Viktig information – friskrivning

Slutsatserna som analyserna i Värdepappret kommer fram till är inte investeringsråd eller rekommendationer. Innan du köper eller säljer en aktie ska du alltid göra en egen analys. Du bör inte köpa och sälja aktier enbart baserat på analyser i Värdepappret. Använd informationen enbart som inspiration till att göra egna analyser.

Värdepappret kan inte garantera att det material som finns i tidningen är fritt från fel. Vi försöker att använda information från tillförlitliga källor men det kan komma med felaktig
information.

Du som läsare är ansvarig för dina egna handlingar och beslut. Värdepappret tar inget ansvar för vilka aktier du väljer att köpa. Värdepappret tar heller inget ansvar för konsekvenser
som följd av fel och missbedömningar i analyser som kan finnas.

Var och en har sina egna individuella förutsättningar vad gäller privatekonomi och risknivå för aktiehandel. Agera utifrån din egen risknivå och köp inte aktier för pengar som du inte
har råd att förlora.

Vi som skriver för Värdepappret är inte professionella analytiker och vi sysslar inte med investeringsrekommendationer. Vill du läsa analyser från professionella analytiker eller ha
råd från rådgivare rekommenderar vi dig att söka dig någon annanstans än till vår tidning.