Prenumerationsvillkor

Prenumerationsvillkor

När du prenumererar på Värdepappret så ingår du ett distansavtal enligt följande villkor.

1. Information om leverantören av tidningen Värdepappret

Tidningen Värdepappret tillhandahålls av Värdepappret Sverige AB, org nr. 556982-3296. Bolaget innehar F-skatt och har följande adress: Värdepappret Sverige AB, c/o Erik Mossinger, Kristinedalsgatan 30, 553 31 Jönköping.

Ansvarig utgivare: Kenny Granath

2. Pris, moms och avtalstider

Följande priser och avtalstider (prenumerationstider) gäller för prenumerationer. Priserna inkluderar 25 % moms:

Helårsprenumeration (12 månader): 1900 kr (158 kr/månad).
Halvårsprenumeration (6 månader): 1000 kr (167 kr/månad).

För speciella erbjudanden via samarbetspartners gäller speciella priser från fall till fall.

I de fall en organisation eller en grupp vill köpa flera prenumerationer, kontakta info@vardepappret.se.

Avtalet sägs upp automatiskt efter avtalstidens slut. Vid avtalstidens slut tillåts Värdepappret Sverige AB skicka ut erbjudande e-post om förnyelse av prenumerationen. Att förnya prenumerationen är frivilligt.

3. Leveransvillkor, retur- och återbetalningsregler

Värdepappret är en digital tjänst som prenumeranterna kommer åt genom inloggning på Värdepapprets hemsida. Prenumeranten samtycker till att tjänsten levereras utan möjlighet till ångerrätt. Läs mer på Konsumentverkets hemsida om ångerrätt.

4. Kontaktuppgifter

Värdepappret kan kontaktas per e-post.

För frågor som rör betalningar, kontakta betalningar@vardepappret.se

För andra frågor, kontakta info@vardepappret.se

Om du hellre vill kontakta Värdepappret via post, se punkt 1 för bolagets postadress.

5. Krav på programvara för att använda tjänsten

Värdepappret är en digital tjänst som kan läsas i de flesta webbläsare i datorer, surfplattor och telefoner.

6. Garantier för tjänsten

När du prenumererar på Värdepappret kommer du att få använda tjänsten under den tid som du har betalat för i din prenumeration. Om tjänsten skulle upphöra så får du som prenumererar pengarna tillbaks för ej erhållet material månadsvis, det vill säga en tolftedel av prenumerationskostnaden tillbaks per månad som uteblir om du har en helårsprenumeration eller en sjättedel om du har en halvårsprenumeration.

7. Reklamation

Om du inte är nöjd med Värdepappret, skicka ett e-postmeddelande till info@vardepappret.se där du beskriver vad du inte är nöjd med så kan vi diskutera oss fram till en lösning.

8. Tvist

Om du har kontaktat oss enligt punkten 7 ovan och inte är nöjd med den lösning som har åstadkommits så kan du vända dig till en konsumentvägledare (Konsumentverkets hemsida) eller till allmänna reklamationsnämnden (Allmänna reklamationsnämndens hemsida).

9. Uppförandekod och etiska regler för Värdepapprets medarbetare

De bolag som rekommenderas i tidningen kommer i många fall att vara sådana som skribenterna själva äger eftersom de tror på bolagen på lång sikt, men för att eliminera misstankar om att tidningen utnyttjas för egen vinning, s.k. pump-and-dump, har skribenterna förbundit sig att följa hårda etiska regler och inte realisera vinster i de bolag som det skrivs om inom en månad efter publicering (den så kallade månadsregeln som fondbolag mfl. tillämpar).

10. Förbud mot spridning av information

Spridning av information från Värdepappret är inte tillåtet utan vårt medgivande. Innehållet skyddas av upphovsrätten.

En prenumeration är avsedd för en person. I de fall en organisation eller en grupp vill köpa flera prenumerationer, kontakta info@vardepappret.se.

11. Betalningsvillkor

Betalning sker i förskott via bankgiro eller Paypal. Med Paypal kan du betala antingen via Paypal-konto eller via kort (Visa, Mastercard, American Express och Discover).

Om du vill betala mot faktura via bankgiro, kontakta oss på betalningar@vardepappret.se.

12. Personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)

När du betalar ger du Värdepappret Sverige AB tillgång till dina personuppgifter. Värdepappret kommer inte att lämna ut personuppgifterna till någon utomstående och uppgifterna används endast för att ta betalt och för att skicka ut ett erbjudande om förnyelse av prenumerationen. Värdepappret hämtar inga uppgifter från någon annan källa.

Läs mer om personuppgiftslagen hos Datainspektionen.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill korrigera eller ta bort dina personuppgifter, kontakta oss på info@vardepappret.se.