Om skribenterna

Värdepappret drivs av Erik Mossinger, Kenny Granath och Love Hultgren, alla med ursprung i den svenska aktiebloggosfären. Jacob Henriksson, även känd som Gottodix, skriver också för tidningen på regelbunden basis.

 

ERIK MOSSINGER har sysslat med aktier i över 15 år. Med en magisterexamen i redovisning och en bakgrund som auktoriserad revisor är styrkorna som investerare förståelse för räkenskaper och erfarenhet av en mängd olika branscher och affärsmodeller. Erik driver bloggen Ägamintid sedan 2011 där han har skrivit om diverse intressanta bolag, stora som små.

Erik är mångsidig men har sina favoritsektorer inom bank, försäkring, fastighet och konglomerat. Sökandet efter bolag sker på flera fronter, t.ex. genom screening, tips och läsning av fondrapporter och tidningsartiklar. Branscher eller bolag som har problem eller är ratade drar till sig Eriks intresse.

Strategin har förändrats över tid men de senaste åren har det blivit fokus på värdeinvestering. Målet är att över tid avkasta 15 % årligen.

KENNY GRANATH har sysslat med aktier i drygt tio år och började 2009 skriva på bloggen Aktiefokus som idag är en av Sveriges största aktiebloggar. Över tid växte det stora intresset för värdeinvestering fram och investeringsfilosofin har fallit på plats.
På Aktiefokus har Kenny snappat upp många intressanta bolag, t.ex. danska banker och norska försäkringsbolag men han fokuserar också på ”deep value” – lågvärderade aktier där bolaget ofta har tillfälliga eller strukturella problem.

Kenny arbetar inom energibranschen sedan 2009 och är civilingenjör i teknisk fysik. Viktiga egenskaper i bolag är enligt Kenny starka finanser och fina affärsmodeller. Helst ska bolagen verka i mogna branscher.

LOVE HULTGREN läser på handelshögskola för fjärde året i rad, och har varit intresserad av sparande och aktier sedan 2008. Love var tidigt ute med att läsa aktiebloggar, och 2013 startade han sin egen blogg Finansnovis. Sedan den första aktien köptes har hans fokus gradvis rört sig mot värdeinvestering, de senaste åren även mer kvantitativ sådan. Den genomsnittliga innehavstiden har hela tiden ökat och Love gillar att fokusera på kapitalavkastningen hos innehavsbolagen.

Han är fortfarande mest bekväm med att värdera bolag baserat på intjäningsförmågan. Även om Love är allsidig föredrar han små bolag med duktiga ledningar, och gärna med tillväxtpotential. Attraktiva men alternativa affärsmodeller som sticker ut gillas sällan av marknaden om de inte beter sig som förväntat, och då hittar Love ofta köplägen.