Nilörngruppen – uppdatering

Detta är en uppföljning av analysen av Nilörngruppen som gjordes den 27 maj 2016. Sedan analysen skrevs har Nilörngruppen levererat resultat långt över våra förväntningar, drivet av både högre omsättning och lägre kostnader, varför vi uppdaterar vårt estimat för 2016. I analysen finns en ingående beskrivning av hur vi ser på bolagets verksamhet och risker. Vår syn på bolaget har inte förändrats sedan analysen i maj. Hela den ursprungliga analysen finns tillgänglig på hemsidan via den här länken.

I nedanstående tabell framgår vårt nya estimat för 2016 som är nästan 30 % högre än vårt ursprungliga estimat.

Resultaträkning
Resultaträkning

Nilörngruppen har levererat både en stark kvartalsrapport för andra och tredje kvartalet och har nu det starkaste kvartalet kvar. Med en orderingång på rekordnivå och positiva ordalag från VD så ser vi en vinst per aktie på 5,70 kr för 2016. Det kan bli något mer och det kan bli något mindre främst beroende på hur bruttomarginalen utvecklar sig samt om de kan leverera ut den stora orderingingången redan under fjärde kvartalet.

Ni som varit med som prenumeranter ett tag vet att ett kvartal är ointressant utan det är den långsiktiga förmågan att leverera resultat som är av största vikt. Oavsett om resultatet kommer in på 5,40 eller 6 kr så ser Nilörngruppen mycket fint ut, även på kursnivåer över 70 kr, då de nu tar marknadsandelar i Europa.

Värderingen vid analystillfället var 10 gånger vårt förväntade resultat vilket vi tyckte var billigt. Nu är värderingen 13 gånger vårt nya förväntade resultat för 2016. Bolaget handlas till en högre multipel då bolaget nu har fått välförtjänt uppmärksamhet efter ett par starka rapporter.

Det är bra momentum i verksamheten och vi bör kunna räkna med en omsättningstillväxt på 5-10 % under 2017 och ett resultat som ökar mer än så. Således är en vinst per aktie på 6,0-6,5 kr inom räckhåll utan eventuella förvärv vilket gör att värderingen sjunker ner till drygt 10 gånger årsvinsten igen.

Som tidigare kommunicerats så har Nilörngruppen en mycket stark balansräkning vilket möjliggör förvärv på upp emot 150-200 MSEK. Detta skulle potentiellt kunna generera en vinst per aktie på ytterligare 1,5-2,5 kr. Dock verkar det inte troligt i närtid att så sker utan mest troligt är att det blir en rejäl utdelning framåt vårkanten. Ett listbyte kan även vara aktuellt för 2017 vilket skulle möjliggöra för fonder att handla aktien i större utsträckning.

Vi ser idag ingen anledning att sälja Nilörngruppen även om värderingen är något högre än när vi köpte bolaget i juni 2016. Bolaget har en mycket stabil historik och har ökat omsättningen varje år sedan 2011 och har haft en rörelsemarginal på minst 10 % under dessa år. Bolaget besitter många kvalitéer som gör att det lämpar sig väl att inte göra någonting utan låta bolaget få arbeta på och skapa aktieägarvärde.

Share:

1 reaktion till “Nilörngruppen – uppdatering”

  1. Tänkte fråga hur ni känner om nilörn? Är det nog många varningsklockor som ringer?
    Insidersälj
    Rapport under förväntan
    Är ganska kluven i om jag ska vara kvar, öka eller lägga i kassa?

Lämna ett svar till misthadilf Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *