Analys av New Nordic Healthbrands

Hokus pokus-produkter eller inte. New Nordic Healthbrands har haft en god historik och kanske kommer än bättre tider? Värdepappret reder ut begreppen i detta okända hälsokost-bolag.

trad

Aktien

 • Marknad: First North
 • Ticker: NNH
 • Börsvärde: 155 MSEK
 • Börskurs: 25 kr
 • P/E-tal 11

Värdepappret köper New Nordic Healthbrands upp till 25 kr vilket motsvarar 11 gånger årets förväntade resultat och 8,5 nästa års förväntade resultat.

ladda-nedimages

Introduktion

Innan vi påbörjar analysen vill Värdepappret rikta ett stort TACK till Marinus Blåbjerg Sørensen, grundare, styrelseordförande och CFO i New Nordic Healthbrands (NNH), för att vi fick möjlighet att diskutera igenom viktiga aspekter av analysen. Intervjun kommer inte att publiceras i sin helhet i analysen men utvalda delar finns med i materialet nedan.

New Nordic är ett litet okänt bolag, noterat på First North, som säljer kosttillskott och naturliga hälsoprodukter. Bolaget fokuserar på segment så som sömn, åldersbekämpning, viktminskning, samt hår, hud, och naglar. Kosttillskott är avsedda som komplement till mat och avsedda att ge kroppen de näringsämnen som behövs. Det omfattar till exempel vitaminer, mineraler, probiotika, kryddväxter, örter, aminosyror och näringsprodukter.

Med New Nordics kosttillskott kan man förbättra fuktbalansen i huden, förmildra baksmällan och förbättra sin syn och hjärnkapacitet. Visst låter det bra? Det finns som synes en mängd områden där bolagets produkter kan komma väl till pass.

NNH är inget läkemedelsbolag som säljer receptbelagda mediciner för att bota eller lindra sjukdomar utan det är snyggt förpackade tabletter som vänder sig till människor som på något sätt vill förbättra sin hälsa och må bättre. New Nordics produkter säljs i 34 länder. Norden och övriga Europa är störst följt av USA. Övriga världen står ännu för en obetydlig del av försäljningen. Företagets produkter distribueras via apotek, så kallade drugstores och hälsokostbutiker och genom företagets egen internetbutik. Gemensamt för samtliga produkter är att de bär bolagets logga, ett silverträd, som en symbol för kvalité och New Nordics löfte till konsumenterna. Alla produkter tillverkas i Skandinavien av utvalda leverantörer. Bolaget grundades 1992 och har varit på börsen sedan 2007. Bolaget omsätter idag drygt 300 MSEK och har 45 anställda.

Marknad

Bolaget har sedan börsnoteringen haft en kraftig tillväxt som drivits av en växande marknad för kosttillskott och en tydlig tillväxtstrategi. Innan börsnoteringen 2007 hade bolaget växt varje år sedan bolaget grundades och efter börsnoteringen har bolaget växt varje år med undantag för 2010. Bolaget har haft god hjälp av marknaden för kosttillskott som har växt kraftigt och förväntas fortsätta att växa vilket beror på att människor i större utsträckning fokuserar på förebyggande hälsovård istället för att lindra symptomen. Dessutom lever människor längre och längre och det finns därför en strävan efter att vara frisk längre och längre. En åldrande befolkning i stora delar av världen är en viktig försäljningsdrivare för ett bolag som NNH. Till detta kommer även en större acceptans för kosttillskott från den medicinska professionen. Det har blivit accepterat att köpa olika typer av tabletter, krämer och drycker för att må fysiskt och mentalt bättre.

NNH beskriver väl hur marknaden för bolagets produkter ser ut. Uppgifterna är hämtade från årsredovisningen för 2015 och de är i sin tur hämtade från Euromonitor 2015.

 • Användare av kosttillskott rapporterar oftare att deras motiv är att uppnå allmän hälsa i stället för att vara ett komplement till näringsämnen från födointag, och att användningen är relaterad till mer gynnsamma hälso- och livsstilsval.
 • Användare av tillskott brukar ofta uppge sig ha mycket bra eller utmärkt hälsa, de har sjukförsäkring, måttlig alkoholförbrukning, undviker cigarettrök och motionerar i högre utsträckning än icke-användare.
 • Mindre än en fjärdedel av tillskott som används av vuxna hade rekommenderats av läkare eller annan vårdpersonal
 • Kosttillskott används av mer än hälften av alla vuxna. De vanligaste skälen för att använda tillskott är att ”förbättra” (45 %) eller ”behålla” (33 %) sin allmänna hälsa. Äldre vuxna (≥60 år) brukar oftare än yngre individer använda kosttillskott för specifika hälsotillstånd, som hjärta, skelett och leder samt ögonhälsa. Endast 23 % av produkterna användes efter rekommendationer från vårdpersonal.
 • Marknaden för tillskott växer kraftigt även om kategorin fortfarande endast motsvarar 1/10 av handeln med receptbelagda mediciner/tillskott. Den delmarknad av kosttillskottsmarknaden där New Nordic opererar står för 20 till 25 procent av den totala kosttillskottsmarknaden. Den definieras som växtbaserade kosttillskott. Detta segment visar högre tillväxt än kosttillskottsmarknaden i allmänhet. Den globala tillväxten i växtbaserade kosttillskott uppskattas till 3,7 procent 2015 och en genomsnittlig tillväxttakt på 3,9 procent under de kommande 5 åren.

NNH är en av spelarna på denna gigantiska men fragmenterade och växande marknad.

Att det är en lukrativ bransch med hög tillväxt och låga inträdesbarriärer lockar till sig konkurrens och konkurrensen är det inget fel på i branschen som vimlar av diverse tillskott i alla dess former. Det finns tusentals sajter som säljer diverse tillskott på mer eller mindre kända hemsidor. I Sverige har vi bland andra Midsona och Bringwell som är i branschen men det finns även stora spelare så som Orkla och Procter & Gamble som satsar på branschen. Konkurrenterna finns i både hälsokost- och livsmedelsbranschen. Utöver en mördande konkurrens så finns det även en ökande konkurrens från återförsäljare som bygger upp egna varumärken precis som ICA och andra matvarukedjor har tagit upp konkurrensen med Felix, Findus och Heinz. För att växa och ta marknadsandel i den här typen av miljö krävs en god strategi och det har NNH då man har tagit marknadsandelar de senaste åren och växt snabbare än marknaden i stort.

Relativ värdering
Relativ värdering

Marknaden är mycket fragmenterad och kännetecknas av ett stort antal aktörer med liten marknadsandel. Dock har konsolideringen startat de senaste åren och blivit mer tydlig och det är en trend som bolaget räknar med fortsätter. 2015 köpte Orkla Cederroth som delvis är verksamt inom tillskottsbranschen. Procter & Gamble har köpt en del bolag i USA och Kanada som är verksamma i branschen.

NNH har sitt ursprung i Norden och det är också här som marknadspositionen och lönsamheten är som starkast. Man har även verksamhet i stora delar av Europa där man är stark i till exempel England. I Nordamerika satsar man just nu och har en god marknadsposition i Kanada. I USA tror man sig kunna nå bäst resultat kommande år och lägger mycket kraft just där. Andra marknader som man ska satsa på kommande år är Kina, Sydkorea och Australien där man idag har obefintlig försäljning.

Nedan syns fördelningen av intäkter mellan olika geografiska områden i miljoner svenska kronor.

Försäljning i MSEK jan-sep 2015
Försäljning i MSEK jan-sep 2015
Försäljning i MSEK jan-sep 2016
Försäljning i MSEK jan-sep 2016

Strategi

Som tidigare beskrivits så verkar NNH på en växande marknad och på denna växande marknad har NNH lyckats öka försäljningen från 200 MSEK till drygt 300 MSEK de senaste sex åren. Man har alltså lyckats att växa snabbare än marknaden som helhet vilket innebär att man har tagit marknadsandelar. Kommande år förväntas marknaden växa runt 4 % och kan NNH fortsätta att växa snabbare än marknaden så ser det riktigt spännande ut.

Nyckeln för att växa snabbare än marknaden har varit att utveckla innovativa produkter som ligger i tiden och som är lätta att använda. Man har även haft en tydlig och aggressiv marknadsföring som kortsiktigt slagit mot resultatet men som byggt upp varumärken och försäljning. Just marknadsföringen är den största kostnaden i resultaträkningen och är den faktor som i hög grad driver försäljningstillväxten. Det gäller att synas i branschen och förse återförsäljarna med kunder. En förutsättning för att kunna spendera stora pengar på marknadsföring är att man har en bruttomarginal som tillåter detta och här ligger NNH mycket bra till med en marginal på runt 65%. Utöver detta så har man även en effektiv organisation där det finns en stor skalbarhet avseende personalkostnader. Man kan sammanfatta det med att bolaget har en strategi som frigör medel för att investera i marknadsföring för att driva ytterligare tillväxt.

Bolaget tillverkar inte sina egna produkter utan det sker hos externa leverantörer i Danmark och Sverige. Anledningen till att man inte lagt ut produktionen i något lågkostnadsland är att man vill vara nära producenten för att få full kontroll över råvara fram till färdig produkt för att säkerställa rätt kvalité. Att ha produktionen i Norden är också en del av marknadsföringen då det bygger varumärket som en nordisk leverantör av premiumprodukter. Det silverfärgade trädet, som är bolagets logga/kännetecken är det som binder ihop alla produkter, som har olika varumärken, och står för kvalité och ett löfte till konsumenten.

NNH äger till största delen (90%) sina produkter. Att äga produkterna innebär att man kan uppnå mycket fina bruttomarginaler vilket det redogörs mer för i den finansiella genomgången. Det innebär också att man har en annan frihet och flexibilitet jämfört med om man säljer någon annans produkter. Produkterna säljs via distributörer som apotek, detaljhandelskedjor och via sin egen hemsida. Man kan genom ett stort distributionsnät snabbt nå ut till en stor marknad i 34 länder med nya och befintliga produkter. Bolagets produkter säljs bland annat hos Life, Walgreens, Matas, Apoteket Hjärtat, Hälsokost och många fler. Genom stora, starka och trovärdiga distributörer kan bolaget nå väldigt många konsumenter. Genom aggressiv marknadsföring har man lyckats binda till sig dessa distributörer som vet att man kommer att sälja mycket produkter om man arbetar tillsammans med NNH. Strategin när det gäller marknadsföring går ut på att locka kunder till de olika återförsäljarna. Det enklaste och bästa sättet att göra detta är genom direktreklam till konsument. Detta är även en typ av reklam som bygger NNH varumärke. Man bedriver även gedigen utbildning för återförsäljare för att de ska kunna produkterna och känna sig inspirerade att sälja dom. All tillväxt har skett organiskt och bolaget har kommunicerat att vi kan förvänta oss det även framöver.

Produktutveckling drivs främst med hjälp av konsulter och forskare men med egna idéer från bolaget. Kostnaden för produktutveckling är relativt liten i förhållande till övriga kostnader i verksamheten. Ofta handlar det om att ta fram nya innovativa produkter och förpacka dessa snyggt och snabbt nå ut på marknaden. Bolaget har en bred produktportfölj med en god geografisk spridning. Att ha många olika typer av produkter inom varierande områden i många olika länder skapar en stabil bas att stå på när det gäller valutor, konjunktur och trender till exempel.

Organisationsmässigt så har NNH dotterbolag i flertalet länder där man har en eller ett fåtal personer anställda som ansvarar för försäljning och PR och sedan finns en central organisation med ansvar för forskning, produktutveckling och utveckling av marknadsföringsstrategier. Organisationen är effektiv och man kan se i den finansiella historiken att försäljningen per anställd ökar över tid.

Sammanfattningsvis kan man säga att strategin handlar om att ha en hög bruttomarginal och låga omkostnader för att skapa förutsättningar för att investera i marknadsföring för framtida tillväxt. På sikt är självklart målet att man ska behöva lägga mindre pengar på marknadsföring vilket kommer att göra stora underverk i resultaträkningen. Utifrån vad som går att läsa om bolaget och utifrån den intervju som är gjord med Marinus så känns det som bolaget är mycket hängivna till sin strategi och att det är en framgångsrik sådan.

Aktiekursens utveckling
Aktiekursens utveckling

Ägare och ledning

Bolaget ägs till största delen av två danskar som också grundade bolaget 1992. Marinus Blåbjerg Sörensen och Karl Kristian Bergman Jensen sitter tillsammans på 80 % av aktierna vilket är anledningen till att det inte är någon vidare handel i aktien. Marinus och Karl Kristian är styrelseordförande och CFO respektive CEO i bolaget. Att de är långsiktiga i sitt uppdrag är det ingen tvekan om då de drivit bolaget sedan starten 1992. Utöver den nyemission som gjordes i samband med noteringen 2007 så har inga ytterligare pengar stoppats in i verksamheten. Dessa båda danska herrar har tidigare arbetat tillsammans i matindustrin i Danmark har en gedigen bakgrund i branschen. Att döma av vår intervju med Marinus så är det en mycket hygglig prick där vi fick ett fantastiskt bemötande och svar på alla de frågor som vi hade. Det finns ingenting kring dessa två personer som inte känns bra utan de driver bolaget med mycket egna pengar investerade och deras framgång blir övriga aktieägares framgång. Båda två sitter med i styrelsen och erhåller inget arvode för detta. VD hade en ersättning inklusive pension om 1,7 MSEK avseende 2015 och CFO hade en ersättning om 1,3 MSEK. Ersättningarna bedöms vara rimliga.

Marinus Blåbjerg Sørensen, grundare och styrelseordförande

Finansiell översikt

NNH har ökat omsättningen varje år sedan 2010 och har haft ett resultat före avskrivningar som varit positivt under samtliga år. Rörelsemarginalen har varierat mellan 0-6 %. Tittar vi tillbaka längre bort i tiden så har bolaget haft omsättningstillväxt, med några få undantag, sedan starten 1992. Resultatet har mestadels varit positivt. Det finns en stabilitet i historiken även om inte rörelsemarginalen är särskilt hög. Dock har den stabiliserats och varit stigande de senaste åren.

Resultaträkning

Nedan syns bolagets resultaträkning de senaste åtta åren samt estimat för 2016 och 2017.

rr2016 nyckeltal-2016

Det finns några saker att vara lite extra uppmärksam på i tabellen. Bruttomarginalen ligger på en mycket hög nivå och det är många bolag som skulle vara glada om man kunde uppnå marginaler på 65 %. Den höga bruttomarginalen är mycket viktig eftersom det innebär att bolaget får med sig en stor del av försäljningen ner i resultaträkningen. Att de äger 90 % av de produkter som säljs är en förutsättning för att nå denna marginalnivå. Hade de inte ägt produkterna så hade ytterligare en mellanhand tagit del av marginalen. Bolaget skriver själva att de räknar med att den stiger mot 66 % trots att ökade råvarupriser har satt press på marginalen. Detta ska ske genom att använda sig av optimala producenter och fokus på försäljning av produkter med hög bruttomarginal. I vårt estimat för 2017 räknar vi med en modest förstärkning av bruttomarginalen utifrån ledningens kommunikation att de vill höja den ”ett par procentenheter”, kanske upp emot 67 %. All produktion sker i Norden vilket naturligtvis är dyrare än att producera i Kina. Men det finns andra fördelar så som kontroll över produktionen och kvalité som är viktiga faktorer och inte minst att man producerar i just Norden vilket är en del av att bygga varumärket.

Personalkostnaderna är ganska stabila och de har inte ökat i takt med omsättningen vilket är bra. Det innebär att det finns en skalbarhet i affärsmodellen. Omsättningen per anställd har ökat kraftigt de senaste åren. Bolaget har anställt en hel del personal de senaste två åren varför vi förväntar oss att man kan växa vidare utan att öka upp personalstyrkan i samma takt kommande år. Utifrån vår intervju med Marinus så stärks vi i vårt antagande att det finns ytterligare skalbarhet i affärsmodellen avseende personalkostnader.

Övriga externa kostnader är en mycket stor post i resultaträkningen som består av allt annat än kostnaderna för sålda varor och personalkostnader. Här ligger främst kostnader för marknadsföring och den står för en mycket stor del av övriga externa kostnader. Det finns inga uppgifter på hur stor del som är marknadsföringskostnader men det finns en detalj i prospektet från 2006 som ger oss vägledning. De första tre kvartalen 2006 så hade bolaget övriga externa kostnader med 83 MSEK och av dessa avsåg marknadsföringskostnader 68 MSEK. 82 % av övriga externa kostnader bestod alltså av marknadsföringskostnader. Det är enormt stora pengar men det är ingen hemlighet att det krävs stora satsningar för att vinna konsumenterna i denna bransch.

Med ett tränat öga förstår man också att ett bolag med 65 % i bruttomarginal och endast 10 % personalkostnader, i förhållande till omsättningen, inte har en rörelsemarginal än 5 % om inte någon väldigt anmärkningsvärd kostnad ställer till det. I fallet NNH, och tillika för konkurrenterna i branschen, är det marknadsföringen som avgör hur mycket man säljer för men också vilket resultat man uppnår. En självklar tanke som dyker upp är: Hur mycket skulle bolaget kunna minska marknadsföringen med utan att försäljningen sjunker? Svaret kommer vi inte att få veta kommande år då bolaget vill fortsätta att expandera. I dagsläget finns ingen information om hur mycket pengar som läggs på marknadsföring men Marinus är tydlig med att det rör sig om ”över 100 MSEK”. Över 100 MSEK motsvarar minst 65 % av de externa kostnaderna och över 30 % av omsättningen. En minskning här med 10 MSEK skulle alltså öka rörelseresultatet från 18 MSEK enligt vårt estimat till 28 MSEK. En otroligt stor skillnad. Om marknadsföringen lyckas, vilket den har gjort historiskt, så kan man argumentera för att en del av den borde kapitaliseras i form av varumärken (som har ett mer bestående värde), då detta bättre reflekterar underliggande värdeskapande. Men nuvarande bokföringsregler samt det faktum att marknadsföring aldrig kan garanteras att vara framgångsrik gör detta omöjligt.

I ekvationen marknadsföring i relation till försäljning/övriga externa kostnader ligger mycket av kommande års nyckel. Kan bolaget via sin storlek bli mer effektiva på marknadsföring eller kan de bygga upp varumärket så att de kan minska den kostsamma marknadsföringen? Kan de växa vidare i god takt och sänka andelen marknadsföring i förhållande till omsättningen och på så sätt öka lönsamheten? Det finns ingen information om detta och det lär inte heller kommuniceras men det är en mycket viktig parameter att titta på i kommande delårsrapporter. Av intervjun att döma så siktar de på att i första hand fortsätta att växa och över tid sänka kostnaderna för marknadsföring. De har legat relativt konstant avseende dessa kostnader i relation till omsättningen de senaste åren. Detta går att bekräfta om man tittar i siffrorna som säger något just i den stilen.

I vårt estimat räknar vi med en omsättningsökning på 12 % jämfört med 2016 som startade ganska svagt. Bolaget har haft ganska stora fluktuationer mellan kvartal varför det är svårt att sia om just försäljningen men bolaget har ett positivt momentum och vi ser stora uppsidor på den amerikanska marknaden under 2017 samt uppstart i Kina, Sydkorea och Australien.

Vi räknar med en något förbättrad bruttomarginal vilket bolaget har kommunicerat. Vi räknar med att man inte behöver mer personal vilket bolaget har kommunicerat. Därav känns personalkostnaderna som ganska säkra i estimatet.  Övriga externa kostnader låter vi ligga kvar med ungefär samma relation gentemot omsättningen som tidigare år. Det finns förutsättningar för att bolaget nästa år kommer att ta ytterligare ett kliv uppåt i marginalen. De senaste fyra åren har bolaget haft en stabil och stigande marginal och med något högre bruttomarginal kan den förbättras ytterligare. Jokern i leken är om man även lyckas hålla nere marknadsföringskostnaderna. Under 2015 tjänade bolaget inga pengar i USA. Bolaget tjänar enligt Marinus inga enorma pengar där nu heller men det är bättre än 2015. Här finns givetvis en stor uppsida om bolaget kan få mer fäste i USA. Vi känner oss ganska trygga med att bolaget nu kan hålla rörelsemarginaler runt 5 % och kanske till och med börja expandera den i takt med att försäljningen stiger. Det finns en synlig skalbarhet avseende omsättning per anställd men det finns troligen även skalbarhet avseende marknadsföringskostnader om bolaget väljer att arbeta mer på att öka lönsamheten.

Balansräkning

Bolaget har en stark balansräkning. Det finns några hundra tusen kronor i restvärde avseende immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar om 8 MSEK.

Varulagret låg per sista september på 51 MSEK och kundfordringar och övriga fordringar om 78 MSEK. Kassan var på 7 MSEK. Totala tillgångar uppgick till 144 MSEK. Det är en mycket ”lätt” balansräkning med mestadels omsättningstillgångar.

Eget kapital uppgår till 43 MSEK. Bolaget har en checkkredit om drygt 30 MSEK, varav 23 MSEK är utnyttjad och leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder om 69 MSEK. Balansräkningen är mycket enkel att förstå och det finns inga poster som är tveksamma. Bolaget har som tidigare beskrivits ingen egen produktion utan den hanteras av externa företag vilket innebär att bolaget binder mycket lite kapital och har mycket små investeringsbehov.

I sällsynta fall aktiveras produktutveckling om de är av större karaktär. Annars kostnadsförs dessa utgifter löpande i resultaträkningen. I dagsläget finns det endast småpengar i balansräkningen som avser aktiverade utgifter för produktutveckling. Soliditeten uppgår till 30 % och avkastningen på eget kapital uppgår till 28 %. NNH är ett bolag som kan växa mycket snabbt med ett väldigt litet investeringsbehov. Om inte bolaget gör något större förvärv så finns det ingen oro över att balansräkningen inte är tillräckligt stark.

Kassaflöde

Som tidigare nämnt så har bolaget ett litet investeringsbehov. Det borgar för ett gott kassaflöde. Att växa som NNH gör kostar dock kassaflöde som binds upp i varulager och kundfordringar. Bolaget slutade 2015 med factoring vilket har sparat räntekostnader och administration men det har också gjort att man bundit upp mer pengar i kundfordringar och har tagit upp en checkkredit för att finansiera verksamheten. Det finns anledning att tro att man kommer att fortsätta att binda upp kapital och kundfordringar även kommande år i takt med att expansionen fortsätter. Expansion i fler länder med fler produkter och högre omsättning kräver ett större lager av råvaror och färdiga produkter. Om inte bolaget kan höja lönsamheten ytterligare får vi troligen räkna med att bolaget kommer att fortsätta att binda upp kassaflöde i rörelsekapital vilket på kort- och medellång sikt gör att vi inte kan förvänta oss några stora utdelningar från bolaget även om det finns resultat att dela ut. Bolaget arbetar aktivt med att optimera lager och kapitalstruktur så visst finns det möjligheter för att bolaget ska kunna frigöra kapital för utdelningar.

Kapitalallokering

Våren 2016 delade bolaget ut 25 öre per aktie avseende räkenskapsår 2015. I övrigt har pengarna använts i verksamheten och det finns ingen anledning att tro något annat kommande år. Bolaget växer kraftigt och pengarna gör god nytta i verksamheten så länge man kan fortsätta att ta marknadsandelar och förränta det egna kapitalet med nästan 30 %. Det finns ingenting att säga avseende bolagets kapitalallokering som är rimlig utifrån det läget som bolaget befinner sig i. På sikt är dock bolaget som klippt och skuret för att kunna dela ut väsentliga medel till aktieägarna då investeringarna i stort sett är obefintliga i verksamheten.

Värdering och slutkommentarer

Man kan ha många åsikter om bolagets verksamhet och om produkterna egentligen skapar något värde för konsumenten. Oavsett vad man tycker här så har bolaget bevisat att de kan växa och tjäna pengar och har en rätt skaplig historik. I många avseenden håller bolaget hög kvalité och drivs av personer med passion och pengar med i spelet. Det finns alltså förutsättningar på plats för att man ska lyckas även framöver och kanske till och med bättre.

Bolaget värderas idag till 11 gånger nettoresultatet enligt vårt estimat för 2016 och värderingen sjunker ner mot 8 avseende nästa års estimerade resultat. EV/EBIT är 8,5 och sjunker ner mot 6,5 för 2017. Det får anses vara rimligt, om inte rätt billigt, för den här typen av bolag med hög tillväxt, en skalbar affärsmodell och goda framtidsutsikter.

Den stora pusselbiten som fattas för bolaget är en vallgrav. Det finns ingen sådan även om bolaget gör många saker rätt och är mycket kompetenta. Hade det funnits en vallgrav så hade det varit ett helt sagolikt bolag. Men det behövs inte alltid någon vallgrav om värderingen är tillräckligt låg.

Bolaget har visat en stigande marginal de senaste åren och att en rörelsemarginal på minst 5 % ska vara uthålligt är det ingen tvekan om. Bolaget börjar nå en storlek som gör bolaget slagkraftigt på den internationella arenan och kan dra fördel av storleken vid inköp och marknadsföring och ett upparbetat varumärke. Det finns anledning att tro att bolagets rörelsemarginal är i den nedre delen av ett betydligt högre intervall.

En mycket fin balansräkning och god avkastning på eget kapital gör att bolaget gör bäst i att fortsätta på en inslagna vägen med tillväxt. Kan de utöver tillväxten även hitta rätt med marknadsföringen så finns det potential att fördubbla rörelsemarginalen inom de närmast två till fem åren.

Värdepappret tror att rörelsemarginalen ligger i den nedre delen av bolagets långsiktiga uthålliga rörelsemarginal och köper aktien upp till 25 kr vilket motsvarar knappt 8,5 gånger 2017 års förväntade nettoresultat och 11 gånger årets förväntade nettoresultat. Detta är en konservativ köpkurs baserat på att bolaget saknar en vallgrav.

Vi ser att bolaget har några olika vägar att gå framöver. Det handlar om att välja expansion eller lönsamhet eller en medelväg. Idag satsar NNH på expansion vilket kostar pengar i form av en växande organisation och marknadsföring. Det finns inte någon tydlig signal om att man kommer att välja någon annan väg den närmaste tiden men det finns ändå vissa indikationer på att man försöker att balansera tillväxten något med en högre lönsamhet kommande år.

Skulle man välja att slå av något på tillväxttakten så skulle sannolikt resultatet att skjuta i höjden. Men att hitta rätt balans är det viktiga. Att växa 5-10 % årligen med en betydligt högre rörelsemarginal än dagens vore mumma för värderingen av aktien. Utifrån vårt samtal med Marinus så är bolaget inte där än där det är dags att slå av på tillväxttakten för att öka lönsamheten väsentligt utan det är fortsatt tillväxt som gäller men med en förbättrad rörelsemarginal.

Varför är då värderingen absolut och relativt låg? Det finns många förklaringar men ingen som egentligen är särskilt oroväckande.

 1. Likviditeten i aktien är mycket liten
 2. Få individer känner till bolaget och förstår dess verksamhet
 3. Huvudkontor i Danmark
 4. Ingen bevakning från analytiker

Slutligen så börjar NNH bli ganska stora och med den konsolidering som finns i branschen så ter det sig inte omöjligt att något större bolag skulle vara intresserat av produkterna och distributionsnätet. De båda grundarna är inte purunga längre och kanske vill göra en exit inom några år. Sedan finns givetvis det omvända att NNH vill vara med och konsolidera marknaden men detta är nog mindre sannolikt utifrån den historik som bolaget har och den kommunikation som vi har haft med bolaget.

En helt personlig reflektion när jag skrev analysen är…

Lika lite som tillskotten faktiskt hjälper rent fysiskt, lika mycket hjälper det nog människorna som äter dessa tabletter psykiskt. Om individen som äter tabletten upplever, eller tror, att man mår bättre så är det kanske hela poängen. När jag ändå kommer med personliga reflektioner så berättade min fru, under analysarbetet, att hon köpt produkter från företaget. Jag har tyckt att lönekontot har känts tunt den senaste tiden och det är klart att det kostar när frugan handlar premiumprodukter.

Risker

Regelverk

Både i USA och EU finns gedigna regelverk för tillskott där de t.ex. ska bevisats vara säkra avseende dosering och renhet. Det finns även regleringar kring vad man får skriva och inte skriva på en produkt. Kraftiga förändringar i de nuvarande regelverken skulle kunna få betydande negativ effekt för NNH. Men förändringar skulle också kunna göra inträdesbarriärerna större vilket är positivt. Risken vägs också upp av bolagets breda produktportfölj och stora geografiska spridning.

Rön

Att marknaden för olika typer av tillskott växer och kommer att fortsätta att växa råder inga tvivel om. Dock dyker det upp nya rön titt som tätt vilket kan påverka större eller mindre delar av NNH produkter. Bolaget skyddar sig mot risken med hjälp av en bred bas av produkter och en spridning på många olika geografiska marknader. Utöver nya rön som är bolaget även beroende trender som kommer och går vilket gör att det kan ske snabba svängningar i efterfrågan på delar av produkterna.

Egna varumärken

En risk, precis som i dagligvaruhandeln, är att återförsäljare tar fram egna tillskott. NNH säljer sina produkter hos stora företag som t.ex. Walgreens och här finns det givetvis en risk att tappa försäljning till återförsäljarnas egna varumärken.

Skribenten äger aktier i New Nordic Healthbrands

 

Share:

10 reaktioner till “Analys av New Nordic Healthbrands”

 1. Särredovisar de försäljning från specifika produkter över tid?
  Vore intressant att se livslängden på produkterna och hur många produkter som tillkommit och försvunnit över tid – för att se om konsumenternas tro på dess verkan avtar eller är stabil. Dessutom blir det svårare att växa om man hela tiden måste ta fram nya produkter i takt med att gamla försvinner, eller blir olönsamma p.g.a. konkurrens.

  Hur kommer det sig att avskrivningarna endast ligger på estimerade 1m numera mot upp till 9m tidigare?
  Varför är det nya en uthållig nivå och hur ser capex ut i förhållande över tid?

 2. Det är ju minskade avskrivningar som ökar rörelsemarginalen så borde vara caset att lösa frågorna ovan?

 3. Tjena! De särredovisar inte produkterna över tid utan det enda jag vet är att hårprodukter säljer bäst. Det som jag också vet är att gamla produkter fortsätter att sälja men inte hur mycket. Capex kommer att vara låg framöver. Det är endast vid mycket stora och kostnadstunga produktutvecklingar som man aktiverar utgifterna. All produktutveckling nu tas direkt i resultaträkningen och ju större de blir ju enklare blir det för dom att svälja en statisk kostnad för utveckling i resultaträkningen. Jag räknar inte med att bolaget kommer aktivera några utgifter kommande år för nylanseringar även om deras utgifter relaterat till nylansering ligger i nivå med tidigare år. Angående din fråga om särredovisning av produkter så har jag en fråga utestående till Marinus om detta och förväntar mig svar i nästa vecka. Kommer att publicera det här då.

 4. Ser väl isf rätt intressant ut rent värderingsmässigt men ändå skeptisk till affärsmodellen.
  Hur vettig kan ledningen egentligen vara om man säljer hokus pokus-varor?
  Det är ju gränsfall till bedrägeri och borde inte locka de mest kvalitativa ledarna..

 5. Hade hållit med om det var homeopati etc vi snackade om, men vitamintillskott och probiotika kan väl vara berättigat ibland (dvs. att det har en vetenskapligt bevisad effekt för dem som t.ex. har magbesvär eller brist på någon vitamin/mineral)? Sedan är nog användandet mycket mer utbrett än vad som är berättigat men ändå.

 6. Det är väl inte omöjligt att någon kan få en positiv effekt av kuckelemuck-medicin men det beror nog mer i så fall på att man har en extremt taskig diet i grund och botten. Har dock inte doktorerat i ämnet. Men hur driven hade du själv varit att bygga ett företag med hårvolym. och mullbärsprodukter mot att gör något alternativt?

 7. Det sista UTG nämner väl en rent filosofisk fråga. Så vida bolagets produkter inte är direkt skadliga ser inte jag några problem med bolagets produkter. Men det är min helt personliga åsikt. Med det sagt köper jag inte produkterna själv. Men smaken är ju som baken. Rent filosofiskt kan man ju ifrågasätta många bolagen på börsen ur ett konsumentperspektiv. Vapen, hamburgare, snus, olja, gruvor osv osv..

  Exempelvis New nordic Hair volume har generellt höga konsumentbetyg på diverse sajter:
  https://www.walgreens.com/store/c/new-nordic-hair-volume-supplement-tablets/ID=prod6063892-product

 8. Jo, det är väl till stor del en filosofisk fråga. Och rent allmänt behöver man inte lägga moralen högre än vad lagboken säger, det är väl det den är till för. En hel del kuckelemuckmedicin har nog ganska låg säkerhetsmarginal mot regelverket dock då forskningen brukar såga produkterna vid fotknölarna mellan varven. Kanske är jag fördomsfull men jag misstänker ändå att det både är riskablare produkter och ledning i dessa bolag än normalt.

 9. Det är just att de ofta mer eller mindre säljer ”luft” i dylika bolag (jag vet inte om så är fallet i NNH, kanske har de fantastiska produkter) som jag tror de flesta intelligenta människor skulle anse som en meningslös sysselsättning. Samt att man kan ha uppfattningen att man blåser kunden om effekten av produkten eg. bara är placebo (ännu en filosofisk fråga). Men också en tröskel som jag tror är svår att kliva över för många mot att bara göra något som bevisat är vettigt. Man kan tycka att det är bättre att sälja luft än vapen, olja, sprit och snus, men de levererar ialf någon användbar produkt, oavsett vad man har för etisk uppfattning om produkten.

Lämna ett svar till smabolagochundantag Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *