Värdepapprets aktieportfölj januari 2019

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.

Portföljens utveckling

Datum Värdepapprets portfölj SIXPRX
2019-01-25 +34,4 % +16,7 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 46 månader är +8,0 % jämfört med index +4,1 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande händelser skett i portföljen:

  • Minskat portföljens totala storlek genom uttag av likvida medel direkt efter avstämningen 2019-01-25. Under månaden har några försäljningar gjorts delvis på grund av det. Nästa månads avkastning beräknas på den mindre portföljstorleken.
  • Sålt Jutlander bank 2019-01-07 för 176,5 DKK per aktie. Totalavkastningen blev 17 % på 3,5 år. Bolaget är fortfarande på gränsen till köpvärt men vi höll i aktien i längsta laget eftersom kvaliteten i bolaget inte är tillräckligt hög för att köpa och behålla för länge.
  • Sålt Fynske bank 2019-01-07 för 81 DKK per aktie. Totalavkastningen blev 14 % på 3,5 år. Bolaget är fortfarande på gränsen till köpvärt men vi höll i aktien i längsta laget eftersom kvaliteten i bolaget inte är tillräckligt hög för att köpa och behålla för länge.
  • Halverat innehavet i Salling bank 2019-01-07 för 213 DKK per aktie.
  • Sålt 60 % av innehavet i Ubiquiti Networks 2019-01-23 för 105,3 USD per aktie. Innehavet gav en avkastning på 61 % på två år.
  • Betalt avkastningsskatt
Värdepapper Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter 25,4 %
Judges Scientific 13,0 % 2016-03-30 1 611,9 2660,0 +66 %
XL Media 7,6 % 2017-11-09 147,3 80,0 −42 %
Picanol 7,4 % 2015-04-14 39,92 72,60 +101 %
Protector forsikring 7,2 % 2016-10-28 72,1 47,8 −33 %
Nilörngruppen 6,3 % 2016-05-27 43,8 76,9 +92 %
Trention 6,2 % 2018-01-26 57,5 62,8 +9 %
Ubiquiti Networks 5,4 % 2017-02-13 49,1 107,3 +66 %
Cameco 5,4 % 2018-12-06 15,5 16,0 +5 %
Arctic Paper 3,7 % 2018-12-03 8,1 7,5 -8 %
Saga Furs 3,6 % 2018-01-05 14,6 8,6 −32 %
Apetit 3,2 % 2017-10-26 13,42 9,46 −25 %
BankNordik 2,2 % 2018-03-02 113,0 110,0 +/-0 %
Salling bank 1,9 % 2018-09-28 235,0 212,0 −10 %
Solitron Devices 1,5 % 2015-09-09 4,44 2,50 −40 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 293,50 +16 %
Totalt         +34,4 %

 

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *