Tikspac: nyemission och uppföljning

Häromdagen släppte Tikspac sin bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret juli 2015-juni 2016 och marknaden gillade vad den såg. Trots att siffrorna i princip var kända på förhand sedan en omvänd vinstvarning steg aktien med ungefär 20 %.

Tikspac är ett bolag som ger bort stolpar med gratis hundbajspåsar till kommuner och andra aktörer. Intäkterna kommer från reklam på stolparna. Bolaget analyserades så sent som i dubbelnumret juni-juli 2016 och slutsatsen där var att bolaget såg intressant ut men att vi ville avvakta nyemissionen och att det troligen heller inte är någon brådska in i aktien innan nyemissionen är genomförd. Nu har bokslutskommunikén släppts och nyemissionsvillkoren är klara vilket innebär att det är dags för en uppdatering.

Bokslutet juli 2015-juni 2016

Börskurs vid publicering: 2,9 kr.

Omsättningen för helåret steg med 9 % till 26,7 MSEK (jämfört med förra räkenskapsåret) och resultatet efter skatt förbättrades från ungefär 1 MSEK till nästan 2 MSEK. Man ser tydligt i räkenskaperna att det är ett riktigt mikrobolag vi talar om.

I tabellform har utvecklingen sett ut på följande vis de senaste åren.

tiks_2015_2016

Tikspacs resultaträkning de fyra senaste åren. 2016 syftar på räkenskapsåret 2015/2016. Den justerade resultaträkningen justerar för goodwill-avskrivningarna på 1 MSEK per år som kommer att upphöra från och med räkenskapsåret 2017/2018 när goodwillen på balansräkningen är noll.

Som vi skrev i analysen är Tikspacs redovisade resultat skevt eftersom man skriver av 1 MSEK goodwill per år. Nu har man bara 1 MSEK kvar på balansräkningen och sedan är goodwillen borta; därefter kommer resultatet att automatiskt förbättras med 1 MSEK per år. Detta ska jämföras med de två senaste årens resultat på 1-2 MSEK, så förbättringen kommer att bli väsentlig.

Justerad vinst per aktie, räknat på 10,6 miljoner aktier (efter nyemissionen) blev ungefär 0,25 kr vilket innebär att P/E-talet i nuläget är ungefär 12.

Bolagets resultat utvecklas åt rätt håll och man satsar fortsatt på tillväxt. Skulle man (hypotetiskt) sluta att växa skulle kostnaderna att minska vilket skulle innebära en större vinst, men nu är det tydligt att man satsar på tillväxt i ökad takt i och med nyemissionen. Skulle man göra en ansats och värdera Tikspac med Earnings Power Value blir multipeln under 10.

Nyemission

Tikspac ska hämta in ungefär 5 MSEK genom att trycka en ny aktie per fyra gamla. Sista dag för handel med rätt till teckningsrätter var den 29 augusti. Nu handlas aktien utan rätt till teckningsrätter.

För en befintlig aktie fick man en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter ger rätt till en ny aktie för 2,30 kr styck. Det innebär att följande ekvation gäller: 2,30 kr+4*teckningsrättens pris=aktuell börskurs.

Till nuvarande börskurs på 2,90 kr borde teckningsrätterna kosta (2,80-2,30)/4=0,15 kr. Om teckningsrätterna är billigare än så är det bättre att köpa teckningsrätter än aktier. Om teckningsrätterna är dyrare är det billigare att köpa aktier än teckningsrätter. Om man redan är aktieägare kan man alltså hålla koll på kursen för att eventuellt växla till sig en liten arbitragevinst.

Utestående antal aktier före nyemissionen är 8,5 miljoner. 25 % utspädning ger totalt 10,6 miljoner aktier efter nyemissionen.

Vid en börskurs på 2,90 kr innebär det ett börsvärde på 31 miljoner efter 5 miljoner i tillförda medel. EV blir ungefär 26 miljoner kr eller 2,45 kr per aktie om man antar att det nya kapitalet egentligen inte behövs förutom för att finansiera expansionen utanför Norden (nettokassa 0,47 kr per aktie).

Det justerade resultatet efter skatt 2015/2016 blev 0,25 kr per aktie. Det innebär att värderingen i nuläget är ungefär 12 om man ser till P/E-talet. Ser man istället till EV/E (skuldfritt börsvärde) blir det ungefär 10.

Om man redan har teckningsrätter får man handla aktien för 2,30 kr vilket innebär ett P/E-tal på ungefär 9 och ett EV/E på 7. För ett bolag i Tikspacs storlek är det inte nödvändigtvis något uppenbart jättefynd då bolaget är litet, personalberoende och framtida succé inte är garanterad, men det är intressant att köpa ett bolag med first mover advantage som växer fint och ska testa affärsmodellen i Europa för de multiplarna. Bolaget har fortfarande en del att bevisa, men man tjänar pengar och det är helt klart intressant att köpa aktien till nuvarande nivåer.

Reflektioner

Ett orosmoment i Tikspac är att grundaren och förra vd:n Stig-Arne Mårtensson har lämnat företaget och sakta men säkert säljer av sitt stora innehav. Stig-Arne kommer troligen inte att teckna sin andel i nyemissionen. Nya vd:n Stefan Arvidsson har tagit över ledningen av verksamheten och håller den helt klart flytande. Man skulle faktiskt kunna se det som att en av de värsta sakerna som kan inträffa har inträffat i Tikspac, nämligen att en nyckelperson i ett så litet företag har lämnat. Man kan se grundarens frånträde som en prövning där utfallet nu har visat att affärsmodellen är både enkel, motståndskraftig och hållbar.

Verksamheten är alltjämt av karaktären ”first mover advantage” och ”winner takes it all”. Marknaden för gratis hundbajspåsar är så liten och intäkterna på affären är så små att det inte finns plats för flera aktörer. Om en andra aktör ska konkurrera med first mover-aktören på en marknad måste det i princip ske genom att den aktören betalar kommunen för det, eftersom det redan är gratis för kommunen i fråga. Det är därför trots allt sunt att Tikspac satsar på en tillväxt som vid en första anblick kan verka osund, men som vid närmare eftertanke är klok när man vill bli en stor aktör på en pytteliten marknad i Europa.

Verksamheten borde vara så enkel att den kan skötas hyfsat decentraliserat. När man väl har satt upp en organisation i ett land sköter de försäljningen själva utan allt för mycket inblandning från Sverige. Därför är det inte orimligt att man faktiskt kan gå in i ett land per år framöver trots att man i nuläget bara är i fem länder (Norden förutom Island, plus Storbritannien). Det finns också mycket marknad kvar i Norden att hämta (utom i Sverige) men det borde säljorganisationerna i respektive land kunna jobba vidare på självständigt medan ledningen i Sverige fokuserar på att förädla strategin och sätta upp nya organisationer i nya länder.

Sammanfattningsvis är Tikspac ett udda och riktigt intressant mikrobolag med en inte särskilt ansträngd värdering. Den största risken bedöms vara att expansionen utomlands, som är det som ska driva tillväxten, misslyckas. Värdepappret lägger till bolaget i bevakningslistan med en högsta köpkurs på 3 kr.

Skribenten äger aktien privat och kommer att teckna aktier i nyemissionen.

Share:

5 reaktioner till “Tikspac: nyemission och uppföljning”

 1. Tikspac är ett riktigt intressant litet bolag!

  Finns det någon information runt hur lönsamheten är i varje land i dagsläget? Har de en etablerad säljorganisation i varje land eller sköts Norden ifrån Sverige eller liknande?

  Är också lite skeptisk till att dra ifrån kassan i Enterprise Value, eftersom de inte hade gjort nyemission om inte pengarna behövs i verksamheten. Därför är väl kassan snarare att se som arbetskapital än överflödiga likvida medel. Även om den såklart kan ge en fin boost i tillväxten om allt går som det ska!

 2. Love,

  Det finns ingen sådan info ute till marknaden. Såvitt jag förstår har de en organisation i varje land. Det handlar i princip om en eller ett par chefer och sedan ett gäng telefonförsäljare så det är inte så komplicerat att sätta upp.

  Kassan behövs inte i den nuvarande verksamheten, men den behövs (säger Tikspac) för att kunna fortsätta tillväxten i hög takt. Så håller man tungan rätt i mun kan man dra bort kassan och säga EV/E 7 utan tillväxt, eller så räknar man kassan som rörelsekapital som behövs för tillväxten och då blir det EV/E 9 med tillväxt vilket inte heller är så ansträngt 🙂

 3. Uppskattar väldigt mycket att ni gör en sån här uppföljning så här tidigt efter att ni har skrivit om företaget.

  Fortsätt vara så här grymma så kommer jag alltid prenumerera på er!

 4. misthadilf, kul att du uppskattar uppföljningen! Det kommer fler uppföljningar av bolag vi tidigare har analyserat och det är mycket enklare att göra och passar bättre i det nya formatet. Fokus kommer vara på bolag som vi har i portföljen eller som vi är intresserade av att ta in i portföljen, alternativt bolag där något har hänt som gör att den ursprungliga bedömningen väsentligt har ändrats (som i Saga Furs som jag ska posta uppdatering om tids nog).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *