Värdepapprets aktieportfölj september 2016

Aktuell aktieportfölj visas nedan. Lite grovt kan man säga att vi ser bolag med en portföljandel på 4 % och mindre vid inköpstillfället som delar av en diversifierad portfölj med tillgångsbolag. Fördelningen tillgångsbolag/kvalitetsbolag är ungefär 40/60.

Det är både bekvämt och tilltalande att ha kvalitetsbolag som jobbar för en utan att man behöver göra något själv. Samtidigt vet vi att tillgångsbolag ger en god avkastning på sikt även om tillgångsbolagen i vår portfölj har presterat dåligt de första 1,5 åren. I närtid är det troligt att vi kommer att rikta in andelen tillgångsbolag mot en tredjedel av portföljen vilket innebär att vi kommer att öka i kvalitetsbolag när vi säljer tillgångsbolag.

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. I Värdepappret nummer 4 skrev vi mer utförligt om vår strategi i tillgångsbolag.

portfolj_sep16

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Portföljen har periodvis legat före index och periodvis legat efter. Vid avstämningsdatumet 2016-09-30 låg portföljen på +1,2 % jämfört med index +1,7 %.

Bolag Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Nilörngruppen 10,6 % 2016-05-27 43,8 66,8 +52 %
Picanol 8,4 % 2015-04-14 39,92 73,70 +90 %
Traction 8,0 % 2015-06-29 111,6 152,0 +38 %
DNB 7,8 % 2016-05-02 101,5 105 +11 %
Solteq 7,5 % 2015-08-31 1,72 1,70 0 %
Judges Scientific 7,1 % 2016-03-30 1 611,9 1285,0 −26 %
Spectrum 5,9 % 2015-04-08 31,0 25,5 −15 %
TGS-NOPEC 5,8 % 2015-04-13 160,3 145 −4 %
Sparebanken Sör 5,4 % 2015-04-07 89 81,75 −3 %
Hargreaves Services 5,3 % 2015-09-01 256 191 −31 %
G Willi-Food 3,7 % 2015-09-28 4,45 5,47 +24 %
Arise 3,0 % 2015-12-28 19,30 18,90 −2 %
HKScan 2,9 % 2016-02-02 3,52 3,29 −1 %
Solitron Devices 2,8 % 2015-09-09 4,44 4,15 −6 %
Harboes bryggeri 2,6 % 2015-12-01 108,00 138,00 +33 %
Kreditbanken 2,2 % 2015-07-03 1 887,5 2161,0 +17 %
TK Development 2,2 % 2015-08-31 7,71 7,80 +3 %
MultiClient Geophysical 2,1 % 2015-04-27 0,96 0,56 −41 %
Webco 2,1 % 2015-12-04 52,00 54,00 +2 %
Jutlander bank 1,9 % 2015-06-29 173,1 165,5 +1 %
Kontanter 1,8 %
Fynske bank 0,9 % 2015-06-30 80,9 67,0 −13 %
Totalt         +1,2 %

Love Hultgren: Protector forsikring, Judges Scientific, eWork, Hargreaves Services, MCG

Erik Mossinger:  Protector forsikring, Judges Scientific, Nilörngruppen, DNB

Kenny Granath: Arise, B&B Tools, BTS Group, Byggma, DNB, Harboes bryggeri, HKScan, Protector forsikring, Skånska Energi, Solteq, TGS, Tikspac, TK Development och 11 st danska banker.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *