Uppdatering Judges Scientific

Både Värdepappret och David Cicurel har blandade känslor inför Judges Scientifics år 2016. Intäkterna steg med 2 % och den justerade vinsten per aktie sjönk från 109,2 penny till 84,8 penny. Det innebär att Judges kostar nästan 18x vinsten, men under 14x toppvinsten. ROIC minskade från 24 % till 15 %. 2-3 av de tolv dotterbolagen verkar stå för huvuddelen av problemen. Antagligen är det Armfield och UHV Design, där den förstnämnda upplever en nedgång i efterfrågan och den andra har haft problem i logistikkedjan. Rensat för dessa dotterbolag uppges den organiska tillväxten i resterande verksamheters rörelsevinst vara 29 %, vilket delvis kompenserade för de svaga områdena.

Även geografiskt spretar utvecklingen. I Storbritannien och Europa minskade intäkterna med 14 % vardera, och intäkterna i Kina gick ned med 5 % men intäkterna från USA & Kanada ökade med 34 %.

Förvärv

Fyra förvärv gjordes under 2016 vilket är ett rekord för bolaget. Totalt uppgick förvärvssumman till drygt 9 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär en tiondel av hela Judges marknadsvärde. Vidare gjordes förvärven, som alltid, till bolagets höga kvalitetsstandard utan att tumma på priset.

Vi saknar info om FIRE eftersom bolaget är ett ”bolt-on” förvärv av FTT, ett av Judges dotterbolag. Notera att det slutgiltiga priset för CoolLed berodde på företagets EBIT; avtalet var designat så att Judges betalade cirka 4,5x EBIT oavsett (CoolLed växer ganska snabbt & vid 1 miljon EBIT betalas maxbeloppet på 4,5mGBP ut)
  • Vi kan se att de förvärvade verksamheterna har mycket höga marginaler och en låg kapitalintensitet vilket tillsammans ger en väldigt hög lönsamhet
  • Priset ligger väl inom bolagets mål om att betala 3-6x EBIT
  • Förvärven är således mycket värdeskapande för Judges aktieägare

Vi avslutar vår uppdatering med tre citat från bolagets viktigaste personer, finansdirektören Brad Ormsby, vd och huvudägare David Cicurel och styrelseordföranden Alex Hambro. Den sistnämndes förklarar Judges strategi, och Värdepappret anser att förvärvsmodellen håller, bolagets kvalitetströsklar är höga och värderingarna låga. Bolagets intäkter har dock visat sig svåra att förutspå på kort sikt, så begreppet säkerhetsmarginal är mer relevant än någonsin.

Årets förvärv ökar bolagets långsiktiga intjäningsförmåga på rörelsevinstnivå med åtminstone 2 miljoner pund, och om efterfrågan normaliseras ser dagens värdering mycket rimlig ut. Särskilt om man tar hänsyn till bolagets förmåga att sätta kassaflödena i arbete i kvalitetsbolag till låga multiplar.

Overall, whilst your Group has had a positive year for acquisitions but a disappointing year for performance, it remains well placed to continue with its enduring strategy of achieving growth in earnings via selective acquisitions of strong niche businesses in the scientific instruments sector, alongside the ongoing performance of its existing businesses.

– Brad Ormsby, finansdirektör

As a business which exports a significant amount of its output, we are benefitting from the weakness in Sterling resulting from the Brexit vote and we are now enjoying the most favourable foreign exchange environment since 2009. In spite of the continuing influence of some of the difficulties experienced in 2016, Judges commences 2017 with a solid financial position, four new businesses, a strong order book and positive order intake since the start of the year, all of which provides a platform for a year of progress.

– David Cicurel, vd

The Group’s strategy is based on creating shareholder returns through highly selective and carefully structured acquisitions, underpinned by diversified, solid and consistent earnings and cashflows arising from our acquired businesses.

The Group’s acquisition model is to acquire small/medium-sized scientific instrument companies, paying a disciplined multiple of earnings and to finance any acquisition ideally through existing cash resources and/or bank borrowings. We are highly selective in acquiring businesses with long-term sustainable profits and cashflows, in order to obtain immediate and enduring earnings enhancement for our shareholders. It is paramount that acquisitions are completed only when the Directors are satisfied that the target business has sound longstanding strength. As our Group grows it is then able to promptly pay down the acquisition debt, making space to reinvest in further acquisitions, subject to our prudent approach on gearing.

The underlying market for scientific instruments remains robust and the sector’s long-term growth drivers provide comfort that the Group will continue to deliver strong and durable returns for shareholders despite, as we have seen this year, the potential for some short-term variability in performance. Long-term market drivers are rooted in the general global expansion of higher education and the need for improved measurement to support the relentless worldwide search for optimisation across science and industry.

– Alex Hambro, styrelseordförande

Share:

2 reaktioner till “Uppdatering Judges Scientific”

  1. En trevlig effekt av förvärvsmodellen är att även om förvärvspriset motsvarar mindre än 1/10 i av börsvärdet motsvarar det samtidigt 21 % av årets vinst (16 % av vinsten 2015).

    1. Jo, visst är det så! Multipelarbitrage ger fin vinsteffekt. Jag ser en ljus framtid för Judges, även om min karriär som aktieägare börjat dåligt. Den organiska tillväxten bör komma tillbaka förr eller senare även på aggregerad nivå.

Lämna ett svar till Aktieingenjoren Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *