Tankar om personlighetstyper och investeringar: därför har jag fastnat för tråkiga värdeaktier

Jag gick nyligen en ledarskapskurs på jobbet som gjorde stort intryck på mig och därför tänkte jag dela med mig av några insikter. En stor del av kursen handlade om självkännedom och jag fick några aha-upplevelser kopplade till aktieinvesteringar och varför jag har hamnat där jag har hamnat i min strategi. Det är nämligen ingen slump att jag har fastnat för tråkig och konservativ värdeinvestering. Kanske är det ingen slump att du som läser har fastnat heller…

Självkännedom – en viktig egenskap för investeraren

Många investerare, såväl proffs som amatörer, heltidsinvesterare som deltidsinvesterare, kan läsa på om bolag, lära sig affärsmodeller, sätta upp räknesnurror i Excel och göra prognoser om framtiden. En egenskap som dock är ännu viktigare och gör att man kan lyckas på lång sikt som investerare är självkännedom. Med en god självkännedom kan man förstå vad som passar en själv och varför. Man kan förstå och förutse hur man agerar och reagerar i olika situationer och skapa en strategi därefter.

Omvänt gäller att om man saknar självkännedom kommer man i pressade lägen att agera kontraproduktivt, ogenomtänkt och börja tvivla på sin strategi. Det är i motvind och motgång som det är som viktigast att strategin i grunden rimmar med vem man är.

Personlighetstyper

Det finns olika sätt att kategorisera personligheter på. Redan på 1920-talet identifierade Carl Jung fyra typer: ”intuitors”, ”feelers”, ”sensers” och ”thinkers”. Sedan har det utvecklats olika typer av kategorier och tester där Myers-Briggs är bland de mest kända.

Alla modeller har naturligtvis sina förenklingar och brister; samtidigt som det inte blir helt rätt att stoppa in människor i olika fack är de grova dragen ändå väldigt tydliga och går att applicera ganska väl för att illustrera några poänger.

Den modell som beskrivs i detta inlägg är IDI-modellen (Interpersonal Dynamics Inventory) som är en modell framtagen på 1970-talet. Den delar in personlighetstyper i fyra huvudkategorier med fyra underkategorier i varje.

De fyra huvudkategorierna byggs upp av två olika egenskaper som på engelska kallas ”directiveness” och ”affiliation”.

 • Directiveness handlar om hur ofta en person upplevs sträva efter att aktivt påverka andra och omvärlden.
 • Affiliation handlar om hur ofta en person upplevs sträva efter att skapa känslomässig kontakt med många andra människor.

Båda egenskaperna directiveness och affiliation kan placeras in i varsin skala och därefter sätts de båda egenskaperna ihop så att personlighetstyperna delas upp i fyra kvadranter enligt bilden nedan. I bilden visas även vilka ord som förknippas med de olika egenskaperna.

Beroende på egenskaperna directiveness och affiliation delas personlighetstyper in i fyra kvadranter enligt IDI-modellen. Orden i utkanten på respektive skala förknippas med respektive egenskap.

En förenklad beskrivning är följande. Ju längre till höger i skalan (ofta directive), desto mer utåtagerande upplevs en person. Ju högre upp i skalan (ofta affiliative), desto mer känslomässig upplevs en person. Exempelvis skulle jag placera in en visionär som Elon Musk i det övre högra hörnet som motivator.

Skillnader i personligheter går också att se tydligt bland olika investerartyper och bland olika personligheter som man möter i verkligheten eller på sociala medier.

Reflektioner om processorn

En av de fyra personlighetstyperna, processorn nere i vänstra hörnet, är den kategori där jag placerar mig själv (och där andra upplever mig enligt skattningar). Den personlighetstypen beskrivs ungefär med följande karaktärsdrag:

 • undviker risk
 • föredrar det som är vedertaget och välbeprövat
 • är konservativ, värnar om traditioner
 • baserar beslut på fakta, exakthet, objektivitet och noggrannhet
 • genomskådar ogenomtänkta beslut och utspel baserade på känsla
 • välorganiserad
 • mår bäst med klara ramar och tydlig struktur
 • stresståliga
 • undviker känslosamhet

Det är med andra ord ingen slump att jag har fastnat för värdeinvestering med fokus på bolag i mogna branscher med välbeprövade affärsmodeller.

Det är heller ingen slump att jag personligen lägger mycket fokus på metod, process och strategi när jag investerar. Jag vill förstå varför jag investerar i bolag x framför bolag y och därför är jag så förtjust i branscher där det går att ställa jämförbara bolag mot varandra som banker och försäkringsbolag.

Det kan vara en utmaning som investerare när börskurserna sjunker och känslor kommer upp till ytan, kanske speciellt för personlighetstypen som undviker känsloyttringar. Desto mer anledning att jobba med sina svagheter, vilket man kan göra om man känner till dem.

Det sägs att en kursnedgång ger dubbel negativ effekt jämfört med den positiva effekt som en kursuppgång ger och det gäller att lära sig hantera den typen av situationer; hur man agerar under press och stress.

Är någon personlighetstyp bättre än någon annan?

Precis som inom ledarskap finns det ingen personlighetstyp som är bättre än någon annan. Alla personlighetstyper behövs. Det går att lyckas inom investeringar på många olika sätt, med många olika strategier. Det viktiga är att strategin passar en själv, för annars kommer man inte att lyckas på sikt.

Det är troligen så, en vild spekulation från min sida, att det är fler från personlighetstypen ”motivator” som stoppar in riskkapital i unga och omogna bolag medan ”processors” som föredrar det beprövade håller sig till tråkiga och mogna bolag med välbeprövade affärsmodeller.

Det finns investerare som föredrar tillväxtbolag, nya typer av bolag som revolutionerar sina branscher, bolag som är bästa på nya produkter etc. De personer jag har träffat som föredrar denna typ av bolag och investeringar är helt uppenbart en annan personlighetstyp än jag själv och efter att ha lärt mig mer om personlighetstyper förstår jag varför det är så. Jag förstår också att de troligen inte har tänkt fel och ”missat min bra strategi”, utan tvärt om har de hittat rätt till den strategin som passar deras personlighetstyp.

Det viktigaste att ta med sig från denna reflektion om personlighetstyper är att självkännedom är en viktig egenskap för att forma eller förstå sin strategi inom investeringar. Man bör inte kopiera någon annan om man inte vet mycket väl vad man håller på med och att strategin passar en själv, utan det är viktigt att anpassa sin strategi till sin egen. Det passar således även in i det ständiga mantrat att man ska göra sin egen analys; inte bara om det som analytikern skriver är rimligt, utan även om analysen i fråga överhuvudtaget är relevant för ens egen strategi.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *