36 nummer av Värdepappret

Värdepapprets tre år innebär att det har släppts 36 nummer och det har blivit dags att summera vad vi har åstadkommit i form av analyser.

Totalt har 96 bolag analyserats vilket innebär 2,7 analyser per nummer.

Bolagen vi har analyserat har i första hand varit svenska, i andra hand norska och i tredje hand nordamerikanska (USA/Kanada). I början av tidningen var mycket fokus på Norge eftersom det var där vi såg mest värde. Efterhand har fokus kommit att skifta något med mer analyser i Danmark, Nordamerika och på slutet en hel del i Finland.

Av de 95 analyserade bolagen är 28 svenska och 36 av bolagen är från våra nordiska grannländer. Fördelningen per region är därmed ungefär 2/3 Norden, 15 % övriga Europa och 15 % Nordamerika.

Vi har försökt att kategorisera bolagen vi har analyserat i två kategorier; kvalitetsbolag och tillgångsbolag. Ibland är gränsen mellan kategorierna hårfin men ibland är den tydlig. Större delen av bolagen vi har analyserat har varit kvalitetsbolag men ungefär 1/3 har varit tillgångsbolag. Ett par bolag har även varit i speciella situationer på grund av tillfälligt stora problem eller en nyemission.

Fördelningen av analyserade bolag speglar i princip fördelningen i vår aktieportfölj.

I begynnelsen var vi fyra skribenter i Värdepappret; Andreas, Erik, Kenny och Tom. Efter ett tag tillkom Love och så småningom gick Andreas och Tom vidare i livet. Under tiden har vi även fått äran att ha några gästanalytiker som har skrivit analyser åt oss (Aktieingenjören, Långsiktig Investering, Ruters Investeringar och Värdebyrån). Antalet analyserade bolag per analytiker visas nedan.

Det är mest Kennys analyser ni läsare har fått stå ut med, åtminstone om man ska döma av antalet analyserade bolag. Vissa analyser är längre och större än andra, medan andra har varit branschgenomgångar där många bolag har behandlats samtidigt. De tre kvarvarande skribenterna vid tidningens avslut har hur som helst skrivit flest analyser medan Tom och Andreas hann med ungefär lika mycket innan de slutade.

Det var en kort resumé av det innehåll som Värdepapprets läsare har fått ta del av under de tre åren som det blev. Hoppas att många av analyserna har varit givande och gett uppslag till många lyckade investeringar!

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *