Om Värdepappret

Värdepappret är en oberoende tidning för dig som vill läsa analyser av bolag och branscher ur ett värdeinvesteringsperspektiv. Värdepappret analyserar främst småbolag och ger dig som läsare uppslag på bolag som kan vara intressanta att investera pengar i långsiktigt.

Värdepappret skiljer sig väsentligt från andra tidningar och tjänster som redan finns på marknaden:

Värdepappret Etablerade affärstidningar och tjänster
Djupa analyser av några få, intressanta bolag
(kvalitet före kvantitet)
Översiktliga analyser av många bolag
(kvantitet före kvalitet)
Främst Small Cap och Mid Cap-bolag Främst Large Cap-bolag
Söker i hela världen, men fokus på Sverige och Norden Fokus på Sverige
Tydlig investeringsfilosofi – värdeinvestering Saknar analysinriktning
Långsiktigt tidsperspektiv Kortsiktigt eller otydligt tidsperspektiv
Bedömning av bolagets värde Riktkurser
Säkerhetsmarginal för att skydda nedsidan Prognoser om framtiden
Uppföljningar Inga uppföljningar

Värdepappret ska inte ses som ett fullständigt beslutsunderlag för investeringar, men kan fungera bra som uppslag till nya idéer på aktier att investera i.

Värdepappret drivs av Erik Mossinger, Kenny Granath och Love Hultgren som har ägnat mycket tid åt aktier och värdeinvestering och har drivit framgångsrika bloggar där man har kunnat följa deras analyser. Läs mer om oss som skriver här.

Vår investeringsfilosofi baserar sig på värdeinvestering, vilket innebär att vi söker bolag vars börsvärde är lägre än bolagets inneboende värde. Vi vill köpa en krona för femtio öre. Mycket fokus ligger på att begränsa nedsidan snarare än att maximera uppsidan, men om man begränsar nedsidan brukar uppsidan sköta sig själv. Våra förebilder inom området är Benjamin Graham, Warren Buffett, Charlie Munger, Joel Greenblatt, Philip Fisher, Mohnish Pabrai, Peter Lynch med flera.

Vi har en långsiktig syn på investeringar där det krävs en lång tidsperiod för att avgöra prestationer. Målsättningen är att portföljen vi investerar i ska dubblas i värde på 5-6 år i genomsnitt. Ett bolag ägs normalt i minst några år och vi redovisar den genomsnittliga tiden vi äger en aktie i vår aktieportfölj.

Marknaden är humörsbetonad och spekulativ på kort sikt. Vi ger därför inte några kortsiktiga riktkurser på våra innehav utan bara högsta köpkurser som visar när bolagen är billiga nog för vårat avkastningskrav. Vi är övertygade om att ett bolags inneboende värde kommer att avspeglas i aktiekursen på lång sikt. Det är därför vi investerar i företag och inte spekulerar i aktiekurser. En mer utförlig beskrivning av vår investeringsfilosofi finns att läsa i det första numret av tidningen.

Ansvarsfriskrivning (disclaimer)

Slutsatserna som analyserna i Värdepappret kommer fram till är inte investeringsråd eller rekommendationer. Innan du köper eller säljer en aktie ska du alltid göra en egen analys. Du bör inte köpa och sälja aktier enbart baserat på analyser i Värdepappret. Använd informationen enbart som inspiration till att göra egna analyser.

Värdepappret kan inte garantera att det material som finns i tidningen är fritt från fel. Vi försöker att använda information från tillförlitliga källor men det kan trots det komma med felaktig information. Dessutom kommer bedömningar och påståenden om framtiden att bli fel.

Du som läsare är ansvarig för dina egna handlingar och beslut. Värdepappret tar inget ansvar för vilka aktier du väljer att köpa. Värdepappret tar heller inget ansvar för konsekvenser som följd av fel och miss­bedömningar i analyser som kan finnas.

Var och en har sina egna individuella förutsättningar vad gäller privatekonomi och risknivå för aktiehandel. Agera utifrån din egen risknivå och köp inte aktier för pengar som du inte har råd att förlora.

Vi som skriver för Värdepappret är inte professionella analytiker och vi sysslar inte med investerings­rekommendationer. Vill du läsa analyser från professionella analytiker eller ha råd från rådgivare råder vi dig att kontakta din bank.

Värdepappret följer hårda etiska regler

Värdepappret kommer inte att köpa några aktier till aktieportföljen innan vi har skrivit om dem i tidningen.

Vi tydliggör, i slutet av varje analys, om någon av oss skribenter äger aktien privat eller inte. Dessutom anges samtliga våra privata innehav i de aktier som vi har skrivit om i tidningen de senaste tolv månaderna.

Vi skribenter förbinder oss att frivilligt följa Fondbolagens förenings riktlinjer om egna och närståendes affärer med finansiella instrument och valuta m.m. Vi får inte får sälja en aktie inom en månad efter att vi har skrivit om den i tidningen så att eventuell kurspåverkan har hunnit ebba ut. I praktiken kommer vi att behålla aktier mycket längre än så.