Prenumerera

Värdepappret släpptes i 36 nummer mellan 2015 och 2017. Totalt analyserade vi 96 bolag och vår riktiga aktieportfölj som vi fortfarande förvaltar slog index med 26 procentenheter.

Värdepapprets analyser går djupare än de analyser som går att finna i den etablerade affärspressen. Fokus är på små och medelstora bolag framförallt i Norden. Vår filosofi bygger på värdeinvestering och långsiktighet.

För 500 kr får du tillgång till alla 36 nummer av Värdepappret som har släppts.

Livslång tillgång till Värdepapprets premium-material
Livslång tillgång till Värdepapprets premium-material för 500 kr