Protector forsikring – rapportkommentar

Protector publicerade sin delårsrapport för tredje kvartalet för några dagar sedan och den gjorde ingen glad? Möjligen blev Värdepappret glada då det äntligen dök upp ett läge att plocka in bolaget i portföljen, vilket vi också gjorde. Och kanske får vi anledning att öka om aktien backar ytterligare.

Protector redovisade ett resultat före skatt på 171 MNOK vilket är fantastiskt bra, men… I ett försäkringsbolag är det två delar som bidrar till resultatet: försäkringsverksamheten och de finansiella placeringarna. Protector benämner, till skillnad från många andra försäkringsbolag, båda delarna för core business vilket vi tycker är korrekt men likväl så krävs det två fungerande delar för att resultatet ska bli bra. Problemet med kvartalsrapporten var att av resultatet på 171 MNOK så stod de finansiella placeringarna för 161 MNOK vilket innebär att försäkringsverksamheten stod för endast 10 MNOK. Det uppdagades att bolaget har problem i Danmark, större problem än man tidigare trott, och gjorde där en kraftig förlust i kvartalet. Marknaden blev besviken och aktien har fallit med 15 % sedan rapporten.

Att de finansiella placeringarna står för en väsentlig del av resultatet är inget nytt när det gäller försäkringsbolag utan många försäkringsbolag lever helt på denna del och använder försäkringsverksamheten för att ”inkassera” gratispengar som sedan förvaltas (den berömda floaten).

För Protectors del har de finansiella placeringarna varit viktiga vilket framgår av bilden nedan. En väsentlig del av resultatet kommer från de finansiella placeringarna och förvaltningen av dessa ska därför benämnas som core business. Så har det varit historiskt och så kommer det även se ut framöver då Protectors finansiella tillgångar växer mycket kraftigt i takt med att Protectors försäljning ökar.

intakter-resultat-totalt

2016 har varit ett trassligt år för Protector. Det startade tidigt under året med problem i delar av den norska verksamheten. Detta har de nu fått de nu fått ordning på och Norge visade ett bra resultat för tredje kvartalet.

Problemen har istället förflyttats, eller rättare sagt fördjupats, till Danmark. Den danska och svenska verksamheten startades samtidigt men utvecklingen har varit vitt skilda. I Sverige har Protector bäst lönsamhet i hela företaget medan Danmark brottas med lönsamhetsproblem. I tredje kvartalet uppgick förlusten till 38 MNOK och bolaget flaggar för ytterligare problem under fjärde kvartalet relaterade till Danmark.

För att förstå vidden av problemen i Danmark så kan nämnas att hela bolaget har en combined ratio på 93,2 % hittills i år och denna beräknas stiga till 95 % för helåret vilket innebär att Danmark kommer ligga en bra bit över 100 % i fjärde kvartalet. På presentationen nämnde vd Sverre att krafttag nu genomförs för att vända verksamheten i Danmark och det finns en stor osäkerhet kring när vändningen kommer. Kanske i kvartal ett nästa år eller så tar det längre tid.

Sverre var mycket tydlig med att det finns kulturella problem i Danmark som lett till felprissättningar och en för dålig intern kontroll. Man håller nu på se över detta och höjer priser och avsäger sig olönsamma kunder med för hög risk. Detta är något som kan leda till negativ tillväxt i värsta fall om inte kunderna går med på de kraftiga prishöjningar som nu diskuteras. En negativ tillväxt ska dock inte förringas så länge det kan ske med minskade förluster eller till och med vinst. Utöver detta så har Protector också åkt på några riktigt stora skador där bara en stod för 30 MNOK i kvartalet. Delar av ledningen är utbytt som en del i åtgärdsprogrammet. Det finns en stor osäkerhet på kort sikt vad som kommer att hända i Danmark. Nedan ses den finansiella utvecklingen i Danmark de senaste kvartalen.

resultat-dk

Nedan syns utvecklingen i gross combined ratio i Danmark. Det har varit en stigande trend de senaste kvartalen och nu uppdagar sig större problem i kvartalet och kommande kvartal.

cr-denmark

Sverre gick igenom Danmark tydligt och ärligt och nog ska det gå att vända trenden även där. Det svåra är att säga när de får ordning på Danmark. Protector står på flera ben vilket gör att Danmark inte på något sätt äventyrar den totala verksamheten. Den stora risken är om de kulturella problem som finns i Danmark även finns i de andra länderna. Det finns inget som tyder på det idag men detta är något att hålla ögonen på. Sverre har tidigare uttryckt en stolthet över det sättet som den svenska verksamheten har anammat Protectors företagskultur som har varit en stor orsak till framgångarna på den norska marknaden. Men problem kommer och går i bolag och i olika länder och det är inget konstigt. Det viktiga är att försäkra sig om att det inte är något problem som återkommer i andra länder. Man ska också vara medveten om att Protector inte är lika stora som de andra större försäkringsbolagen i Norden vilket gör att enskilda skador får ett större genomslag i resultaträkningen än om kundbasen hade varit större.

Sverre kommunicerade på presskonferensen att man tar lite högre risker än andra försäkringsbolag för att man vill växa och att man hellre har en högre tillväxt och att det slår igenom i en sämre combined ratio. De ska ta begränsade och genomtänkta risker och inte ta beslut där de saknar underlag för att göra en korrekt riskbedömning. Ett kontrollerat risktagande var ordet.

Avseende England så har de fått en bra start och i april nästa år kommer det att ramla in en större mängd kunder då de flesta förnyar sina försäkringar från första april. Verksamheten ligger längre fram än vad Sverige och Danmark gjorde vid samma tidpunkt i utvecklingen. Sverre upprepade att England kommer ha en bättre combined ratio än Norden och att det kommer att gå snabbare att nå vinst i England beroende på att kunderna är större och marknaden är större vilket gör att man snabbare uppnår en tillräcklig storlek för att tjäna pengar. England kommer vara den huvudsakliga källan för tillväxt kommande fem år.

Slutligen så ska nämnas att de finansiella placeringarna är uppe i 8400 MNOK vilket är nästan 2000 MNOK mer än vid samma tidpunkt förra året. Bolagets finansiella placeringar kommer att fortsätta att öka i en god takt i takt med ökad försäljning och avkastning från just dessa placeringar och kommer att ha en signifikant effekt på bolagets resultat under de kommande åren.

Bland riskerna ser vi att bolaget nu tar på sig fler försäkringar med längre livslängd eller ”svans”, t.ex. grupplivförsäkringar och arbetsskadeförsäkringar, vilket gör att det blir än viktigare att avsättningarna görs på korrekt vis framöver. Sätter man av för lite samtidigt som man växer snabbt på dessa områden kan det komma otrevliga överraskningar i framtiden. Å andra sidan ökar hela tiden diversifieringen i portföljen med försäkrade kunder och risker, även om utvecklingen som man såg för något år sedan med en produktmix som rörde sig mot en kortare genomsnittlig svans vänder.

Slutkommentarer

Hur ska man då summera delårsrapporten som bjöd på viss dramatik?Bolaget har hittills i år tjänat 471 MNOK före skatt och 4,45 NOK per aktie vilket är rekord. I detta resultat ska man vara medveten om att det tyngs av kostnader för uppstarten av verksamheten i England som idag inte genererar några intäkter alls.

Sverige går toppenbra. Bolaget har fått ordning på den norska verksamheten där det främst strulade med ägarbytesförsäkringarna. De finansiella tillgångarna växer snabbt och bidrar rejält till resultatet. England har fått en bra start. Problemområdet är nu Danmark där bolaget tar i med hårdhandskarna för att få kontroll över läget/riskerna. Detta hotar på intet sett bolaget men kommer kortsiktigt att påverka Protectors resultat. Inget tyder på att de problem som finns i Danmark finns i andra delar av bolaget och bolaget har visat att de har tagit hand om problem tidigare. Det finns goda anledningar att utgå ifrån att problemen i Danmark kommer att lösas och att man kan återgå till lönsamhet under nästa år.

Värdepappret bedömer i dagsläget inte att något väsentligt i Protector har förändrats på lång sikt vilket gör att vi är fortsatt positiva till bolaget har köpt aktier i samband med delårsrapporten. Bolaget genererar intäkter på nästan 4000 MNOK nästa år och har finansiella tillgångar på runt 10 000 MNOK. Resultatet från dessa två delar kan landa runt 600-800 MNOK före skatt vilket ska sättas i relation till börsvärdet om 6500 MNOK. Vi ser att bolaget har goda möjligheter att växa vidare med + 15 % årligen med god lönsamhet kommande fem år drivet av expansionen i England.

Aktien handlas i Oslo och ni köper den hos Nordnet här.  En mycket utförlig analys av bolaget är gjord i Nr 10 av Värdepappret. Det är inte omöjligt, snarare troligt, att vi kommer med en utförlig analysuppdatering under 2017 när vi har mer klarhet i vad som händer i England och Danmark.

Nu kan du ta del av erbjudandet i samarbete med Börspodden. Gå till sidan ”prenumerera” och teckna en helårsprenumeration för 1500 kr (ordinarie pris 1900 kr).

Mer läsning finns på bolagets hemsida.

Alla prenumeranter på tidningen kan följa Värdepapprets aktieportfölj. Följ även vår nordiska modellportfölj på Shareville.

Share:

5 reaktioner till “Protector forsikring – rapportkommentar”

  1. Hej! Vet man något om hur de placerar sin float? Inom vilken typ av produkter den investeras?

    1. Om jag inte missminner mig så investeras ca 20% av floaten i aktier och resten i andra säkrare värdepapper, typ företagsobligationer.

  2. De har inga stora begränsningar när det gäller hanteringen av floaten. Men oftast har de legat mellan 10-20% i aktier. Något högre andel än andra försäkringsbolag. Protector har dessutom fördelen mot andra icke växande försäkringsbolag att de har en kraftigt ökande float och har själva sagt att de därför inte rädda för en börsnedgång utan det ger snarare fördelar då de kan handla billigare. Om räntan stiger så kan de ju också återanskaffa obligationer till bättre villkor i takt med att de med låg ränta löper ut. Det som styr hur mycket de kan ha i aktier är deras solvens och den är idag stark.

  3. Ok, tackar för svar. Spontant så är jag själv tveksam till att en portfölj som är någorlunda fullinvesterad med exponering mot aktier och företags-/statsobligationer. Men med nämnda tillväxt i floaten så kanske de i slutändan kan dra nytta av en eventuell nedgång. Ska läsa igenom analysen mer noggrant och ta en funderare.

  4. Vad har ni för kommentar om senaste rapporten? Aktien damp ordentligt utan att jag riktigt förstår varför. Är det flyktläge eller ska man behålla?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *