Skillnaden mellan riktkurs och högsta köpkurs

Vi får en del frågor om vad vi har för riktkurser på aktier som vi har skrivit om. Svaret är att vi allt som oftast inte har några riktkurser. Däremot anger vi en högsta köpkurs som vi kan tänka oss att köpa en aktie vid. Den högsta köpkursen baseras på vår bedömning av aktiens värde.

Om man är ute efter en riktkurs ska man snarare jämföra med det bedömda värdet. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att bedöma ett exakt värde på en aktie. Ofta kan det vara enklare att uppskatta ett intervall för värdet och ungefär så ser vi på bedömningar av värde.

Figuren nedan illustrerar en aktie vars värde är någonstans i intervallet 100-200. Vår högsta köpkurs kan i ett sådant fall till exempel bli 75, för att ha säkerhetsmarginal mot den nedre delen av intervallet.

kopkurs

Eftersom värdet är bedömt i ett intervall, där det verkliga värdet förhoppningsvis ligger inom intervallet, kan det vara värt att betala mer än vår högsta köpkurs.

Det optimala är att sälja en aktie när priset har stigit ovanför värdeintervallet, men det kan även hända att man efter hand säljer inom värdeintervallet, eller säljer för att ny information ändrar värdet.

Säkerhetsmarginalen

Säkerhetsmarginalen finns av flera skäl. Dels kan värdet på grund av felbedömningar vara lägre än det bedömda intervallet och då ger säkerhetsmarginalen utrymme för felbedömningar. Ett annat skäl kan vara att värdet är rätt bedömt, men att det tar tid för aktiemarknaden att handla upp aktien inom intervallet.

Som tumregel betalar vi högst 75 % av bokfört värde i tillgångsbolag av hygglig kvalitet, exempelvis Harboes Bryggeri eller små nordiska banker. I de fallen ligger det bedömda värdet omkring bokfört värde eller högre och då kan man vänta i drygt två år på att kursen ska stiga mot det bokförda värdet för att få en avkastning på omkring 15 % per år.

Ett annat exempel är det finska pälsauktionsbolaget Saga Furs där vi bedömde ett värde inom intervallet 25-50 EUR per aktie med en bästa bedömning kring 30 EUR per aktie. Kursen har på senare tid stigit upp mot botten på det intervallet och snart kan aktiemarknaden ha ändrat syn till en som är mer samstämmig med vår.

I vår bevakningslista anges högsta köpkurs för alla aktier vi har analyserat som har fått en högsta köpkurs som fortfarande är aktuell. Själva bedömningen av värdet framgår i analyserna.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *