Uppdatering av Byggma, HKScan och Tikspac

Nedan följer några korta uppdateringar av två tillgångsbolag plus Tikspac på slutet. Tillgångsbolag är bolag som vi köper med rabatt jämfört med bolagens bokförda tillgångar. Kvalitén i bolagen är generellt sett inte den högsta, men den kan ändå vara relativt god vilket den är i de två exempel som följs upp nedan. Bolagen ska helst köpas i medvind, vilket vi mäter med F-score, eftersom innehavstiden är kort (typiskt ett eller några år). Strategin med tillgångsbolag har beskrivits i detta inlägg.

Byggma

Byggma är ett bolag som är av hög kvalitet för att kallas för ett ”tillgångsbolag”. Byggma analyserade i augusti av bloggaren Långsiktig Investering och nu har han skrivit en utmärkt uppdatering som hittas här: En genomgång av Byggma Groups helår 2016.

Vi har inte mycket att tillföra genomgången av Långsiktig Investering förutom några kommentarer kring de rent kvantitativa måtten som vi tittar på.

F-score blev 7 för det senaste året. På grund av engångshändelser hade man lägre avkastning på totalt kapital än 2015 och den långfristiga skuldsättningen har ökat marginellt. Det är inte hela världen och rent kvantitativt ser det mycket bra ut. Eget kapital exklusive immateriella tillgångar är 105,1 NOK per aktie. Vi höjer vår högsta köpkurs till 75 % av detta, vilket ger säkerhetsmarginal och innebär 79 NOK. Vi behåller vårt innehav i Byggma inköpt till omkring 75 NOK men kring 92 NOK är vi närmare att sälja än att öka.

HKScan

Det svensk-finländska köttbolaget HKScan hankar sig fram. Bolaget är inne i en långsiktig nedåtgående trend som man kämpar mot, där omsättningen sjönk för fjärde året i rad.

Figur: Börsdata.se

Den här typen av bolag är ett praktexempel på vad många investerare håller sig borta från på grund av en osexig verksamhet. Marginalerna har också varit pressade de senaste åren. Nedan visas bruttomarginalen.

Figur: Börsdata.se

Rörelsemarginalen är kanske ännu mer talande för vilka problem HKScan har haft de senaste åren. Rörelsemarginalen är nere omkring låga 0,5 %.

Vad är det då vi gillar med HKScan? Till att börja med handlar det alltså om ett tillgångsbolag. Det är inget bolag att äga för evigt, för där talar siffrorna sitt tydliga språk. Däremot är marginalerna så låga att även små förbättringar kan göra enorma avtryck i resultatet. P/S-talet är låga 0,10 och P/B-talet exklusive immateriella tillgångar är 0,69 vid en kurs på 3,40 EUR. Det är helt enkelt så att nedsidan vid en investering i HKScan torde vara ganska liten, medan uppsidan samtidigt är stor om man skulle lyckas förbättra marginalerna.

De senaste åren har HKScan genomgått en omstrukturering och avyttrat en del icke-kärnverksamheter. Under våren 2017 ska man göra en strategisk genomlysning av bolaget. Om allt detta kommer leda till bättre resultat framöver är inte säkert, men vad som är klart är att bolaget har låga förväntningar på sig från marknaden.

Ser man till aktiekursen har HKScan handlats mycket högre bakåt i tiden och senast så sent som för något år sedan, då undertecknad hade ett inhopp i aktien eftersom det såg intressant ut på kvantitativ basis. Nu är HKScan återigen intressant baserat på rena siffror.

F-score det senaste året blev 5. Bolaget redovisade förlust efter skatt vilket gör att man bommar två kriterier. Dessutom ökade de kortfristiga skulderna, men de långfristiga skulderna minskade. Kassaflödet är stadigt positivt och mycket bättre än resultatet, vilket ger stabilitet åt bolaget. Det i kombination med högre bruttomarginal gör att HKScan kan lyckas åstadkomma de relativt små förbättringar som krävs kommande år för att resultat och kurs ska kunna lyfta lite.

Årets utdelning blir 0,16 EUR per aktie trots förlusten på 0,10 EUR per aktie. Det ger en hygglig direktavkastning på 4,7 %.

Ungefär 85 % av omsättningen kommer från Sverige och Finland. Resten är från Danmark och Baltikum. Detta till trots lyckas Danmark bidra till att förstöra resultatet genom en EBIT-förlust på 10 MEUR medan resten av koncernens segment bidrar med 34 MEUR. Därtill kommer koncerngemensamma kostnader på 15 MEUR. Men HKScan är alltså ännu ett nordiskt bolag som har gått på pumpen i Danmark. Om den strategiska översynen skulle komma fram till att man ska sälja den danska verksamheten vore det succé för HKScan och där finns med andra ord en tydlig trigger.

Vi ökade i HKScan efter rapporten och innehavet uppgår till drygt 5 % av porföljen eftersom vi ser det som ett kvalitativt tillgångsbolag, vilket inte ska förväxlas med ett kvalitativt bolag som man ska behålla för evigt. Det ska man inte men på några års sikt kan HKScan bli en god investering om man får lite ordning på verksamheten.

HKScan får en uppdaterad högsta köpkurs som är 0,75 x EK-t vilket innebär 3,71 euro.

Tikspac

Tikspac är bolaget som ger bort stolpar med hundbajspåsar till kommuner och andra aktörer, som man sedan säljer reklamplatser på till privata aktörer som vill visa goodwill och samhällsansvar.

I ett tidigare inlägg gick vi igenom Tikspacs senaste kvartalsrapport Q1 2016/2017. Nu har bolaget släppt Q2 2016/2017 och utvecklingen ser inget vidare bra ut.

I det förra inlägget gick vi igenom Tikspacs något märkliga intäktsredovisning, som gör att omsättningen inte är något bra mått på de faktiska intäkterna. Istället är det antal sålda reklamplatser som är relevant som mått på intäkterna för bolaget.

Omsättningen minskade med 10 % under första halvåret 2016/2017 jämfört med året innan. Det i sig skulle kunna bortses från om antalet sålda reklamplatser ökade, men dessvärre minskar även antalet sålda reklamplatser.

Bild: Tikspacs Q2-rapport 2016/2017

Det är bara senaste Q1 som försäljningen av antal reklamplatser ökade. Minskningen i Q2 var dramatisk mot året innan, en minskning med 25 %. Det här visar på risken i ett så här litet bolag, vilket vi också lyfte fram som den största risken i det förra inlägget. I vissa bolag spelar storleken ingen roll, men Tikspac är så små att de är känsliga för att en eller två säljare slutar, vilket verkar vara vad som har hänt det senaste kvartalet.

Börskursen har också åkt ned i källaren och aktien handlas nu kring 2,2 kr vilket innebär ett börsvärde på under 25 MSEK.

På grund av det stora säljtappet tror vi inte att Tikspac kan lyckas nå den vinst på fem miljoner före skatt som vi bedömde tidigare (justerat för vissa verkliga engångsposter). Resultatet kommer att bli sämre än så och Tikspac har mycket att bevisa framöver. Till att börja med måste bolaget få ordning på försäljningen samtidigt som man kommunicerar en orimlig expansionstakt till marknaden. Sammantaget ger den svaga utvecklingen i Q2 oss kalla fötter till Tikspac, som vi plockar bort från bevakningslistan.

Skribenten äger aktier i Byggma och HKScan och båda innehaven återfinns även i Värdepapprets aktieportfölj.

Share:

8 reaktioner till “Uppdatering av Byggma, HKScan och Tikspac”

 1. Jättebra! Jag har själv suttit och funderat på Scan. Man tycker att det inte borde vara så svårt att sälja pölsa i Danmark, men framtiden kan möjligen ligga mer i Baltikum än Danmark. Jag har försökt söka lite snabbt, men har jag förstått det rätt.Att HK Scan enbart har kycklingslakterier och säljer kyckling i Danmark?

 2. Det stämmer att man bara sysslar med kyckling i Danmark. Som aktieägare önskar man att de tar sig i kragen och säljer av den danska verksamheten till någon intresserad köpare. Baltikum går förvånansvärt bra med rörelsemarginal på hela 3,7 % vilket i absoluta tal inte är något att skryta med men jämfört med resten av koncernen är det ju fantastiskt. Når koncernen dit mångdubblas aktien…

  Mvh

 3. Scandi Standard skulle kanske kunna vara en intressent. Bra varumärken lockar alltid, men frågan är om Scandi Standard behöver fler anläggningar?

 4. Idag måndagen den 28 augusti 2017 kom TiksPac med en så kallad ”vinstvarning”, som egentligen handlade om att leveranser motsvarande 3,6 mnkr sköts över halvårsskiftet och därmed inte kan tillgodoräknas i resultatet för 2016/2017. De hamnar på nästa räkenskapsår istället.

  http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=85218

  Inräknat leveranserna blev resultatet 1,2 mnkr, vilket kanske låter lågt på en omsättning kring 25 mnkr.

  Men TiksPac har under året gjort goodwillavskrivningar (för sista året) på 1 mnkr, satsat i England (vilket jag gissar belastat med 0,7 mnkr), satsat på att få ut RENT-stationer (hyrstationer för hundbajspåsar på flerårskontrakt med försäljningsomkostnader endast första året, vilket jag gissar belastat med 0,2 mnkr) samt gjort kostnadsbesparingar som inte slagit igenom på helåret (gissar 0,1 mnkr). Underliggande resultat är alltså 3,2 mnkr före skatt och 2,5 mnkr efter skatt, motsvarande en vinst per aktie på 22 öre.

  Bolaget har inga skulder och en nettokassa på cirka 30 öre per aktie.

  Jag tror vinsten kommer att öka närmaste åren. Med ett p/e-tal på 12 och tillägg av nettokassan på 30 öre blir motiverad kurs 2,95 kronor.

  I dagens läge där det mesta är övervärderat på börsen framstår TiksPac som ett förhållandevis säkert ”value-case”.

 5. Tjena!
  Vore det inte bättre ifall de – i stället för utdelning- återköpte aktier? Känns som vettigare kapitalallokering om man tror på turn-arounden.

  1. Hej!
   Jo, det vore det, men vettig kapitalallokering är inget man ska räkna med i den här typen av bolag. Vi har för övrigt sålt vårt innehav i HKScan, det framgår av morgondagens portföljinlägg. Bolaget går alldeles för dåligt och ledningen själva säger att turnarounden kommer ta minst ett par år…

 6. Precis som jag anade var det ett felaktigt beslut att ta bort TiksPac från bevakningslistan. Bolaget gör nu otroligt fina resultat och slår säljrekord.

  Samtidigt är jag tacksam över att marknaden (inklusive Värdepappret) inte alls förstått bolagets potential, vilket gjort det möjligt för oss att öka innehavet till fördelaktiga priser.

  Företaget ökar nu försäljningen (antal sålda platser per kvartal) och kommer att satsa mer på att öka värdet för sponsorerna så att förnyandegraden ökar när kontrakten omsätts efter två år, vilket kommer att öka vinsten ytterligare.

  RENT-konceptet är en liten guldgruva i vardande, fortfarande inte så stor i betydelse men väldigt lönsam, och med viss tillväxt (även om den fortfarande är låg).

  Balansrökningen är det mest solida man kan tänka sig och när det förlängda räkenskapsåret 2017/2018 löper ut (omläggning till kalenderår) kommer aktieägarna antagligen att kunna bespetsa sig på en hygglig utdelningsnivå.

Lämna ett svar till Rockefeller Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *