Värdepapprets aktieportfölj juni 2018

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.

Portföljens utveckling

Datum Värdepapprets portfölj SIXPRX
2018-06-29 +42,4 % +19,2 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 39 månader är +11,5 % jämfört med index +5,5 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande transaktioner genomförts:

  • Mottagit utdelning i Byggma
  • Sålt en fjärdedel av innehavet i Ubiquiti så att innehavet utgör ca 10 % av portföljens marknadsvärde. Aktien var vid säljtillfället på ATH trots att SEC genomför en undersökning av bolaget. Det borde inte resultera i någonting om vi inte har missat något fundamentalt, men som småsparare finns det alltid saker man inte vet och det är ett bra läge att minska lite. Aktien var vid säljtillfället upp ca 80% från vårt genomsnittliga anskaffningsvärde.
  • Ökat i XL Media till 9 % av portföljen för 1,20 GBP per aktie. Aktien har gått ner pga. en ”vinstvarning” rörande GDPR trots att vinstvarningen även sade att effekten på EBITDA och sista raden kommer vara marginell. XL Media kommer främst tappa lågmarginalaffärer inom affärsområde Media och kärnverksamheten med affiliates är oberörd. I övrigt tuffar bolaget på med en del fina förvärv senaste halvåret, rejäl organisk tillväxt etc. och grundcaset är oförändrat.
 Värdepapper Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter 18,1 %
Judges Scientific 11,3 % 2016-03-30 1 611,9 2544,0 +56 %
Ubiquiti Networks 10,2 % 2017-02-13 49,1 85,13 +28 %
Protector forsikring 9,5 % 2016-10-28 72,1 66,4 −5 %
XL Media 8,9 % 2017-11-09 147,3 103,5 −28 %
Picanol 8,4 % 2015-04-14 39,92 88,40 +147 %
Nilörngruppen 6,1 % 2016-05-27 43,8 80,7 +101 %
Sparebanken Sör 5,0 % 2015-04-07 89 97,2 +29 %
Saga Furs 4,9 % 2018-01-05 14,6 12,5 −4 %
Apetit 4,2 % 2017-10-26 13,42 13,35 +4 %
Trention 3,5 % 2018-01-26 56,2 58,0 +3 %
Byggma 2,7 % 2017-01-19 75,00 81,00 +18 %
BankNordik 2,1 % 2018-03-02 113,0 110,0 +2 %
Solitron Devices 2,0 % 2015-09-09 4,44 3,70 −13 %
Jutlander bank 1,9 % 2015-06-29 173,1 200,0 +35 %
Fynske bank 1,0 % 2015-06-30 80,9 89,0 +27 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 349,59 +34 %
Totalt         +42,4 %

Andelen likvida medel är relativt hög. Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *