Protector Forsikring Q1

Protector har åkt på bra med stryk de senaste veckorna. Dels på grund av ett mer volatilt börsklimat och nu de senaste dagarna på grund av en svag rappot från Gjensidige, som smittade övriga bolag i branschen. I fredags gick aktien ytterligare 10 % ner på en sval delårsrapport. Frågan är om det är läge att sälja eller köpa vid nivåer runt 73 norska kronor.

Protector redovisade en tillväxt om knappt 18 % och ett resultat före skatt om 25 miljoner norska kronor (MNOK). En kraftigt försämring jämfört med föregående år som visade 107 MNOK i resultat före skatt.

Protector har två kärnverksamheter, försäkring och investeringar. Båda områdena visade svaga resultat. Försäkringssidan hade en trist utveckling och man justerar prognosen och tror nu på en combined ratio (CR) över 94 % mot tidigare prognos om 92-94 %. Hur mycket mer än 94 % preciserar de inte vilket givetvis skapar osäkerhet. I Q1 låg CR på dryga 95 %. I praktiken innebär en CR på under 100 % att bolaget tjänar pengar på försäkringarna och över 100 % att man förlorar pengar på försäkringarna. Protector är verksamma i flera länder och inom flera produktområden. Just nu är det i Norge och delvis i Danmark som man upplever prispress och dålig lönsamhet. Utvecklingen i Sverige är bättre. I UK och Finland är man ännu för små för att kunna dra någon slutsats om kvalitén i kundstocken. Det variererar dessutom från kvartal till kvartal vilken typ av försäkringar som är bättre och sämre. Visabiliteten är ganska låg och det svänger kraftigt mellan kvartalen. Det har varit så här ganska många kvartal vilket gör att marknaden känner en viss osäkerhet i hur det står till med kvalitén i kundstocken.

På investeringssidan så svänger det givetvis i avkastning beroende på utvecklingen på aktie- och räntemarknaden. I Q1 redovisar Protector ett nollresultat avseende investeringarna. Det intressanta är dock att portföljen nu uppgår till 10,2 miljarder norska kronor och växer kraftigt. Portföljen består av knappt 20 % aktier och resten i räntebärande papper med en snittränta på 1,8 %. Bolaget är nettoköpare av värdepapper kommande år i takt med en förväntad fortsatt tillväxt i försäkringspremierna om 15-20 %. Bolaget uppger dessutom att räntan på investeringarna kommer att öka framöver vilket är positivt. Volatilitet, högre räntor, och nedgång på börsen är inte till nackdel för Protector utan på längre sikt ganska bra.

Hur ser då Värdepappret på vår investering i Protector? Försäkringsbolag ska inte mätas på kvartalsbasis då det ligger i verksamhetens natur att resultaten fluktuerar kraftigt. Protector i sin tur är än mer volatilt då verksamheten är mindre än de större nordiska konkurrenternas och man håller dessutom på att bygga upp verksamhet i UK och Finland vilket gör att volatiliteten i resultaten ökar ytterligare.

Protector ska bedömas i ett längre perspektiv. Bolaget har presterat väl under många år och drivs av en fantastisk koncernchef (Sverre Bjerkeli). Protector är ledare på alla sina marknader inom kvalité och har lägst kostnader. Detta talar för bolaget i längden och visar sig också genom en hög tillväxt med lönsamhet. Ju större de blir och ju mer kundportföljen mognar så ska även lönsamheten på försäkringssidan öka.

Börsvärdet uppgår till ca 7 miljarder norska kronor i dagsläget vid en kurs om 73 NOK. Under 2019 får man för detta pris ett bolag som växer med 15-20 % med kvalitéerna som redovisas ovan. Investeringsportföljen kommer under nästa år uppgå till runt 12 miljarder norska kronor. En avkastning på denna om 4 % ger nästan 500 MNOK i vinst. Kan de på försäkringssidan även skapa en viss vinst så handlas bolaget runt 10 gånger resultatet. Det finns dessutom mer att ge kommande år i takt med fortsatt tillväxt, mognare kundstock och lägre kostnader när man når volym i UK och Finland. På lång sikt ser Protector mycket aptitligt ut. Värdepappret kommer inte att sälja några aktier men kan myckt väl tänka sig att köpa fler när nu kursen kommit ner på en attraktiv nivå.

Länk till presentation och delårsrapport.

 

 

Share:

3 reaktioner till “Protector Forsikring Q1”

  1. Uppskattar era kommentarer på Kvartalsrapporterna, ni får gärna kommentera Ubiquiti’s rapport den 10 Maj!

Lämna ett svar till fredrik Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *