Ellevios förvärv av Nynäshamn Energi Elnät

För några veckor sedan kom beskedet som alla vi elnätsintresserade hade väntat på; nämligen Kraftringens årsredovisning. Under slutet av 2016 sålde Kraftringen Nynäshamns Elnät till Ellevio och detta ger ännu en förvärvsmultipel som stöd för den som investerar i de små svenska elnätsföretag som finns börsnoterade.

Efter Q4 2016 följde vi upp Skånska Energi och konstaterade återigen att stor del av värdet på bolaget ligger i elnätsverksamheten. Bolaget har ett börsvärde på ungefär 430 MSEK vid börskurs 53 kr och efter Q4 bedömde vi värdet på enbart elnätsverksamheten till 490-650 MSEK. Tabellen nedan visar varför det är elnätet som står för koncernens värde, tillsammans med elhandel.

Affärsområde Omsättning 2016E EBIT 2016E EBIT 2015 EBIT, snitt 2010-2015
Vattenkraft 7,3 -10,6 -6,6 -1,3
Elnät 130,0 49,0 44,3 33,0
Energilösningar 25,0 -14,0 -13,8 -4,0
Elhandel 120,0 4,5 -1,8 4,6
Summa 282,3 28,9 22,1 32,3

Rekordlåga förvärvsmultiplar

Enligt Kraftringens årsredovisning såldes Nynäshamns Energi Elnät för 263 MSEK. Nynäshamn Energi Elnät omsatte ungefär 80 MSEK under 2015 och därmed är P/S-talet ungefär 3,3. Jämfört med tidigare förvärv där multipeln snarare har legat mellan 5-10 är priset därmed rekordlågt.

I analysen bedömdes värdet på Skånska Energi Elnät till 490-650 MSEK men med en multipel på endast 3,3 x försäljningen är värdet snarare 410 MSEK så det är sämre än investeringsantagandet.

Varför är då den senaste förvärvsmultipeln så låg? Förklaringarna kan vara flera, men eftersom det är den senaste transaktionen är det den som bör ges störst vikt vid en förvärvsmultipelvärdering. Ökad regulatorisk osäkerhet i och med den utredning som tillsattes av Ibrahim Baylan innan jul, mitt under pågående domstolsprocesser, kan vara ett skäl.

Om man istället baserar värderingen på rapporterade regulatoriska tillgångar och applicerar Nynäshamns-multipeln på 1,65 x regulatoriskt restvärde blir värdet 515 MSEK för Skånska Energi Elnät. Ett värde på Skånska Energi Elnät bör därför snarare vara 410-515 MSEK istället för tidigare antagna 490-650 MSEK. Det är fortfarande i paritet med eller större än börsvärdet på 430 MSEK men det lämnar inte samma stora uppsida som tidigare. Värdet bedöms vara ungefär 20 % lägre än tidigare och vi sänker också högsta köpkurs med 20 % till 36 kr som följd av detta.

Den främsta anledningen till att investera i Skånska Energi är därmed betydligt skakigare än tidigare. Bolaget verkar, som vi tidigare har skrivit, skötas med fel fokus och segmentet Energilösningar blöder pengar. Summan av delarna skulle vara värda mer än koncernen tillsammans om man skrotade den förlustbringande och onödiga verksamheten Energilösningar, men det är inte troligt att så kommer att ske. Därför är det svårt att se betydande uppsida i Skånska Energi framöver.

Värdepappret ägde inga aktier i Skånska Energi, men skribenten hade ett innehav som nu är avyttrat till ca 51,5 kr per aktie dvs. något lägre än kursen som i skrivande stund är 53 kr.
Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *