Etiska regler

Det är viktigt för oss i Värdepappret att våra läsare har förtroende för Värdepappret och för oss som skriver. För att spela ett så rent spel som möjligt och för att uppnå högsta möjliga trovärdighet skriver vi alltid om aktier först och köper sedan till vår Värdepappret-portfölj som prenumeranterna kan följa. Vi köper bara aktier som finns med i vår bevakningslista. När vi har skrivit om ett bolag får vi köpa aktien tidigast månaden därefter.

Privat har vi som skriver för Värdepappret förbundit oss att följa fondbolagens regler om att inte realisera en vinst inom en månad efter man har skrivit om ett bolag. Vi redovisar våra privata innehav varje månad som vi har skrivit om i Värdepappret det senaste året.