Värdepapprets aktieportfölj mars 2018

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi kommer att fortsätta  förvalta och redovisa månatligen. Portföljen firar alltså tre år nu.

Portföljens utveckling sedan mars 2015

Datum Värdepapprets portfölj SIXPRX
2018-03-29 +44,4 % +13,9 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 36 månader är +13,0 % jämfört med index +4,4 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande transaktioner genomförts:

  • Sålt Arise för 12,45 kr/aktie den 2018-02-26. På drygt två år gav innehavet en negativ avkastning på 24 % vilket naturligtvis är underkänt men sådant man får räkna med då man får se bolaget som en del i en korg av tillgångsbolag. Arises utveckling har varit svag och skuldsättningen är hög även om den stora refinansieringsrisken nu är undanröjd i och med att bolagets stora obligation har refinansierats. Nettoskuldsättningen är 120 % av eget kapital vilket trots allt är något obekvämt i ett bolag med en så pass svag verksamhet.
  • Köpt BankNordik 2018-03-02 till kurs 113 DKK för ungefär 2 % av portföljens marknadsvärde. BankNordik värderas lågt jämfört med många andra danska banker. Samtidigt har de börjat köpa tillbaks aktier vilket är värdeskapande när P/B är långt under 1. 2018-03-28 erhöll vi utdelning och betalade källskatt på utdelningen.
  • Erhållit utdelning från Jutlander bank 2018-03-19 samt betalt källskatt.
Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter 20,2 %
Protector forsikring 11,5 % 2016-10-28 72,1 84,8 +17 %
Judges Scientific 10,4 % 2016-03-30 1 611,9 2395,0 +46 %
Ubiquiti Networks 10,2 % 2017-02-13 49,1 68,62 +30 %
Picanol 8,3 % 2015-04-14 39,92 91,60 +151 %
Nilörngruppen 6,5 % 2016-05-27 43,8 87,6 +108 %
Saga Furs 5,3 % 2018-01-05 14,6 13,9 −1 %
XL Media 5,2 % 2017-11-09 162,0 159,0 +4 %
Sparebanken Sör 4,8 % 2015-04-07 89 98,6 +21 %
Apetit 4,3 % 2017-10-26 13,42 14,15 +5 %
Trention 3,6 % 2018-01-26 56,2 60,4 +7 %
Byggma 2,9 % 2017-01-19 75,00 93,00 +29 %
BankNordik 2,0 % 2018-03-02 113,0 110,5 +/-0 %
Jutlander bank 1,9 % 2015-06-29 173,1 208,0 +38 %
Solitron Devices 1,7 % 2015-09-09 4,44 3,41 −25 %
Fynske bank 1,0 % 2015-06-30 80,9 92,0 +29 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 333,68 +27 %
Totalt +44,4 %

Andelen likvida medel är relativt hög, över 20 %. Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *