Värdepapprets aktieportfölj augusti 2018

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.

Portföljens utveckling

Datum Värdepapprets portfölj SIXPRX
2018-08-31 +42,8 % +27,3 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 41 månader är +11,0 % jämfört med index +7,3 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har inga transaktioner genomförts.

 

Värdepapper Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter 16,2 %
Judges Scientific 11,3 % 2016-03-30 1 611,9 2550,0 +59 %
Ubiquiti Networks 11,0 % 2017-02-13 49,1 89,71 +37 %
XL Media 9,3 % 2017-11-09 147,3 108,5 −24 %
Protector forsikring 8,2 % 2016-10-28 72,1 58,2 −17 %
Picanol 8,3 % 2015-04-14 39,92 86,20 +145 %
Nilörngruppen 6,1 % 2016-05-27 43,8 81,3 +102 %
Trention 5,7 % 2018-01-26 57,5 63,0 +9 %
Sparebanken Sör 5,2 % 2015-04-07 89 101,5 +33 %
Saga Furs 5,1 % 2018-01-05 14,6 12,7 0 %
Apetit 3,8 % 2017-10-26 13,42 12 −6 %
Byggma 2,7 % 2017-01-19 75,00 81,00 +17 %
BankNordik 2,1 % 2018-03-02 113,0 111,0 +4 %
Jutlander bank 2,0 % 2015-06-29 173,1 205,0 +40 %
Solitron Devices 1,9 % 2015-09-09 4,44 3,40 −18 %
Fynske bank 1,0 % 2015-06-30 80,9 92,0 +33 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 350,00 +34 %
Totalt         +42,8 %

Andelen likvida medel är relativt hög. Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *