Uppdatering av Saga Furs efter Q4 2015/2016

Saga Furs är ett finskt auktionshus för päls, främst mink, som vi analyserade i februari 2016. Bolaget har ett brutet räkenskapsår som löper mellan första november och sista oktober, så förra räkenskapsåret tog slut 2016-10-31.

Päls är konjunkturkänsligt med exponering mot främst Kina och Ryssland och samtidigt väderberoende vilket gör att vi kan få se stora svängningar i pälsförsäljningen. Över tid är dock trenden att försäljningen av päls i världen ökar som ett symptom på ökad efterfrågan på lyxvaror.

Antal sålda skinn via Saga Furs auktioner har hackat sig uppåt genom åren men det senaste året blev det ett hack nedåt.

Saga Furs tjänar pengar genom provision på det förmedlade försäljningsvärdet. Därför är volym en viktig faktor, men med volym finns kostnader förknippade. Ännu viktigare är priset eftersom ett ökat pris ramlar rakt igenom hela resultaträkningen ned på sista raden. Dessvärre har priset det senaste året sjunkit rejält.

Prisnivån på minkskinn sjönk med över 40 % och priset på rävskinn sjönk över 50 % mot förra räkenskapsåret. Det förmedlade pälsvärdet sjönk därmed kraftigt precis som omsättningen.

Ser man på hur marknaden har utvecklats så har produktionen av mink minskat kraftigt till följd av det lägre marknadspriset. Tids nog brukar utbud och efterfrågan på ett sätt som kan vara svårt att exakt förutspå leda till att priserna återgår till historiska nivåer, som ligger väsentligt över de nivåer som gällde förra året.

Om man betraktar vinstmarginalen före skatt, vilket är det mest relevanta lönsamhetsmåttet i Saga Furs, har den varierat kraftigt i femårscykler de senaste femton åren. Om historien upprepar sig bör det vi ser nu vara botten på en cykel.

Negativt under året var att marknadsandelarna fortsatte att minska. Här såg vi samarbetet med American Legend som ett sätt att på sikt öka marknadsandelarna och få in en fot i Nordamerika, men nu har man istället en utmanande position framöver där nätverkseffekter gynnar konkurrenter som växer sig större. Samarbetet med American Legend avslutas efter försäljningssäsongen 2016/17 och då kommer man att ge sig in i kampen i Nordamerika på egen hand eftersom man tror att varumärket har blivit tillräckligt starkt för att kunna slåss med American Legend. Huruvida detta kommer att lyckas återstår att se. Den långsiktiga trenden talar tyvärr mot Saga Furs när det gäller marknadsandelar.

Eget kapital per aktie exklusive immateriella tillgångar är 23,3 euro och bolaget har faktiskt också positiva nettoomsättningstillgångar (omsättningstillgångar minus totala skulder) på 9,1 euro per aktie. F-score är ganska risiga 4, vilket går att förstå genom alla ovanstående betraktelser. Bolaget går helt enkelt både ganska dåligt och sämre än förra året. Utdelningen sänktes kraftigt från 1 euro per aktie till 0,2 euro per aktie vilket är talande för att ledningen ser utmanande på framtiden.

Kassaflödet under året var dock starkt positivt och högre än resultatet, så bolaget är motståndskraftigt mot tuffa tider. Historiken är också relativt god trots att bolaget är cykliskt. Man har visat vinst 16 av de 18 senaste åren och delat ut pengar under hela den tiden.

Vi ser på Saga Furs på samma sätt som i den ursprungliga analysen, nämligen som ett relativt kvalitativt tillgångsbolag där vi kan få möjlighet att köpa tillgångar billigt. I den typen av bolag kräver vi normalt höga F-scores vid inköpstillfället, men så är inte fallet nu i Saga Furs. F-score är för lågt för att inköp ska vara aktuellt för tillfället. F-score är dock föränderligt och det kan vara intressant att följa Saga Furs kvartal för kvartal framöver utifall vändningen på pälsmarknaden skulle inträffa vilket man i så fall kan fånga upp i F-score relativt snabbt.

Vi är inte intresserade av att försöka fånga aktien innan det finns tecken på en turnaround i verksamheten. Det gör det inte än även om försäljningen vid den senaste auktionen var högre än året innan och vi plockar bort Saga Furs från vår bevakningslista och skulle troligen ha sålt aktien om vi hade ägt den. Nästa auktion börjar den 5 mars och om försäljningen skulle visa på markanta förbättringar kan det vara intressant att köpa aktien till rabatt mot det egna kapitalet exklusive immateriella tillgångar på 23,3 euro.

Se även Jacob Henriksson alias Gottodix genomgång av klädbranschen i förra numret av Värdepappret, där Saga Furs togs upp.

Skribenten äger inte aktier i Saga Furs.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *