Värdepapprets aktieportfölj januari 2018

Värdepappret  har avslutat sina ordinarie publiceringar av analyser och artiklar, men aktieportföljen lever vidare. Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi kommer att fortsätta  förvalta och redovisa månatligen.

Portföljens utveckling sedan mars 2015

Datum Värdepapprets portfölj SIXPRX
2018-01-25 +46,1 % +17,2 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) över 34 månader är 14,3 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande transaktioner genomförts:

  • Uttag av likvida medel från aktieportföljen 2017-12-31 så att marknadsvärdet har minskat med ungefär 7 %. Från och med årsskiftet räknas portföljens avkastning om på den nya portföljstorleken.
  • Betalt avkastningsskatt. Eftersom vår portfölj är en riktig portfölj har vi uppförsbacke jämfört med index då vi betalar skatt och courtage.
  • Sålt Aimia under perioden 2017-12-28 — 2018-01-03 för i genomsnitt 3,80 CAD. Avkastningen blev +127 % på sex månader vilket är otroligt bra.
  • Sålt HKScan 2018-01-03 för 3,18 EUR/aktie. HKScans utveckling är svag och bolagets ledning säger att det kommer ta minst två år att vända utvecklingen. Skuldsättningen är relativt hög samtidigt som F-score är mediokra 5.  Innehavet utgjorde drygt 4 % av portföljens marknadsvärde och gav -7 % avkastning på ett knappt år vilket naturligtvis inte är bra men det är också förväntat vid investeringar i tillgångsbolag som kan ge relativt volatila resultat. HKScan kan kanske få plats i portföljen igen i framtiden, men först efter en vändning i verksamheten har skett.
  • Köpt Saga Furs 2018-01-05 för 14,6 EUR/aktie. Vid inköpstillfället utgjorde bolaget 5 % av aktieportföljens börsvärde. Saga Furs analyserades i nr 14 (ladda ner alla 36 gamla nummer med totalt 96 analyser här om du är prenumerant) och har haft ett bra år och även genomfört en extrautdelning. F-score är maximala 9 samtidigt som värderingen är låg även efter extrautdelningen. P/B är ca 0,6 och P/NCAV är omkring 1,2. Intjäningen är dock volatil på kort sikt och beror på några få auktioner per år. Hade den inte varit det hade det varit aktuellt med en ännu större position i Saga Furs. Se även inlägget om Saga Furs Q4 som släpptes igår.
  • Sålt TGS-Nopec 2018-01-17 för 208,8 NOK per aktie. Inklusive utdelning blev totalavkastningen 33 % på ett år och nio månader.
  • 2018-01-26 tog vi även in Trention till 56,2 kr per aktie för drygt 3 % av portföljens marknadsvärde. Detta redovisas inte i portföljen nedan eftersom det skedde efter avstämningsdatumet. Trention är ett svenskt bolag som har bytt verksamhetsgren och värderas som net-net. Största ägare precis under budpliktsgränsen är Mats Gabrielsson som har styrt om Trention till ett bolag som ägnar sig åt kortfristig utlåning till företag, t.ex. brygglån inför nyemissioner och är garant i nyemissioner. Bolaget investerar också i mindre bolag. Det finns ingen bevisad historik överhuvudtaget, men till en värdering under nettoomsättningstillgångarna samtidigt som bolaget är i princip skuldfritt ser vi detta som ett bolag med låg risk på nedsidan och i övrigt stor osäkerhet. Det lämpar sig väl för en mindre position i en diversifierad portfölj av tillgångsbolag. Om det går väl för bolaget kommer det att värderas efter sin intjäning och inte efter sina tillgångar.
Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter 22,2 %
Protector forsikring 12,2 % 2016-10-28 72,1 95,0 +26 %
Ubiquiti Networks 11,1 % 2017-02-13 49,1 79,97 +44 %
Judges Scientific 9,6 % 2016-03-30 1 611,9 2360,0 +38 %
Picanol 7,8 % 2015-04-14 39,92 91,80 +140 %
XL Media 6,2 % 2017-11-09 162,0 202,0 +26 %
Nilörngruppen 5,9 % 2016-05-27 43,8 81,0 +93 %
Saga Furs 5,3 % 2018-01-05 14,6 15,0 +2 %
Sparebanken Sör 4,9 % 2015-04-07 89 106 +25 %
Apetit 4,3 % 2017-10-26 13,42 15 +12 %
Arise 2,9 % 2015-12-28 16,26 12,65 −22 %
Byggma 2,7 % 2017-01-19 75,00 90,00 +20 %
Jutlander bank 1,9 % 2015-06-29 173,1 218,0 +37 %
Solitron Devices 1,8 % 2015-09-09 4,44 4,00 −16 %
Fynske bank 0,9 % 2015-06-30 80,9 89,0 +20 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 342,40 +25 %
Totalt +46,1 %

Andelen likvida medel är relativt hög, över 20 %. Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar.

Om du är intresserad av att få tillgång till alla 36 nummer av Värdepappret med totalt 96 analyser  som vi skrev mellan 2015 och 2017 kan du få det för 500 kr på följande länk.

Observera att vi äger alla aktier som har nämnts i inlägget i företagets kapitalförsäkring. Gör alltid din egen analys innan du köper aktier.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *