Säkerhetsmarginal i bolagets omvärld

foreign-trade-62743_1920

Säkerhetsmarginal men i vad

För mig är värdeinvesteringar fokus på två saker. Det första är att sätta långsiktiga förutsättningar – fundamenta – om bolaget och dess omvärld framför kortsiktiga spekulationer om priset på börsen eller aktien.  Det andra är att vara konservativ – att värdesätta säkerhetsmarginaler och hellre vänta på den säkra bra affären än jaga den snabba osäkra.

kennys bild

Det illustrerar Kenny i ovanstående bild i ett inlägg här på Värdepapprets sida. Tanken är att ha ett värdeintervall som aktien förväntas nå men bara köpa till priser där en säkerhetsmarginal dragits av från intervallets undre gräns.

Jag tänkte utmana den tanken. För min del skulle jag kunna köpa en aktie nästan upp i taket av värdeintervallet om säkerhetsmarginalen fanns i bolagets affärer. Om jag var helt säker på att bolaget och dess marknad utvecklades minst på ett sätt som motsvarade ett visst fundamentalt värde och jag var långsiktig, då behöver premien på aktiepriset inte vara många kronor.

Här snuddar värdeinvesteringar vid strategin med utdelningsinvesteringar och kanske framför allt investeringar i utdelningsaristokrater – bolagen som gradvis och länge höjer utdelningarna.  Går det att få ett säkert kassaflöde till låg risk, så är det alltid intressant. Fråga Warren Buffet.

Kanske borde den konsekvente värdeinvesteraren titta på fundamenta även när det kommer till säkerhetsmarginalen? Det vill säga istället för att sätta en marginal i kronor på aktiepriset, formulera en riskanalys kring bolaget och dess affärer.

En del analytiker gör det i form av att räkna på ett bästa och ett sämsta utfall. En rimlig ansats. Jag tycker dock en annan infallsvinkel kan vara intressant. Den börjar i bolagets riskanalys. En del av årsredovisning och prospekt få orkar läsa. Inte så konstigt för det är ett styvmoderligt hanterat avsnitt.

Tyvärr innefattar genomgången ofta allt mellan himmel och jord. Dessutom ska bara riskerna anges inte bolagets åtgärder för att hantera dem eller resonemang om deras sannolikhet och konsekvens. Det finns ju inget som hindrar bolag från att i andra delar av årsredovisningen ha en bredare ansats men få har det.

Fast å andra sidan ger det den vakne investeraren chansen att göra en egen analys, som inte ligger i priset. Allt enligt resonemanget får du för bra betalt för den risk du tar är det värt att köpa.

I det här numret tittar Värdepappret på Hafslund och Semcon. Vad är riskerna i de här två bolagen? Mycket tas upp i respektive analys, så jag tänkte nöja mig med att peka på några av de mer övergripande yttre faktorerna.

 

Två risker i Hafslund

Källa: Nordpool
Källa: Nordpool

Hafslund har en föredömligt lättläst genomgång av faktorerna som styr deras affärer i sin årsredovisning och i den senaste kvartalsrapporten.

En väsentlig faktor är förstås hur elpriset utvecklas. Det har, både i Norden och övriga Europa, pressats de senaste åren. 2016 blev en viss återhämtning. Delvis berodde det på speciella regionala omständigheter 2015, som stor tillgång på vattenkraft.

Bilden förändras dock inte väsentligt om jämförelsen istället görs förs hela Europa. Pressen på tillväxten i Europa, särskilt inom industrin, och ett strukturellt överskott från investeringar i bland annat förnybar energi har gett ett energiöverskott som pressat priserna.

Nu pekar pilarna uppåt för europeisk tillväxt igen, om än långsamt, och med den kommer sannolikt efterfrågan. Med redan låga priser är risken för fortsatta prisfall därför begränsad. Det går att argumentera för att det är det här som är värdecaset – elpriserna är långsiktigt för låga.

 

börsdata hafsöund
Källa: Börsdata

En andra risk är en stigande ränta. Den slår dubbelt mot elbolag som Hafslund. Den påverkar finansieringskostnaden och den påverkar värderingen av aktien.

Här visar en snabb överblick från Börsdata att belåningen i Hafslund har kommit ned och att med stigande rörelseresultat och låga räntor så har den relativa kostnaden för lånen sjunkit. Med andra ord ett tecken på att bolaget är ganska väl rustat att möta riskerna med en stigande ränta – särskilt om de kombineras med en stigande efterfrågan i Europa.

För aktien är inte situationen lika given. Direktavkastningen har kommit ned en bra bra bit de senaste åren men sticker i och för sig inte ut som historiskt extremt låg.

Det finns förstås en hel del andra risker att ta hänsyn til i Hafslund. De långsiktiga förutsättningarna för att ha kostnaderna under konkurrenternas är extra viktigt i den hårt reglerade nätdelen. Även investeringarna, som är stora de kommande åren, är en faktor att fördjupa sig i.  Slutligen är en betydande risk att det här är en genomreglerad bransch där varje förändring påverkar lönsamheten.

Den stora bilden av risken i Hafslund

Det nuvarande elpriset är sannolikt om något en faktor som ger anledning att ha en låg säkerhetsmarginal i caset medan en möjlig slutsats skulle vara att ränterisken i Hafslund är en av de faktorer som bör höja säkerhetsmarginalen en investerare kräver. Netto framstår det inte som ett spektakulärt högriskprojekt när analysen avgränsas till de yttre faktorerna.

 

Två risker i Semcon

semcon
Källa: Semcon

Även numrets andra bolag har en tydlig riskprofil. Läsaren behöver faktiskt inte gå längre än till bilden ovan för att se riskerna som bolaget kan ha svårt att påverka själva.

I rollen som konsult ingår att få sparken när pengarna tar slut och ta bra betalt när kunden har brist på rätt kompetenser internt. Det blir nästan en hävstång på kundernas underliggande marknad. Något jag som offensiv top-down-investerare uppskattar. För den defensive värdeinvesteraren kan det däremot vara problematiskt.

Semcon är i mångt och mycket en spegling av framgången hos sina stora, främst svenska och gärna fordonsrelaterade kunders beläggning. Det gör att en riskanalys kan göras genom att läsa rapporterna för bolag som Volvo och ABB.

eu car manufacturing
Källa: TradingEconomics

En annan ansats är att titta på de marknader som Semcons konsulters kunder ska sälja på. I Europa är det för närvarande på väg uppåt inom både industrin och i bilförsäljningen. Utvecklingen har mattats något i januari men det är svårt se det som ett problematiskt läge

Det saknas inte hot, som att i USA verkar bilförsäljningen ha toppat och industriefterfrågan ser inte lika stark ut som väntat. I Kina har bilförsäljningen länge varit uppvriden av subventioner och billiga lån. Det kan förstås vända.

På längre sikt är särskilt den mycket internationella bilindustrin starkt berörd av om nya tullar tillkommer mellan länder. Det är dock lite för spekulativt för att här och nu påverka Semcons utsikter.

Den som tar sin utgångspunkt i aktuella bedömningar av utsikterna för Semcons största branscher skulle därför sannolikt inte se det här som någon större risk. Den som har en stark tilltro till den nuvarande konjunkturen kunde till och med se det som en extra möjlig uppsida i ekonomin.

arbetslöshet
Källa: TradingEconomics

Nästa fråga är hur beroendet av kunder i Sverige och Tyskland påverkar förutsättningarna? På kort sikt är det svårt att se det som ett problem. Det här är två ekonomier som går på högvarv. Arbetslösheten är låg, ned mot full sysselsättning. Det är troligt att flera sektorer i ekonomin nu har brist.

Samtidigt har inflationen har börjat stiga. Det senare är viktigt både för Semcons kunder och Semcon. Många europeiska bolag har haft svårt att höja priserna men har ändå fått se exempelvis lönekostnader krypa uppåt. Det här gäller än mer för konsultbolaget Semcon. Om kunderna kan acceptera högre priser, så behöver inte löneökningar pressa marginalerna.

Den stora bilden av Semcon

Med andra ord två risker som snarare är möjligheter för bolaget. En analys av de externa riskerna i Semcon pekar därför inte på något större behov av säkerhetsmarginal. Det kan däremot förstås riskerna i bolaget göra. Mer om det i analysen av bolaget

Mer ett sätt att tänka

Jag undvek nogsamt att kvantifiera riskerna för Hafslund och Semcon. Det beror till del på att bolagen analyseras i två utmärkta egna artiklar i månadens nummer. Det beror också på att bra riskanalys mycket handlar om att förstå samband snarare än att helt spika fast dem i siffror. Det är ofta svårt, eftersom det kräver förmågan att värdera det osäkra som ligger i att beskriva händelser, sannolikheter och konsekvenser.

Däremot finns det enkla slutsatser att ha med sig när du läser vidare i det här numret.

I Hafslund kan räntan vara en viss risk men elpriset en möjlighet. Högre räntor blir alltså bara ett problem för bolaget om de inte åtföljs av stigande efterfrågan. I Semcon är riskerna, om den stora marknaden har rätt,  mer möjligheter till en extra skjuts om konjunkturen håller i sig. Åtminstone på kort sikt.

Med andra ord är det två, från de yttre förutsättningarna, riktigt spännande bolag redaktionen valt ut. Om de är bra investeringar? Det får du läsa vidare om du ska få svar på.

 

Share:

2 reaktioner till “Säkerhetsmarginal i bolagets omvärld”

 1. Letar du efter ett företag lån? personliga lån, hus lån, billån, studielån, skuldkonsolidering lån, lån utan säkerhet, riskkapital, etc. .. Eller har du nekats ett lån från en bank eller ett finansinstitut av någon anledning. Vi är privata långivare, utlåning till företag och privatpersoner i en låg och prisvärd ränta på 2% ränta. Om du är intresserad? Kontakta oss idag på (danieljohnhome@gmail.com) och få ditt lån idag
  Hälsningar,
  Daniel john investeringsteam

 2. Är du affärsman eller kvinna? Är du i en ekonomisk röra eller behöver du medel för att starta ditt eget företag? . Vi ger ut legitima lån till seriösa individer eller affärsföretag som behöver lån. Vi är ett registrerat låneföretag som är beredd att tillgodose behoven hos individer som strävar efter att vara större i huvudlinjen för kapitalackumulation. Våra lån erbjuds till en subventionerad ränta som är gynnsam för alla medborgare över hela världen och olika länder .Vi är redo att prata med dig om hur vi kan tillgodose dina ekonomiska behov. Om du är intresserad av detta fantastiska erbjudande då, kontakta oss idag för ett brådskande lån.

  Har du en affärsidé men ingen ekonomi, har du en dålig kreditrekord, ansöker om hem för lösningar på ditt problem. vänta på ditt brådskande svar på denna AD eller maila oss på: (midland.credit2@gmail.com)

  Personliga lån
  Betala dagslån
  Fordonsfinansiering
  Bostadslån
  Skuldrådgivning
  Affärslån
  Studielån
  Konsolideringslån
  Medicinsk lån
  Livförsäkring / egendom finns också.

  Kontakta oss idag på e-post 🙁 midland.credit2@gmail.com) För mer information.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *