Tre snabbanalyser: Skyworks Solutions, MSG Life och Polaris Industries

Denna gången prövar Värdepappret ett nytt format: ett par snabbanalyser i ett par bolag som vi tycker är intressanta att gräva djupare i. Kommentera gärna om du har en synpunkt på formatet; bu eller bä? Borde vi gräva djupare i något av bolagen?

Först ut är ett intressant bolag i en framtidsbransch; Skyworks Solutions som tillverkar halvledare – frågan är om de har konkurrensfördelar? Näste man till slakt är något av ett turnaroundbolag – MSG Life verkar gå starka ur vändningen och kanske är det ett ”tyskt Vitec” som håller på att födas? Till slut analyseras Polaris Industries som tillverkar vad som skulle kunna kallas för ”nischfordon”, ett mycket välskött bolag med en ytterst fin historik som har stött på vad som förhoppningsvis är tillfälliga problem.

Skyworks Solutions

SkyworksLogo_295C

 • Börsvärde: Strax under 15 miljarder USD (vid kurs 80 dollar)
 • Land: USA
 • Ticker: SWKS
 • P/E (TTM): 15,6
 • P/E (2015): 16,8*
 • Forward-P/E: ~11-13 beroende på källa (baserat på analytikerestimat)
 • EV/EBIT: ~14
 • EV/E (2015): ~15

* – Resultatet per aktie är justerat för förvärvsrelaterade engångskostnader och avskrivningar samt skatteeffekter, som påverkar bolagets resultat men inte dess kassaflöde och värde. Vi har dock inte använt ledningens justerade resultat, vilket även exkluderar kostnaderna relaterade till ett optionsprogram.

Skyworks Solutions tillverkar halvledare som låter olika produkter, applikationer och i slutändan människor ansluta sig till internet. Om du äger en smartphone, och särskilt om du äger en iPhone, finns det en ganska stor sannolikhet för att bolaget har tillverkat kretsuppsättningen som möjliggör uppkoppling mot wifi och mobila nätverk. Bolaget producerar även hårdvaran som låter motorfordon, hemapplikationer, industriella maskiner och robotar, medicinsk utrustning, ”wearables” och läsplattor ansluta sig till internet. Alltifrån rökdetektorer till smarta lås innehåller idag Skyworks chipset.

Bolagets största segment med 60 % av intäkterna kallas ”Integrated Mobile Systems” och kunderna är först och främst tillverkare av smartphones och läsplattor. Det näst största segmentet kallas ”Broad Markets” och står för cirka 20 % av intäkterna. Det handlar främst om industriella applikationer idag, att koppla ihop olika maskiner i tillverkningen så att de kan kommunicera med varandra, samt med datorer och människor. Detta är ett framtidsområde kallat ”IoT” (Internet of Things) som förväntas växa kraftigt framöver. Vissa researchfirmor har estimerat att antalet anslutna prylar kommer att mer än dubblas till 50 miljarder år 2020, en tillväxttakt på över 22 % om året. Skyworks ligger i framkant inom dessa teknologier, och med tanke på deras innovativa historik verkar det inte helt osannolikt att de kommer fånga en väsentlig andel av framväxande marknader inom detta området de kommande åren. Resterande 20 % av intäkterna kommer från effektförstärkare, som är ett gammalt produktområde i företaget som lär bli en allt mindre viktig del.

uten-navn
Omsättning på höger axel, rörelseresultat på vänster. Skywork Solutions har en imponerande historik med hög tillväxt och en hög, ökande lönsamhet.

Inte heller det största segmentet har slut på tillväxtmöjligheter – 4G LTE som har en penetration på 75 % i USA, finns bara på 25 % av mobilerna i Kina och mindre än 2 % av mobilerna i Indien. Matematiken framkallar desto mer saliv eftersom 3G-mobiler ger ungefär 1,25 dollar per telefon, medan 4G-lurar drar in 3-4 dollar per telefon. Osäkerhet råder dock kring vem som kommer att tillhandahålla dessa; kommer Skyworks att behålla sin marknadsdominans eller kommer en konkurrent utveckla bättre lösningar?

Skywork Solutions har både Apple och Samsung som kunder och har varit överlägsen konkurrenterna inom integrerade uppkopplingslösningar de senaste åren. Bolaget har därmed växt med 22 % om året de senaste tre åren med aggressivt växande marginaler och kapitalavkastning. Bruttomarginalen har ökat från 34 % år 2006 till 48 % idag och avkastningen på investerat kapital från 13 % till 36 %. Även om siffrorna antyder någon form av konkurrensfördel är risken stor att denna enbart beror på ett tillfälligt teknologiskt ledarskap som snabbt kan tas över om de inte spenderar tillräckligt med pengar på de rätta utvecklingsprojekten.

Bolaget har 1,2 miljarder dollar i kontanter på en skuldfri balansräkning, så rent finansiellt ser bolaget fläckfritt ut. Det finns stora möjligheter till förvärv om ett mindre bolag skulle riskera att hota Skyworks teknologi. FCF ökade med runt 20 % år 2015 och bolaget spenderar runt 10 % av omsättningen på R&D eller produktutveckling varje år.

Vd:n har haft sitt jobb sedan 2000 och arbetat i bolaget i över 20 år, och sedan han började har intäkterna växt med 21 % om året under tilltagande lönsamhet – inte pinsamt att skriva på cv:t! Aktien har under hans tid gått upp med över 700 %, motsvarande en CAGR på ungefär 14 % om året.

Värderingen är låg med tanke på historiken, lönsamheten och tillväxtmöjligheterna, men riskerna är också relativt höga:

 • Skywork Solutions är ett teknikbolag med få konkurrensfördelar (?) förutom överlägsen teknologi som fort kan försvinna
 • Stort beroende av ett fåtal kunder, särskilt Foxconn (och därmed indirekt Apple) som stod för 44 % av intäkterna år 2015 (Samsung stod för strax under 10 %)
 • Lönsamheten är historiskt hög (å andra sidan är bolaget delvis ett annat bolag idag än tidigare)
 • Styrelseordföranden har minskat sitt ägande relativt kraftigt senaste året
 • Konkurrensen från Qualcomm och andra bolag riskerar att tillta

Konklusion

Skyworks är ett bolag med en mycket imponerande historik, en stabil balansräkning, duktig ledning och rejäl lönsamhet som är välpositionerat inom en stor framtidsbransch. På grund av kortsiktig oro över tillväxten efter en halvsur kvartalsrapport har aktien handlats ned, och det ser ut som ett köpläge för den långsiktige som tror att Skyworks dominans inom ”connectivity” kan fortsätta. Det finns dock inga gratisluncher och bolaget har ett par större risker: kundkoncentration och teknikrisk är de viktigaste. En lönsam framtidsbransch drar även till sig konkurrens enligt kapitalismens grundlagar.

MSG Life

msg-life-logo-svg

 

 • Börsvärde: Drygt 112 miljoner EUR
 • Ticker: MSGL (tidigare COR+FJA AG)
 • P/E (2015): 24 (den långsiktiga intjäningsförmågan ser dock ut att vara betydligt högre – P/E kommer antagligen att sjunka till 10-13 i år)

MSG Life är ett litet tyskt bolag noterat på Frankfurtbörsen som tillhandahåller mjukvara åt försäkringsbolag, främst inom liv och hälsa. MSG Life har en stor majoritetsägare i ett annat tyskt bolag. Caset är något av en turnaroundhistoria som ser ut att vara lyckad; företaget är nu (förhoppningsvis) på väg ut ur den mörka tunneln mot en ljusare framtid. Bolaget är ett resultat av en fusion av två företag, och en ny ledning har slagit ihop ett spretigt produkterbjudande till en komplett plattform som hanterar alla aspekter av ett försäkringsbolags verksamhet:

uten-navn
Mjukvaran hjälper kunderna hanterar tre huvudsakliga områden: dokumentation (överst till vänster, fakturering och administrering m.m.), interaktion (överst till höger, hantering av kunder och partners m.m.) samt dataanalys (nederst, räknar ut nyckeltal relaterat till bokföring & solvens, analyserar sannolikheter, lönsamhet m.m.)

Processen med att sammanföra all mjukvara till en kompatibel plattform är nu stort sett slutförd, vilket gör att bolaget kan fokusera på tillväxt.

MSG Life har sin största verksamhet i Tyskland som står för 3/4 av intäkterna, men de har också vuxit snabbt i USA på senare tid vilket väntas fortsätta. I Tyskland har de enligt kommunikation mellan det privata danska investmentbolaget Symmetry (deras intressanta analys kan ni läsa här) och MSG Lifes ledning cirka 50 % marknadsandel bland de 20 största tyska livförsäkringsbolagen, vilket gör bolaget till en klar marknadsledare i tyskspråkiga länder.

I USA/Nordamerika har många livförsäkringsbolag enligt bolaget flera olika typer mjukvara från olika leverantörer, beroende på funktion. Bolagen har dessutom upplevt ett behov av att uppgradera sin mjukvara efter att ObamaCare har orsakat ett ökat antal livförsäkringar i landet. Lockelsen med MSG Lifes plattform är då att kunna samla allt i ett enhetligt system, vilket kan tänkas spara kostnader och förenkla administration och personalutbildning med mera. Det stora värdet i MSG Life är om de lyckas stort på den amerikanska marknaden och får till lönsam tillväxt där. Med växande regulatoriska krav på försäkringsbolagens verksamhet och redovisning bör lockelsen med ett system som har helhetsgrepp öka. Försäkringsbranschen håller på att digitaliseras mer och mer, och det finns en stor potential i teknologier som ”Big Data” och annan dataanalys för att förbättra prissättningsprocesser etc. och på så vis vinna fördelar mot konkurrenterna. En generell digitaliseringstrend i ekonomin driver således också efterfrågan efter bolagets produkter.

På den positiva sidan är mjukvara av ERP-typ (Enterprise Resource Planning) en mycket trevlig affär: intäkterna är återkommande, kunderna trögrörliga och kapitalbehovet är lika litet som skalbarheten är stor.

Det finns dock ett par svagheter med caset. Värdepappret anser att Symmetry’s förväntningar på bolagets innevarande år är något höga, så värderingen är låg men inte superlåg. Det ska dock sägas att bolaget har en säsongsvariation som gör att Q4 väger tungt i räkenskaperna; om det vill sig väl kan årets vinst öka dramatiskt. Även om nuvarande ledning har levererat hittills, är bolagets historik brokig och det kan diskuteras om deras fokus på EBITDA är hälsosamt. Vidare är en majoritet av intäkterna i själva verket konsulttjänster, även om dessa verkar vara återkommande i en hög grad då kunderna hela tiden behöver uppdateringar och nya funktioner etc. Dessutom tar det 3-5 år innan en kund har integrerat mjukvaran helt.

Den senaste kvartalsrapporten innehöll många bra nyheter; nya kunder som Barclays i London och ett nytt kanadensiskt kontrakt (det handlar dock enbart om kundens tyska verksamhet) talar för att bolagets kunderbjudande är starkt. Bolaget förväntar betydlig ny omsättning från dessa kontrakt på medellång och lång sikt.

Kvartalsrapporten bekräftar delvis caset som Symmetry målar upp; omsättningen växer med 11 % och EBIT dubblas kvartal-till-kvartal från 1500 till 3000. Vinsten under de första 9 månaderna i år ser fortfarande svag ut, men om Q3 är representativ för kommande kvartal handlas aktien till under 10 gånger vinsten. Dessutom brukar rörelseresultatet i Q4 stå för nästan hälften av årets vinst, så mycket hänger på hur Q4 2016 blir – och det ser ut att bli bra.

Bolaget har inte ökat sin guidning på omsättningen för 2016 – trots att denna ser ut att bli rejält högre än den ursprungliga guidningen på 110-112 mEUR. De har gjort ca 30 mEUR per kvartal hittills i år, och tagit nya kunder (utan att förlora gamla) den senaste tiden, så omsättningen för året ser ut att bli minst 120 mEUR – så omsättningen för året verkar komma in betydligt högre än vad ledningen guidat för.

Konklusion

Den som tror på MSG Lifes ledning och produkter, samt att de kan skapa en uthållig tillväxttakt, vilket verkar sannolikt, köper den relativt billiga aktien på dagens nivåer. Om bolaget utvecklas väl i Nordamerika kommer man inte att ångra sig. Att majoritetsägaren är ett större tyskt mjukvarubolag som säljer mjukvara till olika industrier, betryggar – de är även aktiva i bolagets utveckling genom styrelsen.

Den stora knäckfrågan är om bolaget kommer utvecklas väl; om Q3 är representativt för framtida utveckling ser aktien väldigt billig ut. Bolaget är tungt viktat mot Q4 och vinsten i år kan växa kraftigt om det vill sig väl, isåfall sjunker P/E-talet snabbt till 10-12. Det handlar mycket om huruvida man litar på den nya ledningen och deras förmåga och incitament att forma bolagets framtid.

Polaris Industries

last-ned

Polaris Industries är ett mycket innovativt bolag som tillverkar motorfordon med en inget annat än helt fantastisk historik. Fordonstyperna inkluderar snöskotrar, golfbilar, fyrhjulingar, trehjulingar, motorcyklar, elbilar, små militära fordon och andra offroad-fordon.

Bilden nedan illustrerar utbudet. De små elfordonen som används av posten eller parkförvaltningen, lagerfordon och liknande kan ofta komma från Polaris. De säljer även reservdelar och annan relaterad utrustning till sina kunder. Enligt Morningstar har bolaget en bred vallgrav på grund av sin innovativa förmåga, sina varumärken och sin effektiva produktion.

last-ned

Polaris största segment inkluderar bland annat ”ATV:s” (all-terrain vehicles, fyrhjulingar och liknande), och stod för 78 % av intäkterna år 2015. Det är dock tveksamt om man bör se det som ett segment; det är snarare 3-4 hopklumpade segment. Segmentets intäkter reducerades med 1 % under 2015. Motorcyklar stod samma år för 15 % av omsättningen och växte med hela 67 % år 2015. De sista sju procenten av omsättningen kom från olika specialfordon, segmentet kallas ”Global Adjacent Markets” och innehåller olika typer av arbetsfordon, militära fordon samt olika kringprodukter och tillbehör. Det senaste segmentet växer kraftigt både organiskt och genom förvärv, och de genomförde nyligen ett stort förvärv (665 miljoner USD för Transamerican Auto Parts som omsätter ~740 miljoner USD genom att sälja tillbehör till fyrhjulingar, jeepar och andra offroadfordon). Tillbehör och reservdelar brukar vara en mycket lönsam affär med höga marginaler och låg kapitalbindning, så det är ett trevligt område att växa inom – och bolaget själva lyfter fram affärsområdets chef som extra duktig.

uten-navn
Omsättning på höger axel, rörelsemarginal och ROE på vänster. Vi ser en mycket fin historik med ökande rörelsemarginal över tid och en kraftigt växande omsättning till en mycket hög avkastning på eget kapital.

Polaris är mycket lönsamma med en avkastning på eget kapital på runt 50 % trots mycket låga räntebärande skulder. Marknadsandelarna är på vissa håll imponerande; inom fyrhjulingar omsätter två av bolagets varumärken mer än dubbelt så mycket som den närmaste konkurrenten vardera. Polaris har en imponerande uppsättning varumärken och eftersom kunderna sträcker sig från privatpersoner till regeringar/försvarsorganisationer och olika typer av företag, så har man en hyfsat diversifierad verksamhet.

Polaris har ett dotterbolag som erbjuder kredit till kunderna, vilket brukar vara en lönsam affär. Detta är ett litet men växande område, och tjänsterna erbjuds i samarbete med Wells Fargo.

Under det senaste året lades ungefär 150 miljoner dollar på aktieåterköp, vilket motsvarar ungefär 2,8 % av bolagets nuvarande marknadsvärde. Bolaget har ett vinstdelningsprogram och optionsprogram som har gjort de anställda till en viktig aktieägargrupp. Toppledare engagerar sig i produktionen och talar med de anställda på en regelbunden basis för att hela tiden effektivisera bolagets processer. Den effektiva produktionen baserad på en ”lean management”-filosofi känns igen från andra bolag med hög lönsamhet, till exempel lilla småländska Kabe.

2015 och 2016 har varit och är väldigt dåliga år för ett bolag som annars har uppvisat otroligt fina siffror: mellan 2006 och 2014 växte vinsten per aktie från 1,29 till 6,75 och omsättningen med drygt 13 % om året (CAGR). Aktien har nästan halverats från ett topp på ungefär 150 dollar förra året. Till ett aktiepris om 84 dollar kostar bolaget ungefär 24 gånger årets vinst – inget kanonpris trots bolagets kvalitet. Den långsiktiga intjäningsförmågan är dock högre än så eftersom årets vinst innehåller kostnader för återkallelser av en produkt som man har haft stora problem med. En annan anledning till att aktien handlats ner är att bolaget hade problem med en mild vinter och sjunkande försäljning av snöskotrar förra vintern.

Om man istället ser på VPA för 2014 så handlas bolaget till 12,4 gånger denna toppvinst. För den som tror att bolaget kan få ordning på tillväxten igen (även om man ska räkna med att den saktar in) genom att bland annat ordna lite tillfälliga produktproblem, och på så vis åter uppnå vinster på nivå med 2014 och växa dessa framöver, så ser aktien mycket billig ut för ett så lönsamt och välskött bolag. Polaris har framtiden för sig; det är ett innovativt bolag som tidigare delvis har skapat sina egna produktkategorier. Polaris har stora möjligheter att utnyttja sin kunskap om elektriska fordon för att fortsätta att erbjuda framtidens ”nischfordon”. Ett givet år kommer 75 % av bolagets försäljning typiskt från produkter som har introducerats de senaste tre åren – imponerande.

Läs även Gustav från Gustavs Aktiebloggs analys här! Läs även denna intervjun med bolagets vd.

Konklusion

Polaris Industries är ett mycket fint bolag som har en rysligt imponerande historik jämfört med dagens värdering. Om man lyckas få bolaget åter till en historisk lönsamhet och få igång tillväxten igen, så är aktien ett riktigt kap idag. Om man bara lyckas stabilisera lönsamheten och tillväxten på en lägre nivå än historiskt men en bättre än de senaste kvartalen, så är dagens värdering ändå ganska billig och man har antagligen inte gjort bort sig.

 

Denna gången provade Värdepappret ett nytt format: ett par snabbanalyser i ett par bolag som vi tycker är intressanta att gräva djupare i. Kommentera gärna om du har en synpunkt på formatet; bu eller bä? Borde vi gräva djupare i något av bolagen?

Skribenten äger inte aktier i något av ovanstående bolag. 

Share:

2 reaktioner till “Tre snabbanalyser: Skyworks Solutions, MSG Life och Polaris Industries”

 1. Intressant koncept!

  Snabba kommentarer: För Skyworks funderar jag på om moaten är tillräcklig. MSG ser spännande ut, men alltid svårt när historiken inte är stark. Polaris är jag mest sugen på att köpa, även om jag själv går mer emot ännu mindre bolag. Och tack för referensen!

  1. Hej Gustav! Jag har samma orosmoment för Skyworks också, även om historiken ser imponerande ut. Finns det inga strukturella faktorer som talar för deras fördel så är det för riskabelt. Men företagets positionering är lockande.

   MSG är ett intressant case där jag kanske var/är lite för skeptisk, den typen av investeringar (företag i kraftig förändring) är inte min starka sida men jag tror egentligen att det kan vara ett mycket bra case.

   Polaris är väldigt intressant, verkar ha en häftig företagskultur till fördel för aktieägarna. Tror absolut att de kan ”komma tillbaka”, de behöver inte återgå till historiska prestationer för att aktien ska visa sig undervärderad.

   Tack för din kommentar!

Lämna ett svar till gustav Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *