Värdepappret som pdf

Det nya formatet på Värdepappret har sina fördelar, men vi har fått önskemål från ett antal prenumeranter om att även fortsättningsvis kunna läsa tidningen som pdf....