2019-metoden

Är du långsiktig i dina investeringar? Mest intresserad av vad värdet är på sikt? Varför är du då inte mer intresserad av hur marknaden tänker...

Automatisk dumhet eller smarta urval

Inget ligger så i tiden som att sluta ta ansvar för sina investeringar. Det känns åtminstone så. Indexinvesteringar är väl en sak men numer trängs...

Småbolagens börssommar belyst

Det är lätt att tänka på sommarens börs som lika trist som vädret varit. I själva verket är det en aktiemarknad med både vinnare och...

När vallgraven brister

Numera är det skolbokens första kapitel att lära sig tänka i beständiga konkurrensfördelar - vallgravar. Frågan digitaliseringen väcker är hur ska investeraren tänka när vallgraven blivit...