Värdepapprets aktieportfölj juli 2018

Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.

Portföljens utveckling

Datum Värdepapprets portfölj SIXPRX
2018-07-27 +40,4 % +19,2 %

Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.

Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 40 månader är +10,7 % jämfört med index +6,6 %.

Regler för Värdepapprets aktieportfölj

Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.

Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.

Aktieportföljen

Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande transaktioner genomförts:

  • Betalt avkastningsskatt för kapitalförsäkring
  • Erhållit utdelning i Judges Scientific
  • Ökat innehavet i Trention med 50 % den 2018-07-27 så att det vid inköpstillfället utgjorde knappt 6 % av portföljen. Caset utvecklas som förväntat och efter Q2 är värderingen rullande 12 månader P/E 6, P/B 0,7 och P/NCAV 0,85 till kursen 60 kr som vi betalade.
Värdepapper Portföljandel Första inköp GAV (lokal valuta) ex. courtage Nuvarande kurs Utveckling sedan köp (inkl. utdelning)
Kontanter 16,6 %
Judges Scientific 11,4 % 2016-03-30 1 611,9 2565,0 +56 %
Ubiquiti Networks 10,2 % 2017-02-13 49,1 83,98 +24 %
XL Media 9,3 % 2017-11-09 147,3 108,0 −26 %
Protector forsikring 8,4 % 2016-10-28 72,1 58,5 −17 %
Picanol 8,3 % 2015-04-14 39,92 87,00 +140 %
Nilörngruppen 6,3 % 2016-05-27 43,8 82,0 +104 %
Trention 5,6 % 2018-01-26 57,5 60,6 +5 %
Sparebanken Sör 5,1 % 2015-04-07 89 97,8 +28 %
Saga Furs 4,8 % 2018-01-05 14,6 12,0 −8 %
Apetit 4,1 % 2017-10-26 13,42 13,1 +2 %
Byggma 2,9 % 2017-01-19 75,00 86,00 +23 %
BankNordik 2,1 % 2018-03-02 113,0 110,5 +1 %
Jutlander bank 2,0 % 2015-06-29 173,1 209,0 +39 %
Solitron Devices 1,9 % 2015-09-09 4,44 3,45 −20 %
Fynske bank 1,0 % 2015-06-30 80,9 90,0 +27 %
Hargreaves Services 0,1 % 2015-09-01 256 350,40 +32 %
Totalt         +40,4 %

Andelen likvida medel är relativt hög. Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *