Analys av The Trade Desk: entreprenörsdriven tillväxtmaskin med växande vallgrav

 

The Trade Desk (TTD) är ett bolag med ett marknadsvärde på drygt 2 miljarder USD som försöker förändra en bransch som omsätter 640 miljarder USD – reklambranschen. Av dessa 640 miljarder omsätts någonstans runt 10-20 miljarder idag genom digitala auktioner, varav 10-12 miljarder utgör bolagets addresserbara marknad. Att investera i The Trade Desk är delvis en satsning på att denna andel kommer att fortsätta öka i en snabb takt.

Bolaget erbjuder en molnbaserad mjukvaruplattform för marknadsföringsbyråer och andra som representerar köpare av annonser och reklam.

Affärsmodellen innebär återkommande intäkter (>95 % av kunderna återkommer varje år), skalbarhet och fin lönsamhet.

Bolaget växer snabbt; första månaden där över 1 miljon dollar spenderades genom deras plattform var 2012, och år 2016 inträffade första månaden där 100 miljoner dollar spenderades.

The Trade Desk har en duktig kapten vid rodret: vd:n och grundaren Jeff Green som fortfarande är en stor ägare. Han har tidigare startat världens första onlineplattform för säljare av annonsutrymme och reklam, som senare såldes till Google. Green har en unik insikt i branschen och vill nu underlätta för reklamköparna genom att effektivisera deras reklamköp samt fortsätta expandera de digitala auktionernas marknadsandelar. Han är en långsiktig visionär, och Värdepappret tror att han håller på att bygga något unikt.

Aktien

Lista: NASDAQ

Ticker: TTD

Aktiekurs: ca 50,5 USD

P/S (2016): 9,3

P/S (2017p): ca 5,6-6,9

Omsättningstillväxt, CAGR 2014-2016: ~114 %

Omsättningstillväxt 2016: ~78 %

Omsättningstillväxt Q1 2017: ~76 %

P/S-talen kan jämföras med en nettomarginal på 10-15 % de senaste åren, under mycket hög tillväxt. Värdepappret bedömer en långsiktigt hållbar nettomarginal om 20-30 %.

Övrigt: TTD listades i september 2016 och aktien har sedan dess stigit kraftigt. Det ska dock noteras att Wall Street och aktiemarknaden har en stark skepsis mot såkallade Ad Tech-bolag efter flera bolag som misslyckats på grund av strategiska snedsteg, relativt kort efter de har blivit börsnoterade.

Affärsmodellen – i korta drag

För den som föredrar videoformatet finns det en mycket bra intervju med grundaren och vd:n Jeff Green här, där affärsmodellens grunder förklaras.

Nedan pratar vi om marknadsföring i alla kanaler (TV/online/press/bio etc.) och format (bild/video/ljud etc.).

Marknadsföring – annonser och reklam – har historiskt köpts främst genom prislistor och muntliga eller skriftliga avtal. I den andra änden av spektrumet (det finns en viss skala i mitten) – för onlinereklam – kommer nu ”programmatic ads” och ”header bidding”.

Det fungerar ungefär som internetmäklaren där du köper aktier: varje annonsutrymme har en egen ”auktion” där reklamköpare får lägga bud på annonserna. Detta är såklart helt digitalt, och själva köpet sköts normalt genom en marknadsföringsbyrå. Istället för att reklamköpare och reklamplatser delas in i isolerade grupper (”silos”), blir prissättning nu mycket mer transparent och lätthanterlig över hela brädet – oavsett om man vill köpa en reklamsnutt i en YouTubefilm i mobilappen eller trettio sekunder mellan Skavlan och På Spåret.

Detta sker automatiskt och i realtid – när du går in på en hemsida, startar en YouTube-video eller klickar på en Facebook-länk, så sker det under några nanosekunder eller mikrosekunder en auktion om din uppmärksamhet! Reklamköpare (eller snarare deras algoritmer) bjuder då över varandra för att få visa just sitt innehåll för dig i en annons eller ett kort klipp innan YouTube-videon startar. De matchar då sin produkt med dina preferenser – har du köpt något liknande tidigare? Matchar du deras målgrupp (intressen, tidigare köp, demografi etc.)? Befinner du dig i närheten av en butik? Är klockslaget, vädret och din köpshistorik rätt för just denna produkten?

Det hela är automatiserat: en reklamköpare har en uppsättning förhandsbestämda kriterier som bestämmer hur mycket de är beredda att bjuda för ett visst annonsutrymme, givet vissa kriterier.

The Trade Desk tillhandahåller en plattform där man matar in data om slutanvändarna som man vill nå ut med reklamen till, men också annan information. Sedan hjälper plattformen kunderna att optimalisera sina köp av annonser och reklamutrymme för att maximera avkastningen på sin ”investering” i marknadsföring.

För detta tar The Trade Desk ~20 % av pengarna som används på köp av marknadsföringen genom plattformen.

Vi återkommer till plattformens funktioner i fler delar av analysen.

Notera att branschen är säsongsberoende; Q4 är normalt väldigt viktigt på grund av julhandeln, och händelser såsom VM, OS och det amerikanska valet påverkar också efterfrågan positivt. Q1 är normalt det lugnaste kvartalet med lägre försäljning.

Nu går vi vidare och kikar på hur branschen fungerar och utvecklas!

Branschens ekosystem

Det finns något förenklat tre typer av aktörer i reklambranschen: köpare, säljare och marknadsplatser. Sedan kan ett företag i en av dessa kategorier erbjuda tjänster och/eller teknologi.

 1. Köpare: köpare av reklam är olika varumärken som vill marknadsföra sig. De kan köpa marknadsföring direkt, men vanligare är att gå via en marknadsföringsbyrå (~80 % av volymerna globalt). På grund av digital marknadsföring ökar komplexiteten vid reklamköp och marknadsföringsbyråerna står starka. Vidare finns det en rad aktörer (utöver marknadsföringsbyråerna) som erbjuder tjänster/teknologi till köparna. Här hör TTD hemma. Köpsidan har förändrats och livet här är mer krävande än någonsin: internet och programmatisk marknadsföring har lett till fler marknadsföringskanaler och fler sätt att köpa marknadsföring på än någonsin förut. Aktörer som kan tillföra köparna stor nytta kommer att lyckas väl i framtiden.
 2. Säljare: här är olika medier närvarande: TV, radio, Facebook, YouTube, tidningar etc. Även här har komplexiteten ökat och teknologi & internet blir allt viktigare. I allt högre grad säljs annonsutrymme inte längre genom direktförsäljning av en säljkår (även om det såklart fortfarande är väldigt vanligt), utan genom tredjepartsplattformar (”ad exchanges”, se nedan) där programmatiska metoder ofta (auktioner via mjukvara) används. Säljare av förstklassigt reklamutrymme har stor förhandlingsmakt (stora tv-kanaler, vm i fotboll, Super Bowl, Google, Facebook, New York Times etc.).
 3. Marknadsplatser (och transaktionstjänster): kan jämföras med NASDAQ OMX som tillhandahåller en handelsplattform, fast här handlas det marknadsföringsutrymme i olika medier. Men kategorin inkluderar även bolag som tillhandahåller data (om målgruppen, priser, ROI etc.) – ungefär som aktieanalytiker som analyserar bolag åt investerarna.

 

The Trade Desk har ett ganska unikt fokus på köparna, och att enbart tillhandahålla mjukvara till dessa. Övriga branschaktörer har ofta ett finger med i flera av rektanglarna ovan, och detta är en av sakerna som gör TTD unikt – mer om det senare. Intressekonflikter är för övrigt ett stort problem i branschen och något som alltid diskuteras. I denna faktabroschyr om reklambyråernas ”trading desks”, där programmatisk reklam köps in åt kunderna, nämns det som en viktig punkt i kritiken mot dessa avdelningarna.

Branschtrender

Branschtrenderna är många. Den viktigaste för TTD just nu är att TV-reklam (eventuellt) håller på att bli programmatisk. TV-reklam är fortfarande den största marknadsföringskanalen i världen (fast enligt vissa kommer digital reklam gå om 2017), så detta är en enorm potentiell möjlighet för TTD och dess konkurrenter.

Andra viktiga branschtrender:

 • Media blir allt mer digitalt (detta vet ni, ingen mer förklaring nödvändig).
 • Målgrupperna fragmenteras mer och mer – idag kan man nästan köpa annonser som riktar sig mot blonda män som är 32 år gamla och födda i Överkalix i juni. Lite överdrivet, men inte långt ifrån sanningen. Det blir alltså lättare att ”sortera ut” en viss målgrupp genom att använda miljarder av kombinationer av data/information. Men fragmenteringen är också en utmaning – idag är det svårt att nå ut till ”den breda massan” eftersom olika människor konsumerar media genom väldigt olika kanaler. Någon har Netflix, andra ser bara på kabel-tv och en annan väljer C-more, vissa ser kanske enbart på YouTube eller SVT Play. TV-reklam gjorde att man kunde nå ut till nästan hela befolkningen förut, men den typen av breda kanaler är på väg bort.
 • Programmatisk marknadsföring växer explosionsartat. IDC, ett världsledande analyshus med specialicering mot IT och teknologi, har estimerat (på TTD’s beställning, så viss skepsis fordras) att programmatisk tv-reklam kommer att växa från 240 miljoner USD år 2015 till 17,3 miljarder USD år 2019. Detta är – om det förverkligas – såklart mycket goda nyheter för TTD. Inom alla kategorier väntas programmatisk marknadsföring växa från 19 miljarder USD år 2016 till 42 miljarder USD år 2020. TTD’s marknad väntas därmed växa med ca 22 % om året de kommande åren.
 • Automation av reklamköp – algoritmer och mjukvara blir allt viktigare för att maximera ROI på marknadsföringskostnaderna, istället för att använda listpriser och liknande.
 • Mer information & data– ”Big Data”, onlinehandel, appar etc. medför att vi har extremt mycket information om olika målgrupper, kanaler, tidspunkter, priser etc. Hur informationen används för att maximera avkastningen på marknadsföringen blir allt mer kritiskt.

Bolagets årsredovisning utvecklar trenderna mer för den som är intresserad. Den utmärkta, eminenta rapporten ”Internet Trends 2017” ger också en utförlig beskrivning av många relevanta trender (se från sida 10) som driver marknaden.

Först: vad gör plattformen?

Utöver den kortare beskrivningen av affärsmodellen tidigare, ska vi kika på vad produkten – den molnbaserade mjukvaruplattformen – faktiskt gör!

Plattformen låter en marknadsföringsbyrå eller liknande, för kunders räkning:

 • Köpa digital media programmatiskt på olika handelplatser (som en börslista för reklamutrymme) och andra plattformar, ofta i realtid
 • Köpa och använda tredjepartsdata för att optimalisera och mäta digitala reklamkampanjer
 • Integrera sin egen eller tredjepartsdata för att optimera effektiviteten i reklamkampanjen samt mäta dess effekt
 • Förutom data kan man även köpa/integrera egna algoritmer, till exempel kan man på TTD’s plattform köpa algoritmer för att anpassa reklamen efter väder genom ett samarbete med IBM’s superdator Watson och Weather Channel (kunder kan t.ex. tänkas vara mindre benägna att gå till affären vid nederbörd, och mer benägna att beställa hemkörning vs. gå ut och äta vid dåligt väder)
 • Övervaka och styra pågående kampanjer i realtid
 • Länka digitala reklamkampanjer till försäljning, även offline (t.ex. för att mäta försäljningsökningen i butik) eller till andra viktiga ändamål (t.ex. hur reklamen påverkar kundbeteende och hur dyra varor man köper) – många kunder vill se hur internetreklam påverkar köpbeteendet i butik
 • Tillgång till andra tjänster, t.ex. TTD’s datahanteringsplattform och ”publisher management platform marketplace”
 • Plattformen har även ett programmeringsgränssnitt som låter kunderna utveckla egna programfunktioner och integrera dessa i mjukvaran- hälften av kunderna har lagt till sådana funktioner, inklusive alla de tio största kunderna 

Mer om teknologin bakom plattformen:

 • Den är mycket skalbar. Infrastrukturen ligger i 13 datacenter.
 • Realtid – över 400 miljarder potentiella annonsköp analyseras dagligen, vilka når ut till över 290 miljoner apparater (TV, mobiler, datorer etc.) dagligen!
 • Plattformen kan anpassas till alla olika format, budgivningsarkitekturen kan användas för alla typer av reklamköp så länge dessa genomförs digitalt.
 • Teknologin ger köparen möjligheten att förutspå resultat, sätta mål, övervaka resultat och analysera data i realtid för att se till att kundens budget uppfyller kundens mål med en viss reklamkampanj i en så hög grad som möjligt.
 • Automatisering – teknologin låter kunden bygga en algoritm där budget, mål etc. ligger till grund för reklamköpen, vilka sedan kan ske helt automatiskt

För att förstå trender i branschen och se mer detaljerat hur TTD’s plattform faktiskt kan förbättra din – slutanvändarens – surfupplevelse genom mer relevant och mindre irriterande marknadsföring i mobilen, se gärna bolagets video ”5 Ways Programmatic Will Evolve in 2017”. Till exempel kan bolagets mjukvara göra att man kan visa mobilannonser för Home Depot till vissa kundgrupper på olika sätt, och genom att koppla ihop data från kreditkortsbolag kan man sedan se vilka personer som sedan gick till en Home Depot-butik och handlade, samt hur mycket de spenderade. Därefter kan man se vilka annonser som fungerade bäst och vilka kunder som var mest benägna att handla mycket i butikerna etc. Att knyta ihop marknadsföring på internet med köp i fysiska butiker innebär väsentliga förbättringar i lönsamheten i marknadsföringskampanjer för många olika bolag.

Strategi

The Trade Desk gör tre saker annorlunda än konkurrenterna – dessa låter banala och intetsägande, men Värdepappret ska förklara dem i tur och ordning:

 1. Inga intressekonflikter
 2. Plattformen är helt integrerad och datadriven
 3. Övrigt: transparens, fokus, innovation, kultur och öppenhet

1. Inga intressekonflikter

Detta är kanske det viktigaste. Tre huvudsakliga problem finns hos andra aktörer i ekosystemet, men ej hos TTD:

 1. Konkurrenterna säljer sin mjukvaruplattform både till marknadsföringsbyråerna samt direkt till varumärkena (den som ska marknadsföra sig, t.ex. Coca-Cola eller Procter & Gamble), vilket gör att de konkurrerar direkt med sina egna kunder – byråerna.
 2. Andra aktörer, t.ex. Google, representerar både köparna och säljarna av annonser, vilket gör att deras incitament inte är på linje med reklamköparna – Google har t.ex. ett större intresse av att sälja fler, dyrare annonser än att maximera nyttan som varje spenderad krona ger för köparna av annonserna.
 3. Många andra aktörer och konkurrenter använder sitt teknologiska övertag för att köpa billigt annons-/reklamutrymme, och sedan sälja det dyrare till sina kunder för att tjäna på mellanskillnaden (”arbitrage advertising inventory”). Detta ger dem kortsiktiga vinster men på lång sikt håller modellen inte (köparna kommer kunna gå runt detta, prisskillnaderna försvinner när reklammarknaden blir mer effektiv etc.), samtidigt som kundnyttan och -relationen tar stor skada.

The Trade Desk är alltså överraskande unikt i sitt fokus på reklamköparna, vilka man når uteslutande genom tredjepartsaktörer såsom reklambyråer. I undantagsfall har man kundrelationer direkt med varumärken, men då sker detta i samråd med deras marknadsföringsbyråer. De har inga intressekonflikter: TTD fokuserar 100 % på att maximera kundnyttan. Kom ihåg bilden med rektanglarna – TTD fokuserar stenhårt på sitt område.

Många av kunderna integrerar sin egen data i TTD’s plattform, vilket de antagligen inte hade vågat göra om TTD även hade representerat köparna eller liknande – ömsesidig tillit gör att produkten tillför kunderna mervärde!

”Up until about a year ago we had 50+ partners in the demand space. We have brought that list down to around a dozen true preferred partners and The Trade Desk is definitely on that list.”

-Steve Katelman, EVP Global Strategic Partnerships, Omnicom Media Group

Omnicom är världens näst största holdingbolag för marknadsföringsbyråer, vilket inte är fy skam i en oligopolbransch med väldigt långa kundrelationer.

2. Plattformen är helt integrerad och datadriven

Andra aktörer säljer mjukvara som separat ersätter delar av TTD’s plattform, men det finns färre konkurrerande produkter som kan ersätta alla funktioner som bolaget erbjuder på en plats. TTD tillför (åtminstone i teorin) således mer värde till slutanvändaren genom att hantera hela processen från data till köp:

Vissa andra konkurrenter fokuserar bara på en kanal, t.ex. bara video på nätet. TTD kan istället använda data från en kanal för att hjälpa kunderna ta beslut även på andra kanaler. Plattformens användare kan köpa reklamutrymme tvärs över olika format och olika kanaler – TV-reklam kan jämföras med onlineannonser, Facebook-klick kan ställas mot annonser i lokaltidningar och en banner på New York Times kan vägas mot en annons på Dagens Industri. Detta ger en viss konkurrensfördel, särskilt eftersom det finns stordriftsfördelar i verksamheten. Mer om detta och omnikanals-filosofin senare.

”Big Data” och information är helt centralt – TTD byggde först en informationshanteringsplattform i botten av plattformen, eftersom detta är fundamentalt för att kunna ta bättre beslut när man ska köpa reklam. Först därefter byggde man på plattformen med funktioner för att använda datan till att ta beslut och att köpa reklam. Hela affärsmodellen vilar på detta – man måste ha bättre data, och/eller analysera datan bättre än andra för att kunna tillföra kunden mer värde än konkurrenterna.

Kunderna kan såklart köpa data & information om målgruppen och liknande externt, men genom att integrera datan med TTD’s plattform adderas ytterligare kundvärde – TTD levererar inte bara datan, utan visar kunden hur datan bör användas för att ta köpbeslut. På TTD’s plattform finns tre huvudsakliga datakällor (datan kan vara om kunderna: köpmönster, surfmönster, demografi etc. men också om priserna på reklamplats, tillgänglighet, ”reach/impact”, olika kategorier av hemsidor etc. – vi pratar om väldigt omfattande data med både bredd och djup):

 1. Slutkundens och/eller reklambyråns egen data som pluggas in i plattformen (här vågar de ofta plugga in mer känslig data än hos konkurrenter på grund av incitamentsförhållandena)
 2. TTD’s egen data, som alltså ej innehåller data från ovanstående punkt men antagligen mer ”omnikanalsinformation” från tredjeparter och från uppbyggd erfarenhet, som låter klienterna ta beslut kring vilken kanal som ska användas för att nå ut för att maximera effekten av investeringen.
 3. Tredjepartsdata. TTD hade vid årsskiftet över 105 ”underleverantörer” av data som kunderna kan köpa genom deras plattform.

3. Övrigt: transparens, fokus, innovation, kultur och öppenhet

Vi återkommer till kulturen senare, men TTD är ovanligt transparent och öppet eftersom det inte finns några intressekonflikter – detta ger en fördel i teknologiutveckligen som kan göras närmare kunderna:

“When we make a suggestion for The Trade Desk, it has a 100 percent track record of building that feature or product,” said Friedman. ”We also have an ongoing dialogue with multiple people in The Trade Desk engineering department (weekly, at least) because of the depths of our product that builds into its API. […] Its Enterprise™ solution is a clear leader in the market and The Trade Desk is among the strongest candidates to win the advertising automation race”

– Jay Friedman, COO på Goodway Group

 

Vidare har bolaget väldigt bra relationer med sina kunder, vilket bland annat kan ses genom andelen återkommande intäkter som är över 95 %. De är långsiktiga och fokuserar på kundnyttan. Kunderna ser vad de betalar för och det blir enklare för dem att optimalisera sina köp.

The Trade Desk är ett entreprenöriellt och innovativt bolag. Men en av de största fördelarna med bolagets mjukvara är nog deras fokus. De fokuserar bara på köpsidan, nästan enbart på programmatiska köpsprocesser (auktioner) och tror stenhårt på att detta är framtiden för hela branschen. Detta fokus gör att de kan tillhandahålla en plattform som kan hantera alla reklamköp ett varumärke behöver; över alla format, kanaler och för alla budgetar. Affärsmodellen är därför skalbar; konkurrensfördelarna, lönsamheten, informationsövertaget och kundnyttan växer och växer i takt med att bolaget får mer erfarenhet (tid) och större skala.

Konkurrenter, kunder och ”leverantörer”

Vid årsskiftet hade TTD 566 klienter. Att vara klient innebär att man har förbundit sig till en viss minimumnivå att spendera på plattformen, att man har skrivit på ett serviceavtal samt att man redan har spenderat 20 000 USD via plattformen.

Stora marknadsföringsbyråer såsom Omnicom och WPP representerar en stor andel av omsättningen, se ”risker” för mer info.

Över tid har kunderna typiskt ökat sin användning av TTD’s plattform, och 2015 och 2016 behöll man över 95 % av kunderna på årsbasis – kunderna älskar The Trade Desk. Dessutom är dem inlåsta i plattformen: det skulle vara dyrt att byta. Över hälften av kunderna, inklusive de 10 största kunderna, har programmerat in egna funktioner i plattformen. Glöm ej heller att många pluggar in sina egna datasystem i plattformen.

Över tid tenderar kunderna att spendera mer och mer pengar på plattformen. ”2015 Cohort” representerar t.ex. alla nya kunder som kom in år 2015. Cirka 20 % av budgeten kunderna spenderar på plattformen går till TTD, resten är kostnaden för reklamen.

För ”leverantörerna”, de som erhåller programmatiskt reklamutrymme, är TTD ofta en viktig kund. Plattformen är redan en av de största köparna av digital marknadsföring i världen, eftersom bolaget är en ”first mover” i branschen. Därför har man viss förhandlingsmakt.

TTD’s kunder köper i dagsläget reklamutrymme från över 55 marknadsplatser, ”reklambörser” och annonsnätverk där man kan köpa exponering mot digital-TV, datorer, mobiler och olika ljudkällor. På dessa marknadsplatser kan man köpa annonser från TV-kanaler, Sprint TV, YouTube, Spotify, Google Ads, Netflix och så vidare.

Utöver dessa leverantörerna finns de otaliga (>100 stk) leverantörerna av data som vi kommer att diskutera senare – även för dessa är TTD en viktig kund.

Efter kunderna är den viktigaste kategorin att studera kvar: konkurrenterna. Industrin är väldigt konkurrensutsatt och komplicerad; nästan ingen aktör är den andra lik. De flesta aktörerna är dock inte direkta konkurrenter till TTD. Några av de viktigaste direkta konkurrenterna är:

 • Google och deras DoubleClick Bid Manager
 • MediaMath (privat)
 • AppNexus (privat, på väg till börsen)
 • DataXu (privat)
”LUMAscapes” är ”kartor” över olika ekosystem inom digital media. Den ovan symboliserar marknaden för ”display”-reklam, vilket enklast beskrivs som den vanligaste typen av reklam online – t.ex. banners. Display står för cirka hälften av TTD’s omsättning, och vi kan se bolaget under ”DSPs” (Demand-side platform). Display är bolagets mest mogna produktområde som växer långsammast. Hitta fler relevanta LUMAscapes här, för övriga produktsegment.

Om man läser den här mycket intressanta artikeln samt denna analysen av TTD så framkommer mycket intressant. I sin essens kan man säga att TTD ej har några direkta konkurrenter med en liknande strategi. De ovanstående aktörerna är ibland delvis komplement till TTD. Och oavsett så är hela gruppens position i ekosystemet en attraktiv sådan: de har stora skalfördelar och byteskostnader. Än mer intressant är att alla, med det möjliga undantaget MediaMath, har intressekonflikter som TTD saknar – Google och AppNexus, till exempel, betjänar båda säljsidan såväl som köpsidan. Det betyder att de vill sälja så många dyra annonser som möjligt, samtidigt som de ska pressa priserna och vara selektiva åt köpsidan – ett självmotsägande uppdrag. DataXu mfl. betjänar även varumärken direkt, och konkurrerar således med sina egna kunder, marknadsföringsbyråerna.

En rapport om sektorn från Forrester verkar erbjuda mycket intressanta insikter om konkurrenssituationen och hur bolagets produkterbjudande ser ut. Rapporten kostar 2500 USD, men en sammanfattning hittar ni här. Konklusionen är att TTD är en av de fem starkaste aktörerna (med det bästa kunderbjudandet). Vid närmare indelning kom TTD på tredjeplats. Men det ska noteras att alla nio bolagen som studerades anses ha en stark position, och att studien har något år på nacken – saker förändras fort i en sådan ny och snabbrörlig bransch.

Så trots att TTD har en rad mycket kraftfulla konkurrenter, så bygger de ett gemensamt ekosystem tillsammans med marknadsföringsbyråerna. Ca 80 % av alla volymer går genom marknadsföringsbyråerna, så detta är ingen dålig strategi. Särskilt eftersom TTD får en bättre relation till dessa eftersom de inte konkurrerar med varandra ”vid sidan av”.

För att sammanfatta det hela – TTD är/har:

 • Oberoende och helt fokuserat på att betjäna köpsidan enbart genom marknadsföringsbyråer
 • Långa kundrelationer med återkommande intäkter istället för att ta emot kampanjbaserade, specifika beställningar
 • En plattform som ger en helhetlig åtkomst till alla kanaler där programmatisk marknadsföring är tillgängligt, med ett brett utbud av format och dataleverantörer
 • Teknologi som är unik och erbjuder väldigt precis marknadsföring
 • En skala som ger TTD åtkomst till en stor mängd reklamutrymme som mindre aktörer ej har råd till

Marknadsandelar

Marknadsandelarna är något svåra att kvantifiera exakt. Men vd:n sade nyligen att bolaget tror att marknaden för ”price discoverable programmatic”, alltså programmatisk reklam där priset är transparent, är ~12 miljarder dollar. Detta verkar rimligt då andra estimat är mellan 10 och 20 miljarder, men dessa inkluderar programmatisk reklam hos t.ex. Facebook & Snapchat som ej upphandlas via marknadsplatser. Vidare kan man eventuellt ta bort de 20 % av dessa 12 miljarder som antagligen går utanför marknadsföringsbyråerna, men det gör vi inte eftersom denna kanal är ett komplement till TTD’s produkt.

Detta leder då till en marknadsandel på cirka 8,33 % för bolaget, vilket får anses ganska starkt med tanke på den rad olika aktörer som finns i sektorn och den unga fas som teknologin befinner sig i.

Enligt artikeln ”Programmatic icon: The Trade Desk playbook for growing a thriving ad tech business” är TTD den näst största teknologipartnern till en stor marknadsföringsbyrå ägd av marknadsledaren WPP. TTD’s konkurrent AppNexus är den största partnern, vilket bekräftar att bolagen inte enbart konkurrerar utan även kompletterar varandra. TTD’s plattform får mycket goda lovord av kunden i artikeln.

Vad som är mer uppenbart är att bolaget tar marknadsandelar. Programmatisk marknadsföring förväntas växa med 31 % år 2017, medans TTD växte med 76 % i Q1. Kom även ihåg den tidigare nämnda, förväntade marknadstillväxten på 22 % om året mellan 2016 och 2020. Enligt Zenith förväntas mobil marknadsföring växa med ca 30 % år 2017, medan TTD växte sina intäkter från mobil reklam med 113 % i Q1, och mobil video växte med en bra bit över 200 % – här är dock marknadstillväxten högre med 112,4 % tillväxt år 2016.

Den totala marknaden är enorm:

Källa: Q1-presentationen https://seekingalpha.com/article/4072416-trade-desk-2017-q1-results-earnings-call-slides

Tillväxtstrategi

The Trade Desk växer så det knakar. Värdepappret tror att bolaget kommer att växa ganska kraftigt i många år framöver. Detta beror på många faktorer:

 • Existerande kunder flyttar över en större andel av sina budgetar till programmatisk marknadsföring, och TTD säljer fler tjänster och mer data till existerande kunder.
 • Bolaget har en stor försäljningsorganisation som rekryterar nya kunder, jobbar som konsulter åt nya kunder och lär dem att använda plattformen. Detta driver kostnaderna och pressar marginalerna på kort sikt, men är en strategisk riktig metod för att hjälpa kunderna att maximera sin nytta av plattformen. TTD investerar även i ett e-learningprogram kallat ”The Trading Academy” för att automatisera delar av processen.
 • Expandera omnikanalerna. Framförallt innebär TV-reklam och digital radio stora potentiella framtida marknader för bolaget, men även sociala medier, sponsrat innehåll (”Native Ads”) och andra nya kanaler är målområden för bolagets investeringar. Genom att finnas på alla apparater och alla plattformar, kan bolaget maximera kundnyttan och skapa en stark konkurrensposition.
 • TV-reklam håller i en tidig fas på att flyttas över till att säljas programmatiskt, vilket är bolagets största tillväxtområde. TV-reklam är den största kategorin reklam där mest pengar spenderas. Kategorin inkluderar digitalt strömmad TV såsom Netflix.
Denna prognosen ska tas med en nypa salt eftersom vi – som vi kan se ovan – är i en väldigt tidig fas ännu.  Men Tv-reklam som säljs programmatiskt håller på att öka dramatiskt. Den totala marknaden för TV-reklam i USA uppgick till ca 73 miljarder USD år 2016, så det finns gott om utrymme att fortsätta växa även efter 2020 om denna trend fortsätter.
En liknande men något mer försiktig prognos från eMarketer (juni 2016).
De grundläggande drivkrafterna för att göra TV-reklam programmatisk.
 • Internationell expansion – bolaget är viktat mot USA idag men har fotfästen i t.ex Japan, Kina och Indonesien, men även i Europa. Asien är den snabbast växande regionen för tillfället. Affärsmodellens skalbarhet gör att man kommer att bli en internationell aktör på lite sikt.
 • Under 2016 kom 9 % av intäkterna från länder utanför USA, samtidigt som ~2/3 av världens totala reklammarknad finns utanför USA, så detta är en stor tillväxtkälla framöver. TTD växer ungefär f4x så snabbt på de internationella marknaderna som i USA. Här finns bolagets kontor:
Bolaget har öppnat många nya kontor på väldigt kort tid. Bildkälla: https://www.thetradedesk.com/assets/general/TTD_FactSheet-06_2017.pdf
 • Bolaget fortsätter investera i databaser och teknologi.

En annan viktig poäng är att de största marknadsföringsplatserna på internet – stora delar av Google (sökmotorannonserna), YouTube, Facebook etc. – fortfarande är såkallade ”walled gardens”. De använder programmatisk marknadsföring men enbart sin egen mjukvara, de släpper inte in annonsörerna eller deras byråer. Man ger dem sin budget och sen väljer dem ut annonser, och rapporterar enklare mått över hur väl man når ut till sin målgrupp.

Detta innebär alltså att de allra bästa reklamplatserna på nätet ofta ej finns tillgängliga genom plattformen The Trade Desk. Google och Facebook stod för 77 % av tillväxten i internetreklam 2016, även om bolag som Amazon och Snapchat också växer fort, men från låga nivåer. Men TTD’s vd har pratat med b.la. YouTube som verkar öppna för att släppa upp sitt reklamutrymme för tredjepartsaktörer såsom TTD i framtiden.

Jeff Green tror stenhårt på att detta kommer att hända och menar att det är win-win-win för köpsidan, aktörer såsom TTD och säljsidan. Där finns ytterligare en stor möjlig uppsida – men fram tills det händer, är det såklart väldigt negativt för TTD att några av de bästa marknadsföringskanalerna på internet fortfarande är onåbara från deras plattform.

I think long term and in the next few years you’ll see most of the walled gardens turn to opening things up. I believe it’s the best way to monetize YouTube, it’s the best way to Snapchat, it’s the best way to monetize anything that has scale because there will always be incremental demand with data insights that can’t possibly be stored inside of those walled gardens.

– Jeff Green, vd för The Trade Desk

 

Det finns gott om plats att växa – som vi såg ovan är marknaden enorm, och mycket media är fortfarande ej digital, samtidigt som reklambyråerna som redan är kunder hos TTD ej har flyttat över en majoritet av sina kunder till plattformen:

Källa: Q1-presentationen https://seekingalpha.com/article/4072416-trade-desk-2017-q1-results-earnings-call-slides

Konkurrensfördelar – vallgrav?

 • Växande dataplattform – unik omnikanalsdata som gör att kunderna får högre ROI på sin marknadsföring eftersom beslutsunderlaget är bättre.
 • Byteskostnader – för att byta mjukvaruplattform måste kunden flytta över datan man har matat in i plattformen, man tappar dessutom alla funktioner som kunden har programmerat själv (som nämnt tidigare gör alla de 10 största kunderna detta, och 50 % av alla kunder totalt sett!) och man måste omutbilda sin personal och ändra interna processer, marknadsföring och kundkommunikation (till slutkunderna: varumärkena) – allt detta är mycket dyrt och arbetssamt, och man vet aldrig i förväg om det är värt det – en klassisk vallgrav.
 • Bolaget är något av en ”first mover” med den här typen av affärsmodell, även om det såklart finns många olika typer av konkurrenter där vissa är lika TTD, och andra inte.
 • Teknologin i sig själv – plattformen är värdefull och innebär en enorm immateriell tillgång utanför bolagets balansräkning. Man har inga patent eftersom teknologin då skulle exponeras, men bolaget uppger att plattformen vore mycket svår att kopiera och att det skulle vara väldigt dyrt att bygga något liknande från grunden. VD:n har sagt att om han fick 500 miljoner USD skulle han inte kunna bygga en stark konkurrent – en partisk källa såklart, men det verkar sannolikt.
 • Att kolla på ett såkallat intryck (en potentiell reklamplats) på en digital marknadsplats, kostar ofta en avgift. Detta innebär signifikanta skalafördelar för den som har kunderna med djupast fickor: desto större budget som totalt är intresserad av att köpa reklamplatser, desto fler reklamplatser kan man betala för att se eftersom man representerar fler potentiella köpare. TTD representerar en allt större mängd potentiella köpare, och kan därmed kolla på flest intryck – vilket i sin tur ökar kundnyttan. Jeff Green kommenterade fenomenet i konferenssamtalet i samband med Q3-rapporten:

”Given the fact that we’re so scaled and profitable, I think this represents a bigger barrier to entry for our competitors and makes it harder for them to be competitive. […] (om Indonesien) And it’s the bar or the — yes, the bar to get over to be profitable is higher than it was three months ago or nine months ago by a lot.Simply there’s been more bid requests you have to look at in order to be competitive. […] That makes it harder to go make investments in markets like Indonesia. So we think because our competitors are going to struggle to have the resources to invest in those markets, we’re going to be in markets that are more likely to go programmatic faster for the same reason because publishers can’t afford to have sales people there and that just creates an amazing environment for us to go own the programmatic market.”

Den som vill utvärdera kundnyttan finner en rad intressanta resurser, bland annat fallstudier hos kunder, här och här.

Framförallt byteskostnaderna utgör en klassisk vallgrav. Utöver detta har vi den utmärkta ledningen och kulturen; men dessa är ingen riktig vallgrav, även om de är betryggande. Mjukvara är generellt en av de mest lönsamma branscherna historiskt och globalt:

Källa: McKinsey-boken ”Valuation”

Kultur, ledarskap och ägarbild

Jeff Green, vd och grundare av The Trade Desk. Äger 20 % av bolaget.

Jeff Green grundade TTD år 2009 tillsammans med David Pickles, som idag är CTO eller teknologichef. Green är idag vd och har spelat en stor roll för utvecklingen av programmatisk reklam, han är en nyckelperson i branschen. Detta beror på att han år 2004 startade den första digitala marknadsplatsen på nätet, AdECN som köptes av microsoft tre år efter grundandet. Green fortsatte som chef över AdECN inom Microsoft i något år, där han även hade andra roller inklusive rådgivare för förvärvsstrategin inom affärsområdet Online Services. Utöver detta har Green haft en roll inom kvalitetskontroll hos IAB (Internet Advertising Bureau) där han var med att sätta olika standarder inom b.la. datatransaktioner. Han har även agerat rådgivare åt en rad företag, bland annat konkurrenten AppNexus – och har därmed ingående kunskap om en av The Trade Desks viktigaste konkurrenter.

Jeff Green är långsiktig. Han pratar ofta om sin filosofi om att allt bolaget gör, ska göras med ”end state” i bakhuvudet. Det vill säga att allt ska vara hållbart på lång sikt, i en mer stabil, mogen industri – detta är även tanken med avgifterna. Trots att bolaget tar 20 % av kundernas budgetar på plattformen, påstås anställda i bolaget ha ifrågasatt beslutet att inte höja priserna mer givet hur mycket värde de tillför. Men Green vill bygga långsiktiga kundrelationer.

”The one I’ll add before we go for the next question is to be big picture and think about the long-term. Part of the reason why we’re over investing so much, and it’s hard to say we’re over investing, given that we’re already seeing the returns on the business […] So we need to continue to make those investments in order to get the best out of it.”

– Jeff Green under konferenssamtalet i samband med Q3-rapporten

Läs gärna den här intressanta intervjun med Green från 2010, ett år efter starten av bolaget. Artikeln skrevs i samband med att ”Founder Collective” investerade i bolaget – dessa investerarna är nu på väg ut (antagligen), eftersom TTD är alldeles för stort för en sådan aktör.

Jeff Green äger drygt 20 % av The Trade Desk. Han sitter på cirka 42 000 A-aktier samt 8,9 miljoner röststarka B-aktier, vilka totalt är värda drygt 446 miljoner dollar vid en aktiekurs på 50 dollar (utan röstpremie på B-aktierna).

Totalt äger en grupp om 11 personer från ledning & styrelse 2,9 % av A-aktierna samt 77 % av B-aktierna vilket ger dem 74,3 % av de totala rösterna. Totalt ger detta dem en ägarandel på över 50 % av bolaget.

David Pickles, medgrundare och teknologichef, äger aktier för drygt 2 miljoner dollar, efter att ha sålt en större post 20 juni. CFOn äger aktier för drygt 4 miljoner dollar, varav de flesta kommer från optionsprogram – han har varit nettosäljare denna våren. Flera insiders har sålt, vilket såklart ej är ett positivt tecken. Samtidigt ska man komma ihåg att detta är ett ungt bolag som grundades 2009, och med en rad tunga personer involverade så inser man fort att en stor del av deras kompensation har varit deras delägandeskap.

Styrelsemedlemmen Kathryn Falberg sticker ut som den enda insiderköparen under våren 2017 samtidigt som aktien har rusat. Hon äger aktier för totalt 6 miljoner dollar, varav 4 miljoner ligger i en familjestiftelse (1 miljon av de sistnämnda köptes den 15 juni till kursen 48 dollar).

Ledning & styrelse är förtroendeingivande. I den senare hittar man bland annat Netflix CFO och Juan Villalonga, tidigare vd för Telefonica som han tog från ett marknadsvärde på 12 miljarder dollar till 100 miljarder. För det blev han rankad som #33 av världens bästa vd:ar av Harvard Business Review. Han är en tidigare partner på McKinsey, och är idag partner på TTD’s investerare Hermes Growth.

Det är svårt att utvärdera företagskulturen i ett mindre företag som ej har funnits så länge, men artiklar och en rad priser pekar mot att TTD har en vanligt stark företagskultur:

Förutom ovanstående priser har bolaget även varit utnämnd till en av OnMedia’s ”35 To Watch” (för onoterade företag) och Jeff Green har utnämnts till en av Pacific Coast Business Times’ ”40 under 40” under 2013 och han var även en av finalisterna i Ernst & Young 2013 Entrepreneur of the Year award i Greater Los Angeles. Bildkälla: https://www.thetradedesk.com/assets/general/TTD_FactSheet-06_2017.pdf

Utöver detta ser man att bolaget har levererat imponerande resultat jämfört med hur lite pengar man har spenderat på FoU, vilket också talar för bolagets kultur. I Silicon Valley gäller det att vara en riktigt attraktiv arbetsgivare om man ska kunna attrahera de bästa mjukvaruutvecklarna, så kulturen ska inte underskattas.

“One of the things people don’t take into account is company culture. A company can have the best product, but if their company culture isn’t a fit, it’s a no-go,” he said. “That’s probably the No. 1 thing that’s kept us and The Trade Desk aligned.”

– Jay Friedman, COO på Goodway Group

Risker

Värderingen

Den största risken i ett bolag som The Trade Desk är värderingen – perfektion är inte inprisat, men en hel del förväntningar ligger ändå inbakade i aktiekursen. Det gäller att bolaget fortsätter leverera. Mer om detta senare, såklart.

Teknologi

Bolaget är en disruptör på en relativt ny marknad som växer fort och utvecklas i en rasande takt. Ett snedsteg på den teknologiska fronten skulle kunna innebära allt från minskad tillväxt till obsolet mjukvara. Bolaget måste hålla sig i framkant, och programmatisk reklam måste fortsätta öka i popularitet. Tillgång på reklamutrymme är helt grundläggande, men man måste även säkra köparnas intresse och reklambyråernas fortsatta stöd.

Konkurrens och avgiftsmodell

Konkurrenterna i allmänhet och avgiftsmodellen i synnerhet behöver ett extra omnämnande. Om bolaget om 5-10 år bara kan ta 5 % istället för dagens 20 % av pengarna som spenderas på plattformen, så är marginalbilden helt annorlunda än idag – detta vore ett hårt slag mot bolagets lönsamhet.

Kundkoncentration

Bolagets kundbas är både koncentrerad och diversifierad på samma gång. Det beror på att reklambyråer är relativt små, men ägs av stora konglomerat där WPP & Omnicom är de två största världsledarna i en koncentrerad, närmast oligopolistisk bransch. Både dessa två och Publicis hade var för sig representerat över 10 % av omsättningen vardera år 2016 om man ser dem som enskilda kunder. Omnicom stod t.ex. för 12 % av omsättningen 2015 och 13 % 2016. TTD har ramavtal med sina kunder – men inte med WPP, Omnicom eller Publicis. Delar man istället upp dem efter reklambyråer, så stod t.ex. Vivaki (som ägs av Publicis) och Mindshare (som ägs av WPP) för 15 % respektive 11 % av omsättningen 2016.

Lönsamhet

Siffrorna justerade för kapitalstrukturen 2014-2015 där konvertibla lån användes (dessa är nu omvandlade till vanliga aktier och Värdepappret har också räknat dem som aktier 2014-2015). Notera att siffrorna är konservativa eftersom vi har använt ingående balans för eget kapital & totala tillgångar vid beräkningen av ROE & ROA, något som kraftigt underskattar dessa siffror i ett bolag som växer så här fort.
 • Bolaget har idag en nettomarginal på cirka 10 %
 • Det kostar att växa: TTD håller på att etablera nya kontor över hela världen; och säljarna i bolaget fungerar i princip som ”konsulter” som hjälper nya kunder att lära sig plattformen
 • Detta innebär att vinsten i resultaträkningen underskattas, eftersom nya kunder är betydligt mindre lönsamma – och andelen nya kunder är hög eftersom bolaget växer så fort
 • Över tid spenderar kunderna mer pengar på plattformen, och de behöver mindre support, tillsammans innebär detta en betydligt högre lönsamhet för en kund som varit kund i fem år än för en ny kund
 • >95 % av kunderna har återkommit år 2015 och 2016, och om vi antar att detta är långsiktigt hållbart betyder det att en genomsnittlig kund förblir kund i över 20 år
 • Kostnaderna för att utveckla plattformen och sörja för teknisk överlägsenhet över konkurrenterna innebär antagligen att dessa kostnader kommer att växa med omsättningen i ett antal år till, för att sedan minska som andel av omsättningen givet verksamhetens skalbarhet

All information ovan innebär tillsammans att Värdepappret bedömer en långsiktigt hållbar nettomarginal på ungefär 20-30 %. Slutar bolaget växa tror vi att en lönsamhet runt den lägre änden av intervallet skulle kunna nås redan idag, och vid en större skala (bolaget bör kunna omsätta minst 1 miljard USD år 2020) kanske lönsamheten till och med kan bli högre – fast det verkar orimligt att anta. Men glöm inte att nettomarginalen var 14 % redan 2015. Allt hänger såklart på om bolagets produkt kan fortsätta addera så mycket värde för kunderna att de kan fortsätta ta ut avgiften på 20 %.

Låt oss inte glömma hur fort bolaget växer – givet detta, är marginalerna väldigt imponerande:

”But let’s not lose sight of the fact that we’re still in line with mature SAAS companies in terms of the EBITDA margins that we’re producing. […] (om varför marginalerna sjönk något) That’s simply a by-product of us making investments that with the green shoots we’re already showing are no-brainers.”

– Jeff Green

Värdering

Just nu omsätter The Trade Desk ungefär 220 miljoner i årstakt. År 2017 bör omsättningen kunna bli ungefär 300-350 miljoner dollar. Börsvärdet vid en aktiekurs på drygt 50 USD är strax över 2 miljarder dollar, alltså betalar man nästan någonstans runt 5-7x omsättningen år 2017. Bolaget har även ~100 miljoner USD i kontanter att investera från börsnoteringen (och en nettokassa på drygt 75 miljoner USD).

Vinstmarginalen under det senaste kvartalet var 9 % (nettomarginal). Om man antar att bolaget kan uppnå en vinstmarginal på 25 % i ett moget stadie, när de växer långsammare etc., så innebär dagens värdering ett P/E-tal på 23-27 beräknat på 2017 års intjäningsförmåga (omsättning 300-350 USD). EV/EBIT bör kunna bli 15-20.

Glöm nu inte att detta är fantasivinster – 25 % är 2,5x högre än de verkliga marginalerna, så bolaget tjänar inte dessa pengar idag. Idag investerar man och växer så det knakar. En rad framgångsfaktorer än inbakade i siffran 25 %.

Men med detta i bakhuvudet: värderingen ser inte så extrem ut för ett bolag som växer med minst 50 % i årstakt, och kommer kunna växa kraftigt i åtminstone 5 år till framöver. År 2016 växte man med 78 %, och det var det långsammaste året hittills.

Om man köper ”storyn” som vi målar upp – vallgrav, återkommande intäkter, 20-25 % vinstmarginal rimligt på lång sikt – då är dagens värdering väldigt rimlig för detta bolag!

Tror man att någon del av storyn är överdrivet positiv, då ska man nog akta sig. Detta är inget klassiskt värdebolag och säkerhetsmarginalen är närmast obefintlig enligt den traditionella definitionen. Det finns knappt några tillgångar och allt hänger på att Jeff Green och bolagets strategi fortsätter prestera. Man är även väldigt beroende av att programmatisk reklam fortsätter vinna mark.

Marginalen på 25 % är en ren antagelse, baserat på att TTD kan fortsätta leverera enastående kundnytta. Skalbarheten i affärsmodellen är en av de stora fördelarna: fler kunder betyder mer försäljning, men inte så mycket större kostnader! 25 % är alltså en kvalificerad gissning, varken mer eller mindre. De återkommande intäkterna sänker dock risken i antagandena.

En högst förenklad modell över bolagets utveckling framöver presenteras nedan. Vi ser att med relativt försiktiga antaganden om tillväxt, en nettomarginal om 20 % och ett P/E-tal på 15 år 2027 så uppnås en avkastning om 12 % årligen. Med aggressiva antaganden om tillväxt, en nettomarginal om 28 % och ett tillhörande P/E-tal år 2027 på 20, så uppnås en årlig avkastning om 27 %.

Två scenarier för framtida avkastning.

Konklusion

The Trade Desk är ett ungt bolag, ett bolag i en fas som man normalt inte ser på aktiemarknaden. Trots det är TTD inte pyttelitet. Bolaget växer fort, har en rad karaktäristika som är ovanligt lovande: entreprenörsdrivet, skuldfritt, lönsam bransch, återkommande kunder & intäkter, höga byteskostnader, enorm & växande marknad, hög lönsamhet i en tidig fas och så vidare.

Bokföringsregler är inte konstruerade för snabbväxande mjukvarubolag, och i själva verket är en hel del av kostnaderna idag investeringar – vid högre skala och lägre tillväxt finns det stor uppsida i lönsamheten. Men samtidigt finns det risk för att avgiftsnivån sjunker över tid.

Bolaget befinner sig dock på en omogen marknad, och framtiden är svår att utvärdera. Detta gör aktien svårvärderad. Reklammarknaden är dessutom något cyklisk, och det finns en ganska hög förhandlingsmakt hos kunderna.

Dagens värdering tar höjd för en hel del fortsatt tillväxt. Trots detta ter sig värderingen ganska aptlitlig jämfört med mycket där ute, kanske på grund av marknadens aversion mot teknologibolag i reklamsektorn, eftersom flera av dessa tidigare har misslyckats.

Totalt sett är det en investering med relativt hög risk och av relativt spekulativ natur jämfört med de tillgångstunga, stabila bolagen många värdeinvesterare föredrar. Men trots detta har bolaget många åtråvärda egenskaper, och för den våghalsige kan investeringen bli mycket bra.

Värdepappret köper aktien upp till 52 USD.

Upplysning: Skribenten äger aktier i bolaget.

Share:

4 reaktioner till “Analys av The Trade Desk: entreprenörsdriven tillväxtmaskin med växande vallgrav”

 1. Jag förstår inte hur dom inte har samma intressekonflikter som t.ex. Google. Kunderna kan/ska köpa reklamplats på platformen och det fungerar ungeför som avanza, då måste dom få in säljarna till platformen också? Och om dom tar 20% av vad som spenderas på platformen vill dom också att priset blir så högt som möjligt till kunderna, dvs samma som Google vill?

  1. Hej, och tack för din kommentar!
   Ja, du har en poäng i att det såklart finns ett intresse för dem att ta höga priser. Men bolaget är väldigt långsiktigt och vill se en transparent, hållbar marknad där aktörer som vill överleva måste tillföra mer värde än de extraherar, vilket vdn nämner i alla sammanhang han kan.

   Då måste han se till sina kunders bästa först och främst, vilket innebär att pressa priserna. Kan TTD tjäna mest på att krama ut befintliga kunder så höga priser som möjligt, eller expandera marknaden (genom att göra den mer attraktiv) från 10-20bn USD till att ta över en större del av den totala kakan på 650bn? Jag tror på det senare 🙂
   Sedan måste man attrahera säljare också, vilket isolerat talar för högre priser – helt rätt. Men jag vill poängtera två saker här:

   – generellt har programmatisk header bidding bidragit till högre priser för reklam på grund av ”auktions-effekten”
   – med hjälp av data & algoritmer kan man träffa målgruppen med sådan finkornighet, precision och timing att man kan betala mer än ”vanliga” (listpris) reklamköpare och ändå skapa mycket högre ROI för kunderna

   Uppskattar din feedback! Tycker du mitt svar känns logiskt eller kvarstår din skepsis?

 2. Hej Värdepappret, har ni några kommentarer gällande den senaste rapporten ifrån The Trade desk.

Lämna ett svar till Summ3L Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *