Värdepapprets aktieportfölj februari 2018

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi kommer att fortsätta  förvalta och redovisa månatligen.

Portföljens utveckling sedan mars 2015

Datum Värdepapprets portfölj SIXPRX
2018-02-24 +42,4 % +15,2 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 35 månader är +12,9 % jämfört med index +5,0 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande transaktioner genomförts:

  • Köpt Trention 2018-01-26 för 56,2 kr per aktie. Vid inköpstillfället utgjorde Trention drygt 3 % av portföljens marknadsvärde. Trention är ett svenskt bolag som har bytt verksamhetsgren och värderas som net-net. Största ägare precis under budpliktsgränsen är Mats Gabrielsson som har styrt om Trention till ett bolag som ägnar sig åt investeringar i mindre bolag och kortfristig utlåning till företag, t.ex. brygglån inför nyemissioner och garant i nyemissioner. Trention saknar bevisad historik, men till en värdering kring P/E 5 och under nettoomsättningstillgångarna samtidigt som bolaget är skuldfritt är detta ett bolag där nedsidan borde vara begränsad samtidigt som uppsidan kan vara hög. Det lämpar sig väl för en mindre position i en diversifierad portfölj av tillgångsbolag. Om det går väl för bolaget kommer det att värderas efter sin intjäning och inte efter sina tillgångar.
  • Fått tillbaks utländsk källskatt 2018-01-31. Eftersom vi har en riktig portfölj i Kapitalförsäkring betalar vi skatter och avgifter och nu var det dags att få tillbaks lite pengar från Danmark.
Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Likvida medel 19,6 %
Protector forsikring 12,6 % 2016-10-28 72,1 92,4 +25 %
Judges Scientific 9,0 % 2016-03-30 1 611,9 2100,0 +25 %
Ubiquiti Networks 8,5 % 2017-02-13 49,1 57 +6 %
Picanol 8,4 % 2015-04-14 39,92 92,20 +148 %
XL Media 6,3 % 2017-11-09 162,0 192,0 +22 %
Nilörngruppen 6,1 % 2016-05-27 43,8 80,7 +92 %
Saga Furs 5,6 % 2018-01-05 14,6 14,8 +3 %
Sparebanken Sör 5,1 % 2015-04-07 89 104 +25 %
Apetit 4,5 % 2017-10-26 13,42 14,8 +10 %
Trention 3,6 % 2018-01-26 56,2 59,0 +5 %
Arise 3,0 % 2015-12-28 16,26 12,45 −24 %
Byggma 2,8 % 2017-01-19 75,00 90,00 +23 %
Jutlander bank 2,0 % 2015-06-29 173,1 212,0 +35 %
Solitron Devices 1,9 % 2015-09-09 4,44 3,93 −15 %
Fynske bank 0,9 % 2015-06-30 80,9 88,0 +21 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 337,00 +25 %
Totalt         +42,4 %

Andelen likvida medel är relativt hög, nästan 20 %. Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *