Uppdatering Silver Chef

SilverChefTRGB

Silver Chef är ett Australienskt leasingbolag med en fantastisk historik som analyserades i dubbelnumret i Juni 2016. Bolaget växte vinsten med 34 % om året under 2005-2015 men på grund av att man har valt att finansiera sin kraftiga tillväxt med nyemissioner växte vinsten per aktie med 20 % om året (antalet aktier ökade i snitt med 9 % om året). Detta får fortfarande ses som en mycket fin vinsttillväxt. Bolaget är mycket lönsamt med ROA på 10-15 % och ROE på 20-25 %, trots en mycket solid balansräkning med tanke på affärsmodellen. Silver Chef släppte sin årsrapport för perioden som tog slut 2016-06-30.

Aktiekursen har gått ned ungefär 16 % sedan analysen. Sedan dess har det hänt två saker som inte var ”business as usual”. Vi börjar med hur företaget har utvecklats generellt och återkommer sedan till dessa två händelser.

Investeringarna i ny utrustning fortsätter som planerat och bolaget har genomfört stora investeringar under 2016 vilket kommer att synas i intjäningen framöver. Expansionen i Kanada går enligt plan. Bolaget har växt vinsten per aktie med 34 % under 2016, och aktien handlas nu till P/E 13 vilket verkar billigt för ett företag som har växt VPA med 20 % om året. Rensat för en ändring i redovisningsprinciper som beskrevs utförligare i analysen, så är vinsttillväxten ungefär 20-25 % per aktie.

Vidare har banksyndikatet som gav Silver Chef en låneram på 80 miljoner utökat denna med till 100 miljoner vilket är ett riktigt styrketecken – bolaget, med ett marknadsvärde på drygt 300 miljoner AUD får nu låna upp till 400 miljoner AUD vilket indikerar att bankerna har en stark tilltro till bolaget. Silver Chef kommunicerar även att expansionen i Kanada kommer att underbygga bolagets förmåga att upprätthålla en hög vinsttillväxt över en medellång tidshorisont.

Tillväxt VPA 2016: 34 % (delvis en teknisk effekt av en ändring i redovisningsprinciper)

P/E: 13

Direktavkastning: 4,67 %

De två extraordinära händelserna som nämndes tidigare är:

  1. Grundaren Allan English har klivit av som vd (för andra gången) och blivit ersatt av Damien Guivarra
  2. Bolaget har drabbats av bedrägeri

VD-bytet

Damien Guivarra har ersatt grundaren Allan English som vd. Den sistnämnda vill fokusera på sin välgörenhetsverksamhet men fortsätter vara storägare (ca 28 % av bolaget om man räknar med hans familjs och hans välgörenhetsstiftelses ägarandel) och styrelsemedlem. Damien Guivarra har arbetat för Silver Chef i över 10 år och blev COO år 2015. Det finns alltså ingen anledning att misstro honom och vi har sett tidigare att English inte är rädd för att ta tillbaka vd-rollen om något inte fungerar.

Bedrägeri

Silver Chef har utsatts för ett komplext bedrägeriförsök som involverar återförsäljare av utrustning (som bolaget erbjuder leasingfinansiering av) samt ett antal slutkunder. Bedrägeriförsöket ledde till att bolaget bokförde en provision på drygt 2 miljoner USD. Bolaget har genomfört en förbättring av det interna säkerhetsarbetet för att säkerställa tillgångarnas integritet. Bland annat har man installerat bättre programvara för att verifiera kundernas kreditvärdighet.

Konklusion

Marknadsvärdet på Silver Chef har sjunkit med ungefär 16 % medan bolaget fortsätter att växa sin intjäningsförmåga med runt 20 % om året. Intressant nog är detta även tröskeln för att ledningen ska få sin bonusutbetalning (minst 20 % vinsttillväxt om året i ett visst antal år). P/E-talet baserat på förra året är ungefär 13 vilket verkar mycket billigt. Bolaget har en unik kultur och är ett företag som gör sin omvärld bättre, vilket hör ihop med deras exceptionella kund- och medarbetarnöjdhet. Vinstmedel som återinvesteras i tillväxt tillsammans med en moderat mängd skuldfinansiering ger aktieägarna en avkastning på 20-25 %. Det ser alltså avslutningsvis ut som att Silver Chef har minskat i pris men ökat i värde sedan Värdepapprets analys.

Värdepappret väljer att vara konservativa och behåller vår högsta köpkurs om 10 AUD.

Share:

2 reaktioner till “Uppdatering Silver Chef”

  1. Hej,

    Vet att inom IFRS kommer man att byta princip för hur leasing redovisas på ett sätt som kommer göra det mycket mindre fördelaktigt att leasa saker ur ett redovisningsperspektiv. Detta förväntas slå relativt hårt på leasingbolag inom EU-området. Har ni någon koll på om det finns liknande förslag för redovisningen i de länder som Silver Chef är verksamma inom och hur leasing redovisas i dagsläget i dessa länder?

    1. Beklagar något sent svar. I Australien används GAAP men man kan anta att bolag över tid kommer att behöva ta upp all leasing i balansräkningen, förr eller senare. Väldigt bra kommentar. Det kan såklart slå mot Silver Chef. Men jag tror att deras kunder är ganska okänsliga. De som bryr sig mest om att ”pynta räkenskaperna” är stora, noterade bolag. Silver Chef’s kunder är främst små entreprenörsdrivna bolag där främsta anledningen till att leasa är att man inte vill/kan binda upp kapital, utan man har begränsade resurser och vill inte binda upp sig (med leasing kan de lämna tillbaka maskinen efter ett år om investeringen inte var lönsam etc.). Hur man bokför leasingen är då en sekundär fråga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *