Värdepapprets aktieportfölj februari 2019

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.

Portföljens utveckling

Datum Värdepapprets portfölj SIXPRX
2019-02-22 +40,6 % +23,7 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 47 månader är +9,1 % jämfört med index +5,6 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande händelser skett i portföljen:

  • Minskat portföljens totala storlek genom uttag av likvida medel direkt efter avstämningen 2019-01-25. Avkastningen beräknas från 2019-01-25 på den nya portföljstorleken.
  • Sålt Picanol 2019-01-25 för 73,4 EUR per aktie. Innehavet gav en totalavkastning på +108 % på knappt fyra år.
  • Sålt Apetit 2019-02-21 för 9,38 EUR per aktie efter en mycket dålig årsrapport som visar att den ursprungliga investeringstesen inte höll. Allting pekar åt fel håll för Apetit som har makalöst dåliga F-score 0. Aktien gav oss en avkastning på -26 % på ett drygt år.
  • Köpt Harboes bryggeri 2019-02-21 för 81,8 DKK per aktie. Innehavet utgör ungefär 5 % av portföljens marknadsvärde.
  • Fått tillbaks utländsk källskatt för gamla utdelningar
Värdepapper Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Judges Scientific 17,4 % 2016-03-30 1 611,9 2794,0 +78 %
Protector forsikring 10,0 % 2016-10-28 72,1 52,2 −25 %
Kontanter 9,7 %
XL Media 9,6 % 2017-11-09 147,3 79,8 −41 %
Ubiquiti Networks 9,3 % 2017-02-13 49,1 143,47 +128 %
Trention 7,6 % 2018-01-26 57,5 62,0 +8 %
Nilörngruppen 7,3 % 2016-05-27 43,8 71,0 +79 %
Cameco 7,0 % 2018-12-06 15,5 16,1 +10 %
Arctic Paper 5,3 % 2018-12-03 8,1 8,7 +7 %
Harboes bryggeri 4,7 % 2019-02-21 81,80 81,8 −1 %
Saga Furs 4,6 % 2018-01-05 14,6 8,5 −31 %
BankNordik 2,8 % 2018-03-02 113,0 109,0 +2 %
Salling bank 2,5 % 2018-09-28 235,0 215,0 −7 %
Solitron Devices 1,8 % 2015-09-09 4,44 2,35 −42 %
Hargreaves Services 0,2 % 2015-09-01 256 299,66 +21 %
Totalt         +40,5 %
Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *