Frågor och svar

Fråga: Vilken investeringsfilosofi har Värdepappret?

Svar: Vår investeringsfilosofi är baserad på värdeinvestering, inspirerat av kända profiler som Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, Joel Greenblatt, Philip Fisher, Mohnish Pabrai, Peter Lynch med flera. Det betyder att vi söker bolag vars värde med god säkerhetsmarginal är högre än det nuvarande börsvärdet.

Fråga: Vilken typ av bolag söker Värdepappret efter?

Svar: Vi söker efter bolag där man som privatinvesterare kan ha en fördel mot marknaden. Det kan handla om små bolag som inte följs av några analytiker där våra analyser tillför väsentlig information. Det kan också handla om bolag med tillfälliga problem där vi har fördel för att marknaden saknar tålamodet att invänta vändningen. I normalfallet tror vi inte att vi tillför något i analyser av stora och välbevakade bolag som redan följs av mängder med analytiker.

Fråga: Finns det något gratisnummer som man kan prova på?

Svar: Ja, det första numret av Värdepappret släpptes gratis och kan laddas ned här.

Fråga: Vad kostar Värdepappret?

Svar: En helårsprenumeration kostar 1900 kr (158 kr/månad).

Fråga: När och hur får jag Värdepappret levererad till mig?

Svar: Värdepappret är en digital tjänst och som prenumerant loggar du in på vår hemsida för att komma åt allt premium-material.

Fråga: Kan man köpa gamla nummer av Värdepappret?

Svar: Inte för tillfället, men snart kommer vi att uppdatera sidan så att det är möjligt.

Fråga: Ingår alla gamla nummer om jag tecknar en prenumeration?

Svar: Allt innehåll från och med augusti 2016 ingår. Tidningsnummer som är äldre måste köpas separat.

Fråga: Hur mycket innehåll är det i Värdepappret?

Svar: Värdepappret innehåller djupare analyser än vad som finns i den etablerade affärspressen. Varje månad blir det 2-3 analyser plus uppföljningar på totalt ca 20-30 sidor.

Fråga: Får man nya idéer på bolag att investera i varje månad?

Svar: Ja, varje månad åtminstone två nya bolag upp. Dessutom finns uppföljningar av gamla bolag när något väsentligt inträffar.

Fråga: Hur vet jag att ni inte skriver för egen vinning och sysslar med att haussa aktier för att sedan sälja dem när kursen stiger (pump and dump)?

Svar: Vi skriver nästan bara om bolag som vi själva kan tänka oss att investera i. I många fall kommer vi redan att äga aktier privat som vi skriver om, men tidshorisonten i de aktier som vi skriver om är lång. I normalfallet är tidshorisonten minst ett år och eventuell kurspåverkan kommer att vara försumbar efter så lång tid. Vi har förbundit oss att följa Fondbolagens förenings regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående. Vi realiserar inte en vinst inom en månad efter en analys är publicerad.

Fråga: Går det att investera i alla de bolag som ni skriver om?

Svar: Ja. Några bolag kommer att vara små och ha dålig likviditet, men småsparare kan handla aktier i alla bolag som vi skriver om. Vi letar bolag som kan ge en god avkastning både åt oss själva och åt våra läsare och då måste de naturligtvis gå att handla. Vi eftersträvar att aktierna ska gå att handla i första hand på nätet och i andra hand via telefonorder. Så länge du inte förvaltar flera miljarder kronor kommer du att kunna ta meningsfulla positioner i de flesta bolag som vi skriver om.