Uppföljning av Tikspac efter Q1 2016/2017

När vi var med i #sparpodden avsnitt 164 i mellandagarna pratade jag kort om Tikspac. Tikspac är bolaget som ger bort stolpar med gratis hundbajspåsar till kommuner och kallar detta koncept för CSR. Man har även samma upplägg med privata aktörer och kallar detta för RENT. Intäkterna kommer från reklam på stolparna som man säljer till olika lokala aktörer som vill synas och framstå i god och miljövänlig dager.

Värdepappret analyserades Tikspac i dubbelnumret juni-juli 2016 (det sista numret av Värdepappret som tryckt tidning innan vi lanserade vårt nya format) och slutsatsen där var att bolaget såg intressant ut men att vi ville avvakta nyemissionen. I den senaste uppföljningen i augusti följde vi upp Tikspac i samband med nyemissionen och årsbokslutet för det brutna räkenskapsåret 2015/2016.  satte vi en högsta köpkurs på aktien på 3 kr men vi har inte tagit in aktien i vår aktieportfölj.

Nu har Q1-rapporten för det brutna räkenskapsåret 2016/2017 släppts och vid en snabb anblick såg det inte särskilt bra ut. Om man benar lite i rapporten framträder dock en delvis annan bild och vi ser att det är värt att göra ännu en uppföljning då Tikspac alltjämt är ett intressant bolag, men frågan är hur intressant och om aktien verkligen är köpvärd nu när kursen står kring 2,7 kr.

Q1-rapporten 2016/2017

Vid en första anblick såg Q1-rapporten ganska risig ut. Omsättningen sjönk från 4,9 Mkr till 3,4 Mkr (notera att Tikspac är ett mycket litet bolag) och rörelseresultatet försämrades från -0,9 Mkr till -1,7 Mkr. När man benar lite i siffrorna framträder dock en annan bild och för att förklara detta behöver man gå igenom Tikspacs affärsmodell och hur de redovisar sina intäkter.

Tikspac hanterar intäktsredovisningen på följande sätt:

 • Steg 1 är att teckna avtal med en kommun om att sätta upp stolpar (detta kallar man för ett projekt).
 • Steg 2 är att börja sälja reklamplatserna på stolparna till lokala aktörer som vill synas och få goodwill. Tikspac redovisar inga intäkter alls förrän alla reklamplatser är sålda.
 • Avtalen för reklamplatserna gäller i två år.
 • När ett projekt är färdigsålt och levererat fakturerar Tikspac för ett år men tar hela intäkten för två år i resultaträkningen.
 • I kassaflödet får Tikspac in pengar för ett år. Resterande del (nästa års intäkt) hamnar som en upplupen intäkt i balansräkningen, i princip en fordring.
 • År 2 kommer ingen intäkt alls när Tikspac skickar iväg sina fakturor, men de upplupna intäkterna försvinner från balansräkningen och i kassaflödet kommer pengarna in.

Effekten av allt detta är att Tikspac i enskilda kvartal kan överskatta eller underskatta intäkterna rejält och att jämföra ett enstaka kvartal mot samma kvartal året innan kan bli rejält missvisande. Tikspacs ledning påpekar att antal sålda reklamplatser är en bättre indikation på hur det går just nu än den redovisade omsättningen.

Försäljningen under Q1 2016/2017 var den högsta någonsin under ett Q1
Försäljningen under Q1 2016/2017 var den högsta någonsin under ett Q1

Som figuren ovan visar var försäljningen av reklamplatser under Q1 den högsta någonsin under ett Q1. Tikspacs Q1 (juli-september) präglas av semester och historiskt har det varit ett förlustkvartal, så det är heller inget som sticker ut. Vinsterna kommer under slutet av räkenskapsåret och Tikspac har gått med vinst åtminstone de senaste fem åren.

Rörelsekostnaderna minskade faktiskt med en halv miljon under Q1 2016/2017 jämfört med året innan och till skillnad mot intäkterna är dessa direkt jämförbara. Kostnaderna har alltså minskat och givet att försäljningen har ökat ser det faktiskt ganska bra ut.

Oro i ledningen?

De stora riskerna i Tikspac är enligt min bedömning förknippade med att bolaget är så litet. Ett orosmoment i Tikspac är att både ledning och styrelseordförande är relativt nya och att det händer en hel del på toppen.

Under Q1 sålde grundaren och tidigare vd Stig-Arne Mårtensson av sina sista aktier och är inte längre aktieägare. Det är ett orosmoment, men det är också svårt att dra några långtgående växlar från en sådan sak. Det finns många skäl till att sälja aktier men klart är att han nu är ute ur leken och att det är en ny ledning som styr bolaget.

I slutet av november avgick en styrelseledamot som valdes in så sent som i oktober. I oktober valdes en ny styrelseordförande (Jan Ertsborn) och fyra nya ledamöter, så förändringens vindar har helt klart blåst i toppen på Tikspac. Nya vd:n Stefan Arvidsson har varit ordinarie vd sedan maj.

Tikspac är ett mycket litet bolag med en omsättning på omkring 25 miljoner kr per år och det är i denna typ av bolag otroligt viktigt vilken ledning man har. Det är svårt att säga varken bu eller bä om nya vd:n Stefan Arvidsson men det hade känts betydligt tryggare om han ägde mer aktier än 121 000 stycken till ett marknadsvärde av dryga 300 000 kr. Pilotskolan, ”skin in the game” eller vad man vill kalla det ska inte underskattas då det kan hända mycket konstigt i så här små bolag om inte incitamenten är de rätta.

Tikspacs största ägare och tidigare styrelseordförande Lars-Åke Södergren har dock kvar sitt innehav på 27 % av aktierna och sitter kvar i styrelsen.

Det är ett orosmoment att det har skett så stora förändringar i ledningen men siffrorna ser trots allt ganska bra ut, så det är svårt att peka på att verksamheten skulle lida på något vis och vill det sig väl kan det istället visa sig att den nya ledningen blir ett lyft för bolaget på sikt. Detta måste framtiden utvisa.

Värdering och slutord

Vid en börskurs på 2,65 kr är börsvärdet 29 miljoner kronor. Det ska ställas mot Tikspacs intjäningsförmåga. 2015 tjänade bolaget 2,1 Mkr före skatt. För att få en rättvisande intjäningsförmåga gör vi följande justeringar:

 • Minskade räntekostnader efter nyemissionen med ungefär 0,5 Mkr
 • Justering för goodwill-avskrivningar 1 Mkr (dessa är inte återkommande i framtiden)
 • Minskade kostnader ca 0,5 Mkr (redan realiserat i Q1-rapporten)
 • Ökade intäkter från RENT. Här talar ledningen om 1 Mkr i senaste rapporten.

Summan av allt detta blir en vinst före skatt på drygt 5 Mkr och 4 Mkr efter skatt. Det innebär ett P/E-tal på 7 vid ett börsvärde på 29 Mkr.

Givet Tikspacs intressanta affärsmodell och att bolaget växer på översta raden är värderingen helt klart intressant både i absoluta tal och i jämförelse med det mesta andra på börsen. Vi låter vår högsta köpkurs på 3 kr ligga kvar i bevakningslistan tills vidare och får överväga att ta in Tikspac i vår aktieportfölj.

Share:

5 reaktioner till “Uppföljning av Tikspac efter Q1 2016/2017”

  1. Tack för den länken, den missade jag att få med men den kan förtjäna lite uppmärksamhet. Jag ska Twittra ut den så alla intresserade kan ta del av den.

 1. Stefan Arvidsson köpte 21 000 aktier i samband med företrädesemissionen och torde därmed ha 148 000 aktier (cirka 400 000 kronor).

  http://aktietorget.se/finwire/NewsItem.aspx?guid=FWS000DACA

  (Insynsrapporteringen fungerade mycket bättre innan EU bestämde sig för att blanda sig i leken.)

  400 ksek är naturligtvis inga stora mängder, men för en småbarnsförälder i lilla Falkenberg är det kanske vad man kan vänta sig. En lika viktig person är försäljningschefen Calle Pihlblad, som dock enligt senaste rapporteringen inte äger mer än 65 000 aktier (180 ksek).

  1. Fel, Stefan Arvidsson köpte 27 000 aktier, men totalantalet 148 000 aktier (400 ksek) blir rätt.

   Hade varit bra om man hade kunnat redigera gjorda inlägg någon minut efter att man skickat dem.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *