Analys av Semcon

semcon logga

INTRODUKTION

”Först människan, sedan tekniken”

För oss är en djup förståelse för människor och deras beteenden centralt i allt vi gör. Med kunskap om mänskliga beteenden blir det möjligt att utveckla bättre produkter. Bättre för slutanvändaren men också för våra kunder, eftersom en produkt med högre upplevd kvalitet ger en större konkurrensfördel – och i regel även ökad försäljning.

Ovanstående text i kursiv stil är det första man får läsa när man klickar på ”om Semcon” på bolagets hemsida. Ett ganska naturligt sätt att se på en konsultverksamhet, men ack så viktigt.

Innan vi börjar analysen vill Värdepappret skicka ett stort tack till Semcons IR avdelning som varit tillgängliga och behjälpliga för frågor. Det är extra roligt att skriva analys när bolaget i fråga visar intresse. Svaren från vår intervju med Semcon finns inbakade i analysen nedan.

AKTIEN

Marknad: Small Cap

Ticker: SEMC

Börsvärde: 850 MSEK

Börskurs: 48 kr

PE-tal 11

Värdepappret köper aktien upp till 45 kr vilket motsvarar ungefär 10 gånger bolagets nettoresultat för 2016. 

Semcon benämner sig som ett internationellt produktutvecklingsföretag. Mer vardagligt kan man säga att Semcon är ett konsultföretag med huvudinriktning mot produktutveckling. Bolaget består av ingenjörer som konsultar inom olika specialistområden och hjälper kunderna genom hela cykeln från idé till koncept, utveckling och användarstöd. Det är alltså ingen klassisk IT konsult utan de verkar i en annan del av konsultbranschen. De mest relevanta företagen att jämföra bolaget med är Sweco och ÅF som är konsulter med en till viss del liknande verksamhet. Bolaget har ca 3000 medarbetare och har huvudkontor i Göteborg. Semcon omsätter ca 2600 MSEK och har en stor exponering mot fordonbranschen. Två tredjedelar av bolagets intäkter kommer från fordonsindustrin och resten av intäkterna kommer från övrig industri, energi och life science.

Intäkt per bransch

Semcon grundades i Västerås 1980 (namnet är en förkortning av Scandinavian Engineering and Marketing Consultants). Allt sedan starten 1980 har man expanderat verksamheten och omsättningen ligger idag på ca 2600 MSEK. Expansionen har historiskt skett både organiskt och via förvärv. Bolaget har kontor över hela Sverige men finns även representerade utomlands i en mängd länder så som Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Norge och Spanien. Genom sin storlek och internationella plattform så kan Semcon utföra uppdrag åt mycket stora globala företag med komplexa produkter samtidigt som man har en lokal närvaro på många orter och kan arbeta med mindre projekt i mindre företag. Bolaget börsnoterades 1997 till en aktiekurs om 31,50 kr och har sedan dess haft en skakig resa med både en IT-bubbla och en finanskris att bita i samt en mycket cyklisk fordonsbransch. Idag handlas aktien till 47 kr vilket innebär ett börsvärde om ca 850 MSEK.

geografisk fördelning

TJÄNSTER, STRATEGI OCH MARKNAD

TJÄNSTER

Semcons verksamhet består av två affärsområden, ingenjörstjänster och produktinformation. Tillsammans erbjuder dessa två affärsområden lösningar för hela utvecklingscykeln, från idé och koncept till teknisk utveckling och användarstöd.

Ingenjörstjänster (Engineering Services)

Semcons verksamhet inom området ingenjörstjänster hjälper kunderna att utveckla produkter, system och anläggningar som stärker konkurrenskraften med hjälp av innovativa lösningar. Affärsområdet är indelat i tre undergrupper utifrån geografisk marknad och dessa är Nordic, Germany och international.

Produktinformation (Product Information)

Semcon erbjuder tjänster inom produktinformation vilket innebär att man både producerar och distribuerar information åt kunderna. Informationen görs tillgänglig på lämpligast sätt för användaren vilket idag vanligtvis är via digitala lösningar. Betydelsen av produktinformation för avancerade produkter och anläggningar blir allt större. Modern produktinformation ska tillgodose användarens alla behov, vare sig det handlar om att marknadsföra eller sälja en produkt, att snabbt komma i gång att förstå och använda en produkt. Men även att underlätta service och felsökning, att beställa rätt reservdelar eller att effektivt utföra reparationer och underhåll.

Som synes i tabellen nedan så är engineering services störst men Product Information har en klart högre marginal.

Geografisk försäljning
Siffrorna avser jan-sep 2016

Semcons levererar sina tjänster med hjälp av tre olika modeller.

Managed services (projektleveranser): Detta innebär att Semcon tar ett helhetsansvar för en funktion hos bolaget. Semcon övertar då kundens process inom området och driver i regel arbetet från ett eller flera kontor. Kunderna får tillgång till en bred kunskap inom området och får en hög flexibilitet och kostnadskontroll. Denna modell är något som Semcon jobbar på att utöka då det man har varit framgångsrika med modellen inom affärsområdet produktinformation. Modellen har rörelsemarginaler, inom affärsområdet produktinformation, som är dubbelt så höga som i övriga affärsområden.

Lösningsbaserade leveranser: Detta innebär att Semcon tar ansvar för ett helt eller delar av ett projekt. Det kan till exempel vara att förbättra eller utveckla delar av en produkt, anläggning eller tjänst för kundernas räkning.

Konsult-på-plats: Detta är den klassiska konsultrollen där man går in ett företags organisation och bidrar med kompetens och kapacitet i en befintlig organisation.

Managed services-modellen är intressant då man kommer ifrån timme för timme debitering och kan fakturera en fast peng för att man hanterar en funktion eller del av verksamheten. Semcon har då möjlighet att kunna utnyttja lågkostnadsländer för att sänka sina kostnader men även stor flexibilitet att tillsätta en bra mix av resurser för att hitta en god lönsamhet. Mer om detta i nästa avsnitt då det är en viktig del av bolagets strategi.

STRATEGI

Semcons strategi är att vara en global aktör med internationell närvaro för att kunna hantera stora projekt eller hela funktioner i stora multinationella företag då de större kunderna mer och mer efterfrågar en leverantör som kan ta ett helhetsansvar. För att kunna ta dessa större uppdrag krävs då både tillräcklig storlek och geografisk utbredning vilket Semcon har. Den geografiska utbredningen gör även att man kan ha lokal närvaro på många marknader med lokala specialister. Denna flexibilitet är viktig idag när kunderna är stora och har hög fart i sin utveckling.

Semcon kan via sina 3000 medarbetare båda möta kunderna lokalt samt lösa stora internationella projekt. Den geografiska utbredningen skapar förutsättningar för att man kan använda specialister från olika kontor i världen i ett och samma projekt och också skapa en god ekonomi för kund och företag genom att använda konsulter med lägre löner baserade i olika delar av världen. Kontoren i Indien, Kina och Ungern är just till för att kunna sänka kostnadsnivån samtidigt som man inte behöver tumma på kvalitén. Den globala närvaron är en framgångsfaktor och den möjliggör också i större utsträckning för Semcon att öka andelen projektleveranser vilket en viktig del för att öka lönsamheten.

Den viktigaste strategiska pusselbiten för Semcon är att öka andelen projektleveranser. Detta innebär att man istället för att fakturera timme för timme för en uthyrd konsult ersätter ett bolags hela funktion mot en fast ersättning och/eller driver projekt mot fast ersättning. I den här typen av projektmodell kan Semcon dra nytta av sin internationella verksamhet genom att använda den personal som är bäst lämpade för uppdraget. De kan bemanna med låglönekonsulter baserade i Indien eller Ungern som kan utföra vissa delar av arbetet och med lokala specialister i andra delar av projektet. Kunderna slipper skriva avtal med flera leverantörer utan kan skriva avtal med en leverantör, i detta fall Semcon, och få en helhetslösning tillbaka. Genom Semcons storlek, geografiska täckning och breda kompetens kan man anta denna typ av större projektleveranser. För Semcon innebär det att man kommer mycket nära sina kunder och att man genom att sköta projektet på ett smart och kostnadseffektivt sätt kan öka sina marginaler. Bolagets mest lönsamma affärsområde Product Information är duktiga på denna modell och detta är något som man nu försöker att implementera i högre grad i alla affärsområden vilket om man lyckas kommer öka marginalerna väsentligt för hela koncernen.

Bolaget har som mål att växa med lönsamhet, ett mål som vi känner igen i många bolag. Semcon har historiskt sett förvärvat tillväxt som en del i ambitionen att växa. Med en mycket stark balansräkning så finns det anledning att tro att det kommer att ske fler förvärv framöver. Under 2015 ökade Semcon sin ägarandel i Kongsberg Devotek AS från 30 % till 97 % av aktierna. Detta är inget stort förvärv men visar ändå på att bolaget aktivt deltar i konsolideringen av branschen. Tittar vi på konkurrenterna Sweco och ÅF så har de varit riktigt i köptagen ett bra tag nu och mycket mer aktiva när det gäller förvärv. Med tanke på Semcons lönsamhetsproblem de senaste åren så har man haft nog att göra utan förvärv så det är nog klokt att vila på hanen ett slag innan man slår till med något förvärv av modell större.

För att minska sitt beroende av fordonsbranschen så försöker Semcon växa i andra branscher så som industri, life science och energi. Detta är en del i strategin för att minska risken i verksamheten. Bolaget utför mycket komplexa tjänster till fordonsindustrin som kan vara till nytta även i andra industrier. Det borde finnas goda möjligheter för Semcon att öka försäljningen även till andra branscher kommande år med det nätverk och den kompetens som bolaget besitter.

MARKNAD

Semcon är beroende av att företag investerar i forskning och utveckling. Det är detta som driver bolagets marknad. Man är också beroende av att företag outsourcar forskning och utveckling. ESP-marknaden (engineering service provider) där Semcon är verksamma beräknas växa med över 7 % årligen fram till 2018. ESP-marknaden definieras som teknisk forskning och utveckling som outsourcas av industriella företag främst inom tillverkningsindustrin. De största marknaderna är USA, Kina, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Indien. Marknaden växer absolut snabbast i Asien och där är också andelen outsourcade tjänster lägre varför det finns goda möjligheter att öka sin försäljning just på denna marknad.

Bolaget är också beroende av fordonsbranschen som är bolagets enskilt viktigaste inkomstkälla. Outsourcingtrenden är god inom fordonsbranschen. Undersökningar visar på att outsourcingen förväntas öka med över 10 % årligen fram till 2025. Semcon har en mycket stor verksamhet i Tyskland och då främst mot fordonsindustrin. Därav är det av stor vikt för bolaget att Europeiska biltillverkare kan fortsätta att ligga i framkant när det gäller forskning, utveckling och teknik. Europeiska biltillverkare har en stark position på marknaden med ledande tillverkare som BMW,  Mercedes och VW. En faktor som kommer att driva utvecklingen kommande år inom branschen, och som kommer att gynna Semcon, är utvecklingen av miljövänliga bilar samt uppkoppling av fordon mot olika system. Det finns en god underliggande tillväxt i branscherna där Semcon är verksamma och biltillverkarna står inför mycket utmanande tider när utvecklingen går så enormt fort som den gör just nu.

Just beroendet av bilindustrin har varit en del av Semcons problem tidigare år och delvis varit en förklaring till bolagets svajiga resultat. Fordonsindustrin är volatil och beroende av köpglada konsumenter. Just nu så är det god efterfrågan men historian har visat att det kan svänga fort, inte minst om räntorna börjar stiga och finansieringen blir dyrare. Lägre efterfrågan gör givetvis att biltillverkare drar i bromsen och minskar sina kostnader och investeringar vilket även är negativt för ett bolag som Semcon. Det som talar emot större neddragningar för tillfället är att utvecklingen går så pass snabbt i branschen inom t.ex. elbilar och förnyelsebara bränslen samt olika typer av system som byggs in i bilarna. De bilar som kommer att rulla ut på gatorna om 5-10 år kommer troligen att se helt annorlunda ut än dagens diesel och bensinbilar.

I Semcons övriga branscher industri, life science och energi finns olika utmaningar där energi just nu har de tuffaste i samband med ett mycket lågt oljepris. På uppsidan avseende energi finns det stora projekt inom förnyelsebar energi och kärnkraft där det är mer positiva tongångar.

Intäkt per bransch

Semcon har en mycket stark marknadposition inom bilindustrin i Tyskland och jobbar mot flera av de stora tillverkarna genom sina kontor i landet. Men det handlar inte bara om biltilverkare utan verksamheten är bredare än så. Nedan kommer ett axplock av vad Semcon ägnar sig åt.

Under 2016 tecknade Semcon ett avtal med flygplatsoperatören Avinor om att utveckla ett självkörande snöröjningsfordon.

2016 fick Semcon pris för innovativt ledarskap i Brasilien. Semcon tilldelades utmärkelsen på grund av sin förmåga att anpassa sig till globala megatrender, sitt fokus på innovation, samt sitt globala samarbete för förarlösa bilar.

Under året skrev Semcon ett avtal med London Taxi Company där man kommer att designa, utveckla och distribuera ägar- och serviceinformation som stöd för London Taxi Companys kunder och serviceverkstäder.

Vidare har Semcon tagit fram en smart och billig motorprototyp som enkelt kan monteras på vilken cykel som helst. Elmotorn ska kosta under 100 EUR och gå att flytta mellan cyklar på ett smidigt sätt.

Semcon tecknade ett avtal med det danska energibolaget DONG Energy. Avtalet avser konsulttjänster inom området Offshore Vindkraft i DONG Energys tyska verksamhet.

Semcon står inte bara på ett ben men de är beroende av fordonsindustrin då den står för två tredjedelar av försäljningen. Semcon försöker att minska detta beroende men det kommer att ta tid och som aktieägare i bolaget kommer man att vara i händerna på utvecklingen inom fordonsindustrin de kommande åren. Samtidigt ska det sägas att det inte är bara negativt att vara beroende av en bransch. Semcon är givetvis en välrenommerad affärspartner till de stora företagen i branschen och har en stark marknadsposition med återkommande uppdrag.

FINANSIELLA MÅL

Rörelsemarginal om 8 % över en konjunkturcykel

Bolaget har inte uppnått målet de senaste sju åren. Bolaget hade en rörelsemarginal på 7,5 % 2012 vilket är det närmaste man har kommit målet. Det finns mycket för bolaget att jobba på om man ska nå upp till målet. Snittmarginalen de senaste åren har legat kring knappt 4 % och där kommer den att landa även 2016. Hur bolaget ska nå de 8 % är en svår nöt att knäcka. Antingen måste bolaget prestera betydligt bättre på många fronter eller så måste man sänka målet, kanske till 6 % som verkar mer rimligt. Hur de gör återstår att se.

Över 30 % soliditet

Soliditeten ligger idag på över 50 % så detta mål är uppnått. Det betyder också att de har möjlighet att öka skuldsättningen för eventuella förvärv.

Aktieutdelning om minst en tredjedel av resultatet efter skatt

Bolagets utdelning har fluktuerat de senaste åren. För 2016 kommer de troligen att dela ut mer än 30 % av resultatet då balansräkningen är i gott skick.

Sammantaget kan man säga att rörelsemarginalmålet är aggressivt satt utifrån historiken medan övriga två mål är mindre svåra att uppnå. Det ska också sägas att för aktieägarna så är det rörelsemarginalen som måste upp om det ska bli riktigt roligt att vara ägare i Semcon.

ÄGARE OCH LEDNING

Största ägare är JCE Group som är svenskt investmentbolag startat av den svenska entreprenören Christer Ericsson som blev framgångsrik inom sjötransportområdet. Christer avled tragiskt i en båtolycka under 2016. Bolaget drivs numera av hans son Hampus. Bolaget investerar i en mängd bolag och köpte så sent som 2015 ut IT- konsulten Cybercom från börsen. JCE Group kom in som storägare i Semcon 2006 då man ville köpa hela bolaget och la ett bud på 65 kr per aktie. Ett bud som styrelsen tyckte var för lågt. Istället blev man kvar som storägare i bolaget och har idag 26 % av aktier och röster. Huruvida vi kan förvänta oss ett nytt försök från JCE låter vi vara osagt men det är en spännande ägare där det händer mycket saker. I övrigt finns det några fonder på ägarlistan där Nordea är störst och sedan en övriga mindre ägare med ca 40 % av aktierna. Ägarbilden är spretig men det finns en tydlig och bra storägare men ingen ägare som ensam har kontroll över bolaget.

Semcon-Contact-Markus-Granlund-President-and-CEO-President-Engineering-Services-International-680x383
VD Markus Granlund

Styrelse och ledning sitter inte på särskilt många aktier. Som VD sitter sedan 2012 Markus Granlund, en förmåga som plockades internt då han tidigare varit vice VD i bolaget. Ersättningar till styrelse och ledning är rimliga. Bolaget har presterat mediokert de senaste åren. Detta tillsammans med små aktieinnehav för ledande befattningshavare är inte särskilt positivt.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Bolaget har en svajig resultathistorik och gjorde förlust under finanskrisen och sedan dess har resultaten varierat år från år. Om vi bortser från 2011 där bolaget fortfarande led av sviterna efter finanskrisen och 2015 som var ett år med stora kostnader för omstrukturering så har bolaget dock levererat hyfsat. Det har varit rörelsemarginaler på runt 4 % och upp mot 5 %. Omsättningen har varit ganska stabil runt 2500-2700 MSEK. Se tabellen med en finansiell översikt nedan.

Finansiell översikt

RESULTATRÄKNING

Det finns inga stora överaskningar i den här resultaträkningen. Den stora kostnaden i resultaträkningen är givetvis personalkostnader som ligger på 60-65 % av omsättningen. Här ligger ju alla konsulters utmaning, att få full beläggning på konsulterna för att kunna fakturera ut så många timmar som möjligt. Semcon arbetar hårt med att ta betalt i fast pris per uppdrag och sedan utnyttja sin personalstyrka optimalt för att kunna nå en högre marginal än om man tar betalt på löpande räkning. Här har bolagets affärsområde Product Information lyckats väl och man uppbär en rörelsemarginal på 10 % vilket gör att man vill nå dit även med övriga affärsområden. Kan bolaget gradvis öka projektleveranserna och därmed höja marginalen i övriga affärsområden så kommer rörelsemarginalen att leta sig en bra bit uppåt.

Vi kan även se i tabellen ovan att övriga kostnader ligger hyfsat konstant mellan åren. Det är främst på personalsidan som man ska göra underverk för att det ska smälla till rejält på sista raden. Konkurenterna Sweco och ÅF (mer om detta nedan) lyckas med detta så visst ska det inte vara omöjligt att lyckas även för Semcon. En förbättring med rörelsemarginalen om 1 % enhet gör ca 1 kr mer i vinst per aktie med oförändrad omsättning.

BALANSRÄKNING

Balansräkningen är stark. På tillgångssidan finns förutom immateriella tillgångar om 477 MSEK mest omsättningstillgångar. Bolaget har ett eget kapital om 638 MSEK och räntebärande skulder på 116 MSEK. Soliditeten ligger på 51 %. Bolagets kassa överstiger räntebärande skulder så man kan argumentera för att bolaget till och med har en nettokassa. Totalt sätt ser balansräkningen stark ut även om det finns immateriella tillgångar. Ett bolag som Semcon kommer sällan göra förlust varför de inte är beroende av en superstark balansräkning. Det finns utrymme att både förvärva bolag och dela ut pengar utifrån nuvarande balansräkning.

Bolagets viktigaste tillgång finns inte med i balansräkningen. Det är naturligtvis bolagets anställda. För att Semcon över tid ska bli framgångsrikt krävs att man kan attrahera och behålla kompetent personal för att skapa kontinuitet och effektivitet. Det är ingen enkel uppgift för ett tjänsteföretag att lyckas behålla kompetent personal. Personalen jobbar ute hos stora och välrenommerade kunder och är levande reklampelare för sig själva vilket gör att det är lätt att tappa personal. Lönerna är oftast högre ute i näringslivet än i konsultbranschen så det gäller att hålla kvar personalen med andra verktyg än lön. Detta kan vara frihet och flexibilitet och andra typer av förmåner. Semcons personalomsättning har legat mellan 20-25 % årligen de senaste 5 åren vilket är mycket högt. Som jämförelse kan nämnas Sweco som är en konkurrent i branschen och har en personalomsättning runt 15 % vilket är betydligt mindre. Att byta ut var fjärde eller femte anställd varje år och samtidigt behålla kompetens är svårt. Samtidigt mår konsultföretag bra av en viss personalomsättning då man vill fylla på med ”unga och billigare” konsulter för att uppnå en bättre mix av bemanning på uppdragen. För att attrahera kompetent personal så arbetar Semcon tillsammans med universitet och högskolor för att bygga sitt varumärke som attraktiv arbetsplats. Under 2016 utsågs Semcon till den 35:e mest attraktiva arbetsgivaren bland blivande civilingenjörer, en klättring från plats 67 föregående år. Bolaget är attraktivt bland studenter men man arbetar för att bli än mer attraktiva.

Konsultfirmor som Semcon, men även Sweco, ÅF och andra IT-konsulter ska egentligen drivas i form av partnerskap likt revisions- och advokatbyråer. Det är det absolut bästa sättet för att över tid behålla kompetens och skapa kontinuitet. Att döma av bolagets personalomsättning så har man mer att jobba på när det gäller att behålla kompetens. En nyckelfaktor för att bolaget ska öka sin lönsamhet är troligen att man kan komma ner ett antal procentenheter i personalomsättning.

KASSAFLÖDE

Även kassaflödet är stark då verksamheten kräver relativt små investeringar. Kassaflödet för 2016 före förändring av rörelsekapital kommer att ligga runt 100 MSEK. Till detta kommer sedan investeringar på ca 30 MSEK. Kvar finns 70 MSEK att amortera av skulder med och att dela ut till aktieägarna. Investeringarna har i snitt legat på ca 25 MSEK årligen de senaste fem åren så vi kan räkna med att de kommer att ligga här även framöver. Således levererar bolaget ett fritt kassaflöde på ca 75 MSEK med nuvarande omsättning och rörelsemarginal. Det ska sättas i relation till börsvärde om 850 MSEK.

KAPITALALLOKERING

Utdelning har lämnats till och från de senaste åren. För 2014 blev det 2,50 kr och för 2015 blev det 1,25 kr. För 2016 räknar vi med 2 kr utifrån ett resultat på drygt 4 kr per aktie. Mindre återköp av egna aktier har gjorts de senaste åren och bolaget äger för tillfället 243 000 egna aktier värda 11,4 MSEK. Semcon har en utdelningspolicy om att minst en tredjedel av resultatet efter skatt ska delas ut och det finns all möjlighet att göra detta då den finansiella ställningen är stark. Kapitalallokeringen bedöms vara rimlig utifrån de resultat som har presterats och den finansiella ställningen.

VÄRDERING OCH SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Semcon är ett bolag som inte får de stora rubrikerna. Det är ett ganska bortglömt bolag. Kanske den konsult som man hör minst om. Möjligen beror det på de svajiga resultaten. Men kikar man lite under ytan så är det inte riktigt så svajigt som man först kan tro. Det finns en stabilitet i konsultrörelsen precis som i andra konsultbolag. Bolaget handlas med kraftig rabatt mot övriga konkurrenter i branscher och den må till viss del vara befogad med tanke på bolagets exponering mot fordonsbranschen och med avseende på den volatila historiken.

Det är svårt att sätta fingret på vad som gör Semcon unikt. Precis som det är svårt att sätta fingret på vad som gör en viss IT-konsult unik. Semcon har byggt upp ett starkt varumärke i främst fordonsbranschen vilket gör att man får nya uppdrag regelbundet i branschen. Specialiseringen mot fordonsbranschen är en styrka men också en svaghet. Vidare är den geografiska utbredningen intressant inte minst då man kan hantera krävande globala kunder men även ta uppdrag i växande ekonomier så som Brasilien och Asien. Målsättningen att gå mot mer projekt är intressant då man kan utnyttja sin geografiska utbredning med låglönekonsulter och rätt mix av konsulter och försöka öka marginalerna. Semcon består av 3000 ingenjörer vilket naturligtvis är en otrolig styrka som skapar stora möjligheter. Kan man hitta rätt mix av kompetens på uppdragen och behålla personalen så finns det goda möjligheter att bli framgångsrik.

Värderingen av Semcon är inte särskilt ansträngd. Bolaget handlas kring PE 10-11 för 2016 med en rörelsemarginal på 4 %. Kan bolaget fortsätta att trampa vatten med denna marginal så är det ingen katastrofal affär att köpa bolaget på nuvarande nivå. Kan man öka marginalen kommande år med 1 % enhet och samtidigt växa organiskt och eller via förvärv så kommer vinstökningen bli väsentlig. Kan man öka marginalen, och även stabilisera marginalen, så kommer vi även att få en multipelökning vilket gör att kurspotentialen blir mycket stor. En ökning av rörelsemarginalen till 5 % och viss försäljningstillväxt skulle kunna ge en vinst per aktie på 6 kr 2018 och en värdering på kanske 90 kr. En dubblering från dagens 47 kr.

Om man har tålamod att sitta med bolaget ett tag kan man dessutom få en hygglig utdelning och möjligen finns också möjligheten att JCE tröttnar och köper ut bolaget från börsen precis som man gjorde med Cybercom.

Semcon är ett precis lagom tråkigt bolag som passar utmärkt i Värdepapprets portfölj. Vi köper bolaget upp till 45 kr vilket motsvarar drygt 10 gånger årsvinsten för 2016 och med en förhoppning om ytterligare förbättring av resultatet för 2017. Värderingen är konservativ då en rörelsemarginal på 4 % är något som bolaget har presterat och borde kunna prestera på lång sikt, minst. Marginalen borde ha mer att ge på uppsidan snarare än på nedsidan vid den här nivån.

RELATIV VÄRDERING

Tittar vi en kortis på den relativa värderingen blir värderingen än lägre för Semcon. Man blir inte rik på relativ värdering men det vi ska ta med oss från tabellen nedan är att om bolaget kan öka rörelsemarginalen och stabilisera marginalen på en högre nivå så kommer bolaget att belönas med en högre multipel. Det gör att hävstången i aktiekursen kan bli mycket stor om bolaget operativa verksamhet förbättras.

Konkurrenter

RISKER

Personal

Den största risken i bolaget är dess största tillgång, de anställda. Denna tillgång går hem varje kväll. Man kan via incitament, god arbetsmiljö och intressanta arbetsuppgifter försöka hålla dom kvar. Om bolaget inte lyckas behålla nyckelpersoner är risken mycket hög då detta kan få stora effekter på verksamheten. Bolaget har historiskt sett haft en personalomsättning på mellan 20-25 % vilket är mycket högt. Detta trots att man bedriver ett mycket resurskrävande jobb för att behålla sina konsulter.

Fordonsbranschen

Beroendet av fordonsbranschen går inte blunda för med två tredjedelar av försäljningen mot branschen. Historiskt sett har bolaget haft stora svängningar i resultatet just beroende på detta. Nu har fordonsbranschen haft några riktigt bra år och det ser ut att kunna bli ytterligare några bra år. För Semcon är det guld just nu med de stora omsättningar som sker i fordonsbranschen med många nya modeller, nya typer av bränslen och ny teknik. Risken bedöms inte vara alltför hög i dagsläget utan utvecklingen i branschen är ganska optimal just nu för bolaget och lär så förbli under många år framöver.

Upplysning: Skribenter äger inte aktier i Semcon.

Share:

2 reaktioner till “Analys av Semcon”

  1. Den här analysen var bullseye 😉 En tanke jag hade var att ni var kursdrivande. Men sedan såg jag att det var 5-6dagar i mellan ni publicerade texten och att kursen stack. Samt jag inte har någon aning om ni har tillräckligt med läsare för att vara kursdrivande(antar att det krävs ett visst antal läsare för det). Och att det släpptes en rolig rapport. Jag gillar att marginalerna stärktes.

  2. Hej! Vi är inte kursdrivande i särskilt stor omfattning vilket vi är glada över. Dock har Semcon levererat både en försäljning av den tyska verksamheten och en stark rapport för Q4. Q4 rapporten var dock inte förvånansvärt stark utan inline med våra förväntningar. Marginalförstärkningen verkar komma under 2017 drivet av försäljningen av tyska verksamheten och effektiviseringar. Det ser bra ut för bolaget och kursen har också dragit iväg ordentligt sedan vår analys. Välförtjänt. Men bolaget behöver ett par kvartal till innan marknaden vågar tro på uthålligt högre marginal. Då kommer värderingen stiga rejält.

Lämna ett svar till Erik Mossinger Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *