.

  Har jag missat något eller är det ett rimligt sett att betrakta leasing?

  1. Tack så mycket!

   Du har rätt, men i fallet med leasing så uppstår det även en motsvarande tillgång på balansräkningen – vilket representerar de framtida fördelarna nu nämner. Leasingen kan även ofta säljas vidare om man skulle vilja lägga ner butiken, åtminstone ifall det är ett attraktigt läge – långa kontrakt är ofta billigare och en köpare slipper ju hela ”bindningstiden”. Så det är lite knepigt hur man ska tänka kring detta, men utgångspunkten bör vara att det är en skuld.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *