Analys av Semcon

INTRODUKTION ”Först människan, sedan tekniken” För oss är en djup förståelse för människor och deras beteenden centralt i allt vi gör. Med kunskap om mänskliga...