Analys av Intrum Justitia

Intrum Justitia (hädanefter "Intrum" eller "bolaget") erbjuder kredithanteringstjänster och finansiella tjänster till företag. Kredithanteringstjänsterna omfattar kreditoptimeringstjänster, betalningstjänster och inkassotjänster. De finansiella tjänsterna omfattar finansieringstjänster, betalningsgarantier,...