Värdepapprets aktieportfölj december 2017

Värdepappret har sedan mars 2015 haft en riktig aktieportfölj som redovisas nedan. I vår portfölj kan vi investera i vilka aktier vi vill från hela världen.

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Vid avstämningsdatumet 2017-12-25 är portföljens utveckling sedan start +41,5 % jämfört med index (SIXPRX) som har utvecklats +15,8 %. Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) över 33 månader är 13,4 %.

Aktuell aktieportfölj visas längre ned. Lite grovt kan man säga att vi ser bolag med en portföljandel på 4 % och mindre vid inköpstillfället som delar av en diversifierad portfölj med tillgångsbolag. Nu har andelen tillgångsbolag sjunkit till 25 % jämfört med 50 % kvalitetsbolag och 25 % likvida medel.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen i november har inga transaktioner genomförts och inga utdelningar har erhållits. Portföljen slår nya rekord. Den ser nu ut på följande vis och består av en relativt hög andel likvida medel.

Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter 18,5 %
Protector forsikring 10,9 % 2016-10-28 72,1 89,3 +16 %
Ubiquiti Networks 9,8 % 2017-02-13 49,1 68,45 +30 %
Judges Scientific 8,3 % 2016-03-30 1 611,9 2099,0 +22 %
Picanol 7,8 % 2015-04-14 39,92 92,78 +145 %
XL Media 6,0 % 2017-11-09 162,0 202,0 +25 %
Nilörngruppen 5,5 % 2016-05-27 43,8 77,8 +85 %
Aimia 5,2 % 2017-07-11 1,67 3,73 +124 %
TGS-NOPEC 5,1 % 2015-04-13 160,3 193 +21 %
Sparebanken Sör 4,5 % 2015-04-07 89 101 +17 %
HKScan 4,4 % 2016-02-02 3,43 3,18 −1 %
Apetit 4,0 % 2017-10-26 13,42 14,24 +6 %
Arise 2,7 % 2015-12-28 16,26 12,00 −26 %
Byggma 2,5 % 2017-01-19 75,00 90,00 +18 %
Solitron Devices 2,0 % 2015-09-09 4,44 4,15 −9 %
Jutlander bank 1,9 % 2015-06-29 173,1 217,0 +36 %
Fynske bank 0,8 % 2015-06-30 80,9 86,0 +17 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 327,25 +19 %
Totalt         +41,5 %

Redaktionens aktieinnehav i de bolag som vi har skrivit om det senaste året

Vi redovisar alltid i våra analyser om vi äger aktien eller inte för att ha god transparens mot våra läsare. Nedan redovisas våra respektive aktieinnehav i bolag som vi har skrivit om det senaste året (eller ännu längre bak i tiden).

Love Hultgren: eWork, Hargreaves Services, Judges Scientific, Protector forsikring, Ubiquiti Networks och XL Media.

Erik Mossinger: Protector forsikring

Kenny Granath: Apetit, Arise, BTS Group, Byggma, HKScan, Ilkka-Yhtymä, Reko International Group, Saga Furs, Sampo, Storytel, TGS och 5 st danska banker (DAB, Salling, Jutlander, Fynske och Djurslands).

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *