Rapportkommentar Nilörngruppen

 

Nedan kommer en kort kommentar av Nilörngruppens Q1 som kom för ett par veckor sedan. Kommentaren publicerades på Nordnetbloggen men för er som inte sett det så kommer artikeln även här.

Nilörn har sedan vår analys gått från klarhet till klarhet. Det är ett mycket kvalitativt bolag och de har ett mycket fint momentum i verksamheten. Egentligen har de haft en fantastisk utveckling sedan Traction köpte ut bolaget från börsen 2009. I vår första analys estimerade vi en årsvinst för 2016 på 4,4 kr per aktie. Det visade sig att vi var för konservativa och årsresultatet landade på nästan 5 kr per aktie. I början av maj släppte Nilörn kvartalsrapport för årets första kvartal och det var en riktigt stark sådan.

Resultatet fördubblades jämfört med föregående år. Försäljningen ökade med 33 % och orderingången med hela 35 % vilket gör att vi kan förvänta oss ett starkt andra kvartal vilket är ett betydligt bättre kvartal säsongsmässigt. Det enda svaghetstecknet i rapporten är att bruttomarginalen har försvagats något vilket enligt bolaget beror på en större order på förpackningar. Nämnas bör också att bolaget nämnde att den sena påsken har haft en positiv effekt.

Vidare har bolaget kommunicerat ett mindre förvärv av HC Etikett A/S som kommer att tillföra en omsättning på 13-16 miljoner kronor på årsbasis. Ett litet förvärv men symbolvärdet är intressant. Nilörngruppen har ett mycket starkt kassaflöde och en mycket stark balansräkning vilket gör att vi tidigare har spekulerat i förvärv som en del av tillväxten.

Fabriken i Bangladesh tas i bruk under andra kvartalet och kan, om de får ordning på den, öka bolagets kapacitet men framförallt öka bruttomarginalen.

Ett byte till börsens huvudlista planeras genomföras under året vilket vi ser som positivt.

När vi först köpte bolaget på runt 40 kr så handlades bolaget kring PE 10 på våra estimat. Hur ser det då ut idag? Bolaget har påvisat att det är ett mycket välskött sådant och uppvärderingen har varit kraftig och välförtjänt. Utifrån första kvartalet och den fina orderingången så kan bolaget mycket väl, utan fler förvärv, nå 7-8 kr per aktie i vinst per aktie för 2017. Med ett större förvärv så kan man säkerligen addera ytterligare 1 kr per aktie. Till en aktiekurs om cirka 100 kr så handlas aktien till 13-14 gånger årets förväntade nettoresultat. Med de kvalitéer som bolaget besitter och den tillväxt som finns i verksamheten så ser vi ingen anledning att sälja vårt innehav trots att värderingen ökat något sedan inköpstillfället. Nilörngruppen är ett bolag som kan fortsätta att växa både organiskt och via förvärv kommande år och passar alldeles utmärkt in i vår portfölj.

Avslutningsvis kan nämnas att VD Claes af Wetterstedt sålde 100 000 aktier strax efter den starka delårsrapporten. Vi lägger inte större vikt vid detta då det kan finnas en mängd anledningar för att sälja aktier. Han kanske tror eller till och med vet att toppen är nådd, han ska köpa ett nytt hus eller kanske han passade på när likviditet fanns i samband med den starka rapporten.

Länk till kvartalsrapporten

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *