Uppdatering eWork 2016

Idag släppte eWork sin Q4 och sin bokslutskommuniké för 2016. Aktien har gått starkt sedan Värdepapprets analys, särskilt efter idag. Q4 var ett starkt avslut på ett starkt år, där konjunkturen underbygger eWorks kraftiga expansion.

Namnlös

Marginalerna har dock inte vänt upp utan fortsätter sidlängs. Ledningens förklaringar till varför är som vanligt rimliga; men vi kan inte se bort från att konkurrensen i sektorn ökat. Marginalerna borde kunnat förstärkas under en högkonjunktur, inte vara reduceras eller vara konstanta som nu.

Men allt i allo utvecklas bolaget mycket väl; ledningen har tagit extrakostnader för att förstärka matchningsprocessen som ett led i målet att bli norra Europas största konsultleverantör, och eWorks kraftiga och framgångsrika expansion fortsätter. Särskilt glädjande är att samtliga nordiska marknader nu är lönsamma, och DK & NO som båda växte med runt 70 % har högre rörelsemarginal än koncernen som helhet. Bolaget tar marknadsandelar i en marknad som, på grund av konjunkturläget och makrofaktorer, expanderar.

Om man gångar nettovinsten i Q4 med 4, så handlas eWork till cirka 17 gånger denna ”årsvinsten”. Denna värdering verkar spontant billig för ett företag som växer så kraftigt, med en stabil balansräkning och med så hög lönsamhet som eWork. Men man ska inte glömma att konjunkturläget är högt och att marginalerna har krympt. Tror man på en marginalexpansion i framtiden, vilket inte är helt orimligt, så är aktien antagligen fortfarande billig. P/E-talet för helåret är dock 22 och om man prisar in konjunkturläget så verkar bolaget handlas ungefär inom intervallet för en rimlig värdering.

Share:

5 reaktioner till “Uppdatering eWork 2016”

 1. Hej och tack för en bra analys och uppdatering!

  Känner mig lite tråkig som hittills endast kommenterat på ämnet konsultmäklare men det är å andra sidan det jag har bäst koll på av alla era analyser hittills. Första gången ni gjorde analysen så krav jag en lång och kanske förvirrande kommentar där jag försökte lyfta fram den politiska risken med bolag som eWork och ZeroChaos som är de två största konsultmäklarna i Sverige. Jag offererar dagligdags konsulter som chef på ett större konsultföretag via båda mäklarna och har själv uppdrag genom ZeroChaos.

  Det har ända sedan konsultmäkleriets inträde på den svenska marknaden höjt frågetecken om det är förenligt med LOU och kritiken har varit skarp från många håll, både från branschorganisationer för konsultbolag och från juridiskt håll. Dock bedömde man det då vara förenligt med LOU. Men den 17 januari i år kom konkurrensverket och upphandlingsmyndigheten ut med en utredning i ärendet som verkar kunna innebära en stor förändring för konsultmäklarna i Sverige (lite info: http://www.mynewsdesk.com/se/std/pressreleases/vaelkomna-riktlinjer-vad-gaeller-anvaendandet-av-konsultmaeklare-1747418 samt https://www.std.se/fakta-opinion/upphandling-av-konsulttjanster/konsultmaklare). Jag har själv inte läst hela utredningen men bara fått den sammanfattad på vårt ledningsgruppsmöte men det jag tog med mig var att den roll de har idag inte är förenlig med lagstiftningen. De kommer få välja mellan två olika vägar. Antingen att de fungerar som ett kontaktnät för företag att offerera konsluter till beställarorganisationen men att avtalet sedan sluts mellan konsultföretaget och beställaren. Eller att de själva fungerar som huvudkonsult och att alla konsulter tecknar avtal med mäklaren som i sin tur tecknar avtal med beställaren (dvs konsultbolagen blir underkonsult och mäklaren formellt blir huvudkonsult). I dagsläget är det något av en hybrid. Beställaren har ramavtal med mäklaren som utlyser en förfrågan enligt beställarens önskemål. Konsulten svarar på förfrågan, går på intervju hos beställaren och tecknar avtal med mäklaren. Ansvarfrågan här är väldigt otydlig. Mäklaren ser att de har väldigt begränsat ansvar. Konsultfirman ser att de har begränsat ansvar. Beställaren vet inte vem som har ansvar. Lägger man där till hur själva konkurrensutsättningen går till så är det helt klart tvivelaktigt.

  För att förklara hur prissättningen på en offererad konsult egentligen går till så ska jag göra en jämförelse med en bostadsmäklare anpassat efter hur det går till hos en konsultmäklare:

  Alternativ 1 – ”fri konkurrensutsättning”. Du ska sälja en lägenhet (=du ska köpa en konsult). Du anlitar en mäklare för detta och mäklaren frågar dig vad det lägsta priset du skulle sälja lägenheten för. Du säger 3 000 000kr (eller 900kr/h för en konsult). Mäklaren utlyser lägenheten (lägger ut en förfrågan på sin portal). Köparen går in på hemnet (eWork eller Zerochaos) och hittar ett fint objekt (uppdraget). Köparen lägger ett bud på kanske 2 000 000 kr (du offererar en konsult på 1100kr/h på uppdraget). Därefter hör mäklaren av sig och säger att det är för lågt bud och att säljaren inte accepterar det (timpriset är för högt) men om du går upp till 3 000 000kr (ner till 900 kr/h) så kommer säljaren acceptera det (så får konsulten komma på intervju).

  Ni ser ju hur fel det blir. Mäklaren ska vara opartisk och man kan tro att den företräder säljaren men i själva verket så berättar den för konsultföretagen vad högsta möjliga arvode är för att få komma in i processen vilket gör att priserna för beställarorganisationen ökar snarare än minskar.

  Alternativ 2 – Direktupphandling/utpekning av resurs. Via dessa mäklare är det möjligt att direkt peka ut en resurs som man vill ha i sitt uppdrag, bara beställare betalar mäklaren lite mer. För att kunna göra det krävs att det är en resurs i en kompetenskategori som inte finns i befintligt ramavtal. I själva verket blir det så att man hittar på kompetenskategorier för att kunna ta in den konsult man vill ha. Det skapar ett korrupt system där vem som helst på en offentlig arbetsplats kan hitta på en kategori för att kunna ta in en person den tycker är bra. Det systemet åsidosätter hela LOU och ökar potentiell korruption.

  Jag förstår att jag framstår som bitter men det är jag verkligen inte. Detta system gör att mitt företag tjänar mycket pengar men det betyder inte att systemet är rätt eller att det kommer kunna fortsätta fungera som det gör. Det finns fler saker som gör att jag är skeptisk till att det kommer vara tillåtet att fortsätta verka på det sätt som konsultmäklarna gör idag.

  Detta betyder dock inte att resultatet som eWork har inte är fantastiskt eller att det är ett kanonbolag och det finns fler länder än Sverige som man kan tjäna pengar på där man inte har en så stark LOU-lagstiftning. Dessutom rör mina kommentarer endast offentliga verksamheter (det är de som lyder under LOU eller ibland LUF). Dock bör man ha i bakhuvudet att det finns en överhängande risk att den affärsmodell man har idag inte kommer kunna vara möjlig framöver. Konsultmäklare är vad jag förstått förbjudet i ett antal länder och Sverige har som sagt en stark lagstiftning mot korruption och jag skulle som potentiell investerare vara orolig för hur det skulle påverka eWork. Lägg där till den superkonjunktur vi befinner oss idag där konsulttjänster är på ATH och där konsultföretagen kan välja och vraka mellan uppdrag så ser jag en mörkare framtid. Själv har jag svårt att se att det är möjligt för konsultmäklarna helt går in i rollen som ”huvudkonsult” och tecknar avtal med konsultföretagen som underkonsulter till det dels för att det krävs enorma ansvarsförsäkringar som de måste ha för varje konsult som de tecknar under sig (som de själva inte har kvalitetssäkrat och de kommer inte ha möjlighet att kvalitetssäkra alla konsulter de omsätter) och dels att det är förenligt med lagstiftningen att endast har ramavtal (det blir ingen fri konkurrens. Om det går åt andra hållet där mäklarna endas förmedlar uppdrag till tillgängliga konsultern men att avtalen sluts mellan beställare och konsultföretag så tror jag att beställarorganisationerna snart kommer inse att mäklaren inte behövs eftersom beställaren i det fallet själva måste ha en hel upphandlingsenhet, teckna alla avtal och göra den tyngsta delen av jobbet själva (det som idag är outsourcat till mäklarna).

  Ledsen för långt inlägg. Någon som har mer tid än jag kan ju grotta ner sig i utredningen och se om jag uppfattat de hela rätt, om jag hade pengar investerade så hade jag i alla fall gjort det. Den som lever får se hur det blir 🙂

 2. Hej Acqueritas och tack för ytterligare en kommentar av ”djävulens advokat”-natur! Det uppskattas verkligen och jag tycker inte du låter bitter.

  I ditt exempel så förstår jag inte problemet helt, det är klart att mäklarna måste väga intressena mot varandra – dels konsultens, dels beställarens. Att mäklarna effektiviserar marknaden ser jag som en samhällsvinst – trots att det (förmodligen) tyvärr innebär lägre ersättning till konsulterna i det långa loppet.

  Jag kanske missförstår något dock, du verkar ha betydligt djupare kunskap om hur upphandlingsprocessen fungerar än mig.

  Att affärsmodellen inte skulle fungera öht. tror jag risken är minimal för, det håller jag inte med dig om helt. Jag vet inte hur stor andel av eWorks omsättning som kommer från offentliga kunder, men det är något som jag ska försöka gräva i – oavsett finns det en stark efterfrågan för tjänsterna från både beställare och konsulter och jag tror eWork har en plats på framtidens arbetsmarknad. Om inte annat så åtminstone för privata aktörer.

  Det du säger har dock gjort mig något orolig för eWorks intäkter från offentliga kunder, och jag ska fundera på detta framöver! Om fler läsare har någon input så är det mycket uppskattat.

 3. eWorks exponering mot offentlig sektor är under 10 % (7% enligt trovärdig uppgift på Twitter), givet nuvarande tillväxt tror jag därför inte att det är ett så stort problem. Det jag ser som den stora knäckpunkten nu är snarare expansionen inom övriga Norden och Polen.

  Sedan tycker jag även att det finns ett visst mått av motsägelse mellan att STD-bolagen behandlar eWork med samma kärlek som herpes om eWork bidrar till högre priser genom att tipsa konsultsäljarna om högsta pris. Min erfarenhet är snarare den motsatta och att eWork pressar priserna så pass långt att man inte attraherar de bästa konsulterna. Det här är någonting jag skrev om på min egen blogg redan 2014 och det perspektivet ligger kvar till stor del.

  **************************
  Källa: http://aktieingenjoren.blogspot.se/2014/11/tankar-om-ework-och-it-konsulter.html
  Min tolkning är att eWork är villigt att ta ”uppstartskostnader” för projekten med målet att sourcing avtal ska göra det möjligt att hålla igång och aktivera ett större nätverk av konsulter. Vilket i sin tur gör det lättare att även besätta andra uppdrag samtidigt som sourcinguppdragen över tid är lönsamma

  Frågan är bara hur det påverkar marknaden när eWork prisar in sig på nivåer som genererar avtal som är direkt orealistiska för leverantörssidan i deras konsultnätverk. Det är självfallet viktigt att sälja, men det är minst lika viktigt att identifiera tillfällen där villkoren är så pass dåliga att man hellre bör avstå affären.

  Särskilt inom lagen om offentlig upphandling är prispressen hård då det är svårt att kvantifiera kompetens. Men IT-sektorn omsätter ca 550 miljarder kronor varje år i Sverige och för eWork tror jag att det på sikt är bättre att sälja till rätt kunder än att sälja till alla kunder.

  Jag är fortfarande positiv till eWork som helhet då de kan dominera en mycket lönsam nisch av en stor marknad (försörjning med kvalificerade konsulter). Men om nuvarande trend fortsätter kommer man förr eller senare vara tvungen att sätta stopp och fokusera på lönsamhetsutveckling och kvalité istället för fortsatt expansion. Själva affärskulturen i eWork har imponerat på mig och man har med affärsstrukturen goda möjligheter att även klara lite tuffare tider. Så min förhoppning är att antingen kunna köpa aktier i närtid då marginalerna går upp eller på lite längre sikt om bolaget hamnar i en kris på grund av fortsatt marginaltapp. Att köpa medan marginaltappet fortsätter är dock inte något jag är villig att göra.
  ***********************
  Jag köpte i juni 2015 trots marginaltappet men efter att det stabiliserats och just nu känns det bra.

 4. Sedan vill jag även säga att jag uppskattar Aqueritas långa matiga inlägg. Bästa kommentaren alla kategorier på länge =).

  1. Jag håller med, väldigt nyttigt! Jag undrar om det är något jag har missat. Jag delar ingenjörens uppfattning och anser generellt (fortfarande) att de viktigaste orosmomenten är marginalsituationen, följt av konjunkturutvecklingen. Ser det även mycket positivt att DK & NO nu är riktigt lönsamma samtidigt som de växer fort! Hoppas FI och Polen får samma utveckling.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *