Teamet som disruptar motorcykelsmarknaden

Denna artikel handlar om bolaget RumbleOn som utvecklar och driver en app, hemsida och mjukvara som underlättar köp/sälj av begagnade motorcyklar för privatpersoner och återförsäljare. Det är ett omoget bolag – den första motorcykeln såldes via plattformen i Q2 2017 och man är inte lönsamma än – så det är inte en investering som passar alla. Men den kan ändå vara intressant läsning.

Bolaget är intressant av en rad skäl:

 • Enorm potentiell marknad (särskilt med den planerade expansionen till motorbåtar och husbilar – fler vertikaler kan komma)
 • Femstjärnig ledning
 • Illikvid aktie, lågt börsvärde
 • Explosiv tillväxt
 • Disruptiv, data-driven teknologi
 • Skalbart

Riskerna är såklart också stora, framförallt behövs det fortsatt explosiv tillväxt för att nå lönsamhet, trots ledningens optimistiska prognos om kassaflödes break-even redan i Q4 (innan investeringar i varulagret).

 

Affärsmodell

 

Så här funkar affärsmodellen: någon vill sälja en motorcykel – en privatperson, en återförsäljare av motorcyklar eller rent av en återförsäljare av andra fordon som accepterar motorcyklar i inbyte mot t.ex. en bil men vars kärnverksamhet inte inkluderar att sälja dem igen. Denna person skickar snabbt och smidigt in information om motorcykeln via RumbleOns hemsida eller app, alternativt via en återförsäljare som har bakat in RumbleOns mjukvara i sin hemsida. Det handlar om ID-numret för fordonet, ~3 frågor om fordonets skick samt bilder om säljaren så önskar. Inom 30 minuter levererar RumbleOn ett kontant erbjudande (”cash offer”) som säljaren har tre dagar på sig att acceptera. Vid acceptans skickas pengarna genast till säljaren, och en av RumbleOns partners hämtar motorcykeln. Fordonet upprustas enligt RumbleOns standard och säljs sedan till en privatperson eller en annan återförsäljare genom bolagets plattform – med gratis frakt, gratis garanti och pengarna tillbaka om du är missnöjd. Säljaren slipper däcksparkande främlingar i sitt garage, spendera timmar på att svara på skumma mail etc. Istället får man snabba cash genom en smidig och professionell tjänst. Köparen erbjuds finansiering och får en motorcykel med garanti levererad på dörren i utlovat, körbart skick – eller pengarna tillbaka. I utbyte för detta ger köpare och säljare upp ungefär 7-7,5% vardera i pris, eftersom RumbleOns bruttomarginal på konsumentaffärer är cirka 14-15%. Informationsassymmetrin och bristen på transparens och tillit i en affär mellan två privatpersoner, plus faktorer såsom säsongsmässiga variationer och geografiska avstång, gör att dessa 15% som köpare och säljare hade kunnat dela på sällan framstår klart och tydligt. De enda negativa recensioner jag har sett har handlat om att priset är för lågt – många är dock otroligt nöjda med service och kundupplevelse. Det finns mycket mer att säga om affärsmodellen, men det kan man läsa om på RumbleOn.com eller i länkarna i slutet av analysen.

I dagsläget står privatpersoner för en mindre andel av volymerna (10-20%). Affärsplanen är att öka andelen till 50% över tid, eftersom privatpersoner ger högre marginaler och dessutom kan man skapa merförsäljning av försäkringar/garantier, finansiering, serviceavtal med mera.

Det fina i kråksången är att affärsmodellen kräver väldigt lite kapital. Förutom de pengar som binds upp i varulagret behöver man knappt några fysiska tillgångar – allt sker online. RumbleOns anställda rör aldrig motorcyklarna som bolaget säljer. Mer om denna skalbarhet kommer nedan.

Kort om siffrorna

 

Bolaget omsatte $7m år 2017. I Q1 2018 omsatte de ~$8m, och i Q2 ~$14m. ledningen guidar för $100m i omsättning 2018, vilket kräver fortsatt explosiv tillväxt. Hittills har ledningen uppnått sina mål, de har till och med ökat guidningen för 2018 något. De sålde sin första motorcykel i Q2 2017, och i år behöver de sälja över 10 000 stycken för att nå sina mål. Av dessa har strax under 3000 sålts under H1.

Bruttomarginalen är för närvarande 11-12% ungefär, och det behövs en årsomsättning på drygt $200m bara för att täcka nuvarande kostnadsbas. Uppnår bolaget sina mål kommer deras run-rate (Q4x4) vara på den nivån, men kostnaderna kommer att fortsätta växa under tiden (om än långsammare än omsättningen). Bolaget tog in ~$14m i en privat placering i juli, och har säkrat ~$40m i låneramar för att finansiera tillväxten, men det finns en substantiell risk för att man blir utspädd innan RumbleOn kan täcka sina egna kostnader.

Det senaste kvartalet lade man 16% av omsättningen på marknadsföring, vilket kan jämföras med cirka 50% under 2017 när verksamheten startade.

En kort kommentar om bruttomarginalen är att Carvana, som har en liknande affärsmodell fast för bilar, behövde sex år på sig för att uppnå 10% i bruttomarginal (de började från negativa nivåer).

Kapitalet går – förutom att täcka löpande investeringar i teknik, expansion etc. – i hög grad till investeringar i varulagret. På sikt kommer det dock bli en fin lönsamhet i detta bolaget, på grund av skalbarheten och att de redan är otroligt duktiga på att omsätta lagret fort (28 dagar från köp till sälj i genomsnitt senaste kvartalet – en närmast otroligt bra siffra i ett så här tidigt stadie). Eftersom partners sköter all transport, upprustning och lagring av motorcyklar under tiden – en del av förädlingskostnaderna innan bruttomarginalen – så kan bolaget sköta hela sin verksamhet ur en byggnad i Texas. Trots att de köper och säljer motorcyklar i hela USA.

Det uppskattas att motorcykelmarknaden mellan privatpersoner i USA uppgår till 800 000 enheter per år för närvarande, vilket gör att marknaden är väldigt stor. RumbleOn rekryterade dessutom nyligen en ny chef som ska starta verksamhet inom motorbåtar och husbilar, denna funktion lanseras i Q4. Mjukvaran behöver bara mindre anpassningar för att fungera för sådana fordon. Det finns helt klart en enorm tillväxtpotential här, och med tanke på ledningens erfarenhet så är det inte enbart vilda spekulationer att anta att modellen kan komma att lanseras även för bilar i en lite mer avlägsen framtid.

Ett stort problem i lite mindre bolag som växer fort är ofta kapitalstrukturen. Den är inte sällan full av höga räntor, komplicerade instrument med oklar framtida utspädningseffekt etc. RumbleOn betalar visserligen 6-10% ränta på sina lån, men man har inga konvertibler eller liknande i stor skala. Det finns ett generöst optionsprogram, en mindre mängd warrants och ledningens löner är lite väl tilltagna ($250 000 vardera till CEO & CFO), men i stort så är kapitalstrukturen väldigt ren för ett sådant här bolag. Man gjorde en mindre nyemission i juli och har två låneramar på totalt 40 MUSD, varav cirka 7 MUSD var utnyttjade i slutet av Q2. Totala skulder är 8,6 MUSD på grund av ett lån i samband med ett bolag man förvärvade för att komma åt den teknologiska infrastruktur som idag ligger som grund till mjukvaran.

 

Teamet

En stor del av lockelsen med RumbleOn är de imponerande personerna bakom bolaget. De har varit med och startat verksamheter som AutoNation, AutoAmerica och Vroom.com. Jag kommer bara kort presentera de tre viktigaste personerna här, det finns spaltvis att läsa om dem på nätet. Insiders – grundarna – äger över halva bolaget. Följande tre styrelsemedlemmar äger ungefär 45% av bolaget:

Marshall Chesrown är vd och styrelseordförande. Han är en ganska färgstark personlighet, om man tror denna intressanta artikel om mannen som kallats ”the best used cars salesman in the country”. Redan som 25 år gammal (60 idag) var han chef för 17 bilbutiker. Han lämnade den rollen för att köpa en egen bilaffär, en förlusthistoria som förbättrades och så småningom blev en kedja på 11 butiker som såldes till då nystartade AutoNation. Trots att han snabbt sålde flertalet av aktierna som han fick i betalning – vilka senare även visade sig övervärderade – blev han COO för AutoNation i två år. Därefter har han ägnat sig åt fastighetsutveckling samt Vroom.com som han grundade, där den förstnämnda verksamheten fick Chesrown att ansöka om personlig konkurs år 2013 som en konsekvens av för hög belåning under finanskrisen. En serieentreprenör med hög riskvilja, alltså, men också med en djup kunskap om fordonsbranschen – både från en digital och en analog vinkel. Vroom.com har tagit in över $300m i riskkapital och haft en värdering på som högst $600m. Konkurrensen om begagnade bilar på nätet är dock högre än motorcyklar (Carvana är nog det största hotet), och sedan efter Chresrown slutade har Vroom haft problem och fått skära kostnader. Lärdomarna Chesrown gjorde på Vroom kan han nu förverkliga i RumbleOn. Chesrown har även tagit med sig en stor del av sitt team från Vroom till RumbleOn, vilket för oss till nästa person.

Steven Berrard är CFO och har lång erfarenhet av investeringar, både på den publika och den privata marknaden. Han är partner i ett riskkapitalbolag han var med och grundade år 1999. Han var med och grundade AutoNation och delade rollen som vd för bolaget i tre år med en annan person. Han har även varit vd och styrelseordförande för Blockbuster, på den tiden världens största kedja av videobutiker. Han har en bakgrund som revisor och har varit inblandad i en rad branscher och bolag utöver de nämnda.

Kartik Kakarala är mannen bakom teknologiplattformen i RumbleOn. Han är vd för Halcyon Technologies, som utvecklar mjukvarulösningar (bland annat genom indiska utvecklare) på beställning av andra bolag. Han har grundat en rad bolag och utvecklat mjukvara åt ännu fler. År 2014 sålde han ett mjukvarubolag som tillhandahöll varulagershantering åt bilåterförsäljare till mjukvarujätten ADP. Utöver bilbranschen har han utvecklat mjukvara för flera andra branscher.

Kevin Westfall kan även vara värd att nämna – en styrelsemedlem som var vd för Vroom.com i några år, och som även bland annat grundade BMWs finansbolag 1990.

Sammanfattningsvis har vi alltså ett bolag med <$100 miljoner i marknadsvärde som har ett team värdigt ett bolag med flera miljarder i marknadsvärde. Dessutom äger dessa över halva bolaget.

Framtiden?

Mycket är på gång i detta unga, innovativa bolag. I Q3 lanserar man en ny version av hemsidan och appen, man experimenterar med olika typer marknadsföring och de kommer lansera ett ”Blocket” för motorcyklar. Det kommer att ge dem anledning att locka till sig fler säljare när folk tröttnar på processen, men också att sälja försäkringar, finansiering, frakt och så vidare som fristående tjänster till privatpersoner. Dealer Direct är kanske ännu mer lovande, en onlinetjänst som syftas ersätta nuvarande månadliga fysiska auktioner mellan återförsäljare av motorcyklar mfl.

Några viktiga parametrar att följa under H2:

 • Försäljningen räknat i antal enheter (här bör vi landa på minst 10 000 för 2018)
 • Snittpris – bör landa på $7-7500, beroende på andelen Harley Davidsons (andra hojar är billigare men ger samma bruttovinst och har därmed högre marginal %-mässigt)
 • Antalet kontanterbjudande – min syn är att det främst är varulagret som begränsar tillväxten, inte efterfrågan – samt hur stor andel som accepterar (förhoppningen är att denna siffra ska röra sig mot 20% över tid)
 • Dagar till försäljning – 28 dagar är nog inte en hållbar siffra, då det är otroligt lågt (hälften av Carmax och under en tredjedel av Carvana, där den förstnämnde driver fysiska butiker och den andra har en affärsmodell lik RumbleOn fast för bilar). Särskilt med tanke på att andelen som säljs till konsumenter ska öka kraftigt. Men man vill inte att denna siffra ska öka alltför mycket, särskilt inte under flera kvartal. Man får dock inte glömma att tillväxten är så snabb just nu att nyckeltalen kan variera kraftigt mellan kvartalen.
 • Kostnaderna: här bör ledningen gasa, men försiktigt. Marknadsföring är nog en lönsam investering men man vill inte se så höga kostnader att risken för utspädning ökar för mycket. Det här är ett aggressivt, optimistiskt ungt bolag, personligen kan jag tycka att det är väl tidigt att expandera till nya fordonstyper men man får leva med att det går undan i sådana här företagsbyggen. Om ett år kanske vi har ett bolag med dubbelt så många aktier men som säljer även båtar och husbilar och med $400m i försäljning (run-rate)?

Om RumbleOn under kommande kvartal (Q4 eller Q1 2019) kan uppnå en marknadsandel på 3% på kvartalsbasis, dvs 24 000 motorcyklar per år eller 6 000 per kvartal (800 i Q1 och 2000 i Q2), så täcker man redan nuvarande rörelsekostnader.

På lite längre sikt vill vi se rörelsekostnaderna minska som andel av omsättningen, och ganska fort. Vi vill även se förbättrad bruttomarginal i takt med att konsumentköp får en större andel och merförsäljningen ökar, samt eventuella skalfördelar i logistikkostnaderna.

Det är också flera nya innovativa tjänster och funktioner på gång – en ny version av appen och hemsidan, med både förbättrade funktioner och utseende, men också bättre back-end infrastruktur. Man försöker bygga ett community av entusiaster runt sin plattform med hjälp av sociala funktioner, nyhetsartiklar och kartor över fina motorcykelrutter. Dealer Direct som ska lanseras under H2 erbjuder nätauktioner för motorcyklar 24/7 mellan återförsäljare. De har tidigare varit beroende av månadsvisa, fysiska auktioner i deras lokalområde för att kunna finjustera varulager genom att köpa in och sälja motorcyklar, både av varandra och av andra aktörer. Man ska även starta en C2C-hemsida under H2 som söker att konkurrera med Craigslist (ungefär som svenska Blocket) genom att erbjuda data som hjälper konsumenten sälja sin motorcykel, samt kringtjänster såsom finansiering, transport och serviceavtal. Detta är även ett sätt att behålla konsumenten på plattformen. I dagsläget blir nämligen 90% av alla ”cash offers” inte accepterade, men ledningen tror att på lite sikt kan man öka andelen accepterade erbjudanden till ~20%, till exempel genom att behålla kunderna på RumbleOns plattform där man kan påminna dem om kontanterbjudandet. Detta är RumbleOns bästa källa till varulager. Det finns statistik från Harley Davidson som indikerar att det finns flera miljoner HDs i USA utan en aktiv fordonsregistrering, vilket innebär ett enormt potentiellt varulager att köpa upp för RumbleOn även om man såklart bara kan hoppas att nå ut till en mindre andel av dessa.

Risker

Den finns naturligtvis stora och många risker i ett sånt här bolag. Risken för utspädning är hög, och något man får leva med. Ledningen uttryckte åtminstone kloka tankar i senaste konferenssamtalet, om att väga utspädningseffekten mot investeringarna som kan göras med medlen man tar in och uppsidan det ger i aktien på lite sikt. Som ägare får man helt enkelt räkna med att man kan bli utspädd i ett sånt här bolag.

Det finns konjunkturkänslighet, eventuella nya onlinekonkurrenter och en rad andra risker. Bara med bibehållen kostnadsmassa behöver bolaget omsätta $200 miljoner för breakeven – i Q2 ligger run-rate på knappt $60 miljoner om året, och man är redan belånade. En annan risk är att återförsäljarna av motorcyklar och övriga partners börjar se RumbleOn som ett hot istället för en möjlighet. Då skulle bolaget tappa sina partners och hela affärsmodellen faller samman. Jag ser dock detta som väldigt osannolikt, då RumbleOn främst kannibaliserar på privata (C2C) transaktioner och dessutom ger återförsäljarna en större del av den kakan än tidigare. RumbleOn är även en viktig kund för verkstäder/återförsäljare och driver deras omsättning genom att betala för transport och service, tillhandahåller likviditet för ett varulager som annars lider av illikviditet och kan slussa in nya kunder till sina återförsäljarpartners.

En annan risk är att marknadsföringskostnaderna – kostnaderna för att locka in kunder och fortsätta växa – blir för höga. Utan hög konkurrens i detta segment på nätet, så är risken inte så hög, men det finns ändå ett orosmoment där. Som jag ser det får man dock bedöma affärsmodellen i sig, i stort är det en win-win-win för bolaget, säljarna och köparna i mina ögon. Deras modell erbjuder överlägsen bekvämlighet, transparens och likviditet och därför tror jag den kommer vinna – har man den bästa modellen kommer inte marknadsföringskostnader äta upp hela resultatet.

RumbleOn är ett litet bolag med en illikvid aktie, utan bevisad lönsamhet och med ökande kostnader, samt med substantiell risk för utspädning.

Sammanfattningsvis

Det finns mycket mer att säga om RumbleOn, kommentera gärna era funderingar. Om ledningen hade varit villiga att släppa kontrollen, tror jag VC-bolag hade kunnat värdera en sådan här möjlighet till $300-400 miljoner, men kontrollen är förstås värd mycket i sig (särskilt med tanke på risken för utspädning). Oavsett så är nog alla överens om att det är ett ovanligt bolag på den publika aktiemarknaden.

Hade bolaget haft en mer attraktiv marginalprofil och/eller återkommande intäkter, hade caset varit närmast perfekt (det enda som saknas utöver det är väl bevisade volymer – hur stort kan det bli, och hur snabbt?). Men då hade vi nog pratat om en betydligt högre värdering också.

Om man blickar framåt så kanske de omsätter $500 miljoner om 3-4 år, då skulle man kunna ha minst $30 miljoner i rörelseresultat och fortfarande växa mycket fort. Ett sådant bolag bör vara värt minst P/S 1 om vi ska vara riktigt försiktiga, mer än 5 gånger högre än dagens värdering minus eventuell utspädning fram tills dess. Bara deras databas kommer att bli värd mycket i framtiden. Alternativt lirar affärsmodellen inte, de lyckas inte växa tillräckligt fort utan att spendera för mycket på marknadsföring, och/eller så blir det torka i finansieringskranen. Med en sådan risk/reward-profil bör man inte belåna huset, man får anamma hur riskkapitalbolagen i unga bolag tänker. Av tio bolag går tre till fem i graven, ett bolag säljs till förlust, två-tre bolag ger pengarna tillbaka eller lite till och en eller två investeringar – om man gjort sin hemläxa – ger kanske 10x eller 100x. Diversifiering är alltså nyckeln här.

Som jag ser det innebär RumbleOn en mycket ovanlig möjlighet att som privatinvesterare investera i ett bolag i en riktigt tidig fas, med enorm tillväxtpotential framför sig, ett stjärnteam bakom ratten och med ett riktigt disruptivt produkterbjudande till en värdering som inte lär vara så här låg särskilt länge till om den explosiva tillväxten fortsätter..

Skribenten äger aktier i bolaget.

Länkar

https://s22.q4cdn.com/172929361/files/doc_presentations/2018/Investor-Deck.pdf

New Position in RumbleOn: Selling Used Motorcycles Online

RumbleON – Disrupting the Online Used Motorcycle Market

Let’s Get Ready to RumbleOn

RumbleOn Inc. (RMBL) – a potential fat pitch

https://s22.q4cdn.com/172929361/files/doc_financials/2018/q2/RumbleOn-Q2-2018-Shareholder-Letter.pdf

 

 

Share:

3 reaktioner till “Teamet som disruptar motorcykelsmarknaden”

 1. Tack för tipset, jag köpte aktier kort efter din analys efter att ha läst diverse bloggar som Seeking Alpha mm. Jag ser ett par risker som du delvis varit inne på, en är inventory risk som jag ser som den kanske största för både Motorcyklar, Båtar och Husbilar. Jag tänker mig att högsäsongen för att köpa dessa fordon är på våren och sen vill folk sälja dom efter sommarn. Hur löser Rumbleon det här problemet? Som jag ser det kommer dom då att sitta på ett stort överskott som är svårt att sälja på hösten, medans motsvarande situation råder på våren. Det jag tänker mig att dom då kan göra är att bjuda betydligt lägre cashoffers på hösten för att få bättre marginaler och inte få in för mycket inventory eller att sälja betydligt billigare för att inte riskera sitta på inventory för länge. Det fungerar säkert till viss del men riskerar samtidigt att ge ännu mer förbannade kunder som tycker dom lägger skambud. Läser man facebookreviews så ser man att det är många som verkar missnöjda med buden men samtidigt hör man väl mer från dom än från dom som tycker det är bra. Problemet med inventory kanske delvis kan kompenseras av att landet är stort och då det kan vara vinter i Minnesota är det fortfarande fint väder i södra USA men då uppstår åandra sidan ökade transportkostnader som äter på marginalen.

  En annan fundering jag har är att det möjligtvis är så att många nu vill bli av med sina cyklar som är varit stående i några år men att när detta ”överskottslager” är utrensat från marknaden så blir det svårare att hitta cyklar att köpa. Men det är kanske inte ett så stort problem utan det är nog rätt stor omsättningshastighet på motorcyklar.

  Själva businessen med att köpa och sälja forden är intressant såklart och det är fenomenal tillväxt men man ska komma ihåg att det är väldigt låga marginaler. Jag tänker mig att det kanske mest intressanta med Rumbleon är ifall dom kan lyckas bygga ett Blocket eller Craigslist för Motorcyklar, Båtar, Husvagnar mm. Många annonsiter sägs ha 80-90% marginaler och sen kan dom ju tjäna bra pengar financing, försäkringar mm som också har väldigt fina marginaler och jag tror dom delarna kan vara mycket mer värdefulla än corebusiness. Men det är naturligtvis nödvändigt att springa så snabbt som möjligt nu för att bli den naturliga marknadsplatsen för Motorcyklar och om möjligt bygga en stark moat som bara blir större över tid, finns potenial till mycket fina nätverkseffekter. Något dom behöver jobba med framöver är nog kundnöjdheten och att få upp acceptancerate på cashoffers. En del i det är dom säger att deras data och algorithmer blir bättre efter hand och att dom då kan lägga mer korrekta cashoffers som kunderna är nöjda med. Jag tycker också att dom kanske kan acceptera en lägre marginal då jag ser det som viktigare att öka omsättningen så mycket som möjligt då jag tror dom andra delarna som annonser, finansiering, service, försäkring etc är mer värdefullt på sikt. Väldigt spännande, hoppas som sagt att dom inte kör på för fort nu och att det kan ha varit tidigt att börja med båtar och husbilar redan nu men dom kan nog börja i liten skala och testa för att sedan växla upp. Finns säkert många andra typer av fordon som också kan vara intressant framöver så marknaden är enorm i förhållande till storleken på bolaget.

 2. Hej,

  Tack för din kommentar, kul att fler är intresserade av RumbleOn!

  – Bra poäng om inventory risk. Dock tror jag att RumbleOn kan utnyttja sina partners och sin data för att t.ex. utnyttja säsongsvariationer mellan stater/områden, och deras datadrivna modell ger de förutsättningar för att utnyttja prissvingningar mellan säsonger/geografier, så det kan finnas positiva aspekter också. De fyra största staterna rankade efter # motorcykelregistreringar är Kalifornien, Texas, Florida och Ohio, där de första tre erbjuder behagligt motorcykelklimat året runt – som du är inne på. Tror även att lägre inköpspriser på cash offers på hösten kan kompensera för att en del av cyklarna behöver lagras till våren (ROI är ju marginal x oms. hastighet, kan tweakas).
  – Jag tror classifieds kan bli en fin sidobusiness med väldigt höga marginaler, men tror inte det kommer bli huvudsakliga intäktskällan, marknaden är lite för liten. Det kan dock vara fina synergier mellan classifieds och resten av verksamheten.
  – Marginalen är en av de största svagheterna i caset såklart, samtidigt finns det en hel del uppsida i bruttomarginalen på lite sikt IMO.
  – En av mina förhoppningar är att de vill bygga upp en finansieringsarm på lite sikt, med tanke på erfarenheten de har i styrelsen av detta. Det skulle dock kräva en hel del kapital så jag hoppas inte det står överst på dagsordningen.
  – Ja, bolaget skyndar lite snabbare än vad jag är van vid, men det är nog också den bästa strategin i ett sånt här bolag. Det är även vad man brukar se, särskilt i de som har VC-bolag i ägarlistan. Man får nog räkna med lite utspädning om den explosiva tillväxten fortsätter, men det är inget stort issue så länge bolaget fortsätter leverera IMO.
  – På lite sikt finns ju även möjligheten att gå in på bilmarknaden, Chesrown kan antagligen inte göra detta än (non-compete med Vroom), och det är ju ett segment med betydligt mer konkurrens. För närvarande är jag väldigt nöjd att de håller sig till underdigitaliserade nischmarknader, jag tycker det är en stor del av attraktionen med bolaget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *