Saga Furs Q4

I februari 2016 analyserade vi det finska bolaget Saga Furs för första gången. Bolaget förmedlar päls (främst mink och räv) via egna auktioner. Idag släppte bolaget sin Q4-rapport för det brutna räkenskapsåret 2016/2017 och vi gillar det vi ser.

Vi tog in Saga Furs i aktieportföljen 2018-01-05 och hade vi inte gjort det redan då hade vi gjort det nu. Orsakerna följer nedan.

Volatil verksamhet, men det går bra nu

Saga Furs affärsmodell går ut på två saker:

  • Provision på förmedlat skinn från auktioner. Förmedlad volym och framförallt pälspris styr lönsamheten.
  • Agera bank (pälsbank) och tjäna pengar på räntenettot. Saga säljer på kredit till köpare och köper på kredit från pälsfarmerna.

Det förmedlade pälsvärdet steg jämfört med året innan. Nivåerna är fortfarande låga jämfört med de fem senaste åren men en vändning har skett efter det mycket svaga räkenskapsåret 15/16.

Provisionsprocenten ligger på en hög nivå omkring 12 % vilket gör att en stor andel av förmedlingen förs vidare och blir intäkter för Saga Furs.

Samtidigt som intäkterna steg lyckades Saga Furs även minska kostnaderna vilket gjorde att rörelseresultatet steg med 12 MEUR från -6 MEUR till +6 MEUR. Finansnettot har legat stabilt mellan 3-5 MEUR över tid och hamnade på 3,5 MEUR för helåret.

Efter skatt blev vinsten ca 2 EUR per aktie och utdelningen föreslås bli 1 EUR vilket ger en direktavkastning på 6,7 % till kursen 15 EUR. Saga gjorde även en extrautdelning under slutet av 2017.

Summering

Jämfört med räkenskapsåret 15/16 blev 16/17 bättre på alla fronter och F-score efter Q4 är maximala 9. Värderingen är 7,5 x vinsten, 0,6 x eget kapital och 1,4 x NCAV vilket innebär att bolaget trots det framgångsrika året som gått nästan är en net-net.

Från vårt perspektiv är Saga Furs ett bolag vars kvalitet förtjänar en mycket högre multipel än 40 % rabatt mot eget kapital. Dock ska man notera att verksamheten är volatil och mycket hänger på priset på päls under de ca fem auktioner per år som bolaget håller. Den senaste auktionen i december, som dock är en av årets minsta auktioner, gick dåligt. Var pälsmarknaden verkligen står kommer att visa sig i den viktiga auktionen i mars.

Vi köpte Saga Furs för drygt 5 % av portföljens marknadsvärde 2018-01-05. I morgon fredag släpps en uppdatering av Värdepapprets aktieportfölj.

Skribenten äger aktier i Saga Furs.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *