Värdepapprets portfölj februari 2017

Värdepappret har en riktig aktieportfölj som redovisas nedan. I vår portfölj kan vi investera i vilka aktier vi vill från hela världen. Vi har även en portfölj på Shareville som vi kallar för vår Nordiska modellportfölj. Den portföljen investerar bara i nordiska aktier och den kan alla följa på Shareville.

Aktuell aktieportfölj visas nedan. Lite grovt kan man säga att vi ser bolag med en portföljandel på 4 % och mindre vid inköpstillfället som delar av en diversifierad portfölj med tillgångsbolag. Fördelningen tillgångsbolag/kvalitetsbolag är ungefär 35/65.

Det är både bekvämt och tilltalande att ha kvalitetsbolag som jobbar för en utan att man behöver göra något själv. Samtidigt vet vi att tillgångsbolag ger en god avkastning på sikt även om tillgångsbolagen i vår portfölj åtminstone till en början presterade riktigt dåligt.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. I Värdepappret nummer 4 skrev vi mer utförligt om vår strategi i tillgångsbolag och denna artikel kommer snart ut på hemsidan.

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Portföljen har periodvis legat före index och periodvis legat efter. Vid avstämningsdatumet 2017-02-23 är portföljens utveckling sedan start +26,0 % jämfört med index (SIXPRX) som har utvecklats +10,1 %.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande hänt i portföljen:

  • Den 9 februari ökade vi i HKScan till kursen 3,36 EUR och innehavet utgör nu ungefär 5 % av portföljens marknadsvärde. Vi kommer att skriva en kort uppdatering om HKScans årsbokslut inom kort.
  • Den 13 februari köpte vi Ubiquiti Networks (analys, uppdatering) för 50,44 USD per aktie och innehavet utgör nu ungefär 5 % av portföljens marknadsvärde.
  • Den 13 februari ökade vi också i Protector Forsikring (uppdatering) för 69,25 NOK per aktie. Protector är nu portföljens största innehav med en portföljandel på 10 % vilket är den största position vi kan tänka oss att ta i ett bolag.
  • Vi har också under perioden betalt avkastningsskatt på vår kapitalförsäkring vilket har minskat våra likvida medel något.
Bolag Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Protector forsikring 10,1 % 2016-10-28 72,1 68,3 −6 %
DNB 8,4 % 2016-05-02 101,5 140 +48 %
Picanol 8,1 % 2015-04-14 39,92 89,67 +128 %
Nilörngruppen 7,2 % 2016-05-27 43,8 90,8 +107 %
Judges Scientific 7,1 % 2016-03-30 1 611,9 1591,0 −7 %
Spectrum 7,0 % 2015-04-08 31,0 37,4 +25 %
Hargreaves Services 6,4 % 2015-09-01 256 280 +1 %
TGS-NOPEC 5,9 % 2015-04-13 160,3 185 +23 %
Sparebanken Sör 5,7 % 2015-04-07 89 106,5 +26 %
HKScan 5,1 % 2016-02-02 3,43 3,36 −4 %
Ubiquiti Networks 4,9 % 2017-02-13 50,44 48,68 −3 %
MultiClient Geophysical 4,2 % 2015-04-27 0,96 1,37 +44 %
Traction 4,1 % 2015-06-29 111,6 187,0 +72 %
Kontanter 3,0 %
Byggma 2,8 % 2017-01-19 75,00 83,00 +12 %
Solitron Devices 2,5 % 2015-09-09 4,44 4,31 +2 %
Arise 2,4 % 2015-12-28 19,30 19,00 −2 %
Jutlander bank 2,2 % 2015-06-29 173,1 232,0 +1 %
TK Development 2,2 % 2015-08-31 7,71 9,70 +27 %
Fynske bank 0,9 % 2015-06-30 80,9 83,5 +6 %
Totalt   +26,0 %

Redaktionens aktieinnehav i de bolag som vi har skrivit om det senaste året

Love Hultgren: Protector forsikring, Judges Scientific, eWork, Hargreaves Services, MCG, Ubiquiti Networks.

Erik Mossinger:  Protector forsikring, Judges Scientific.

Kenny Granath: Arise, B&B Tools, BTS Group, Byggma, DNB, Hafslund, Hargreaves Services, HKScan, Protector forsikring, Skånska Energi, Storytel, TGS, TK Development och 11 st danska banker.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *